Börja från scratch?

  -  Skaffa lämplig radiohårdvara.

  -  Behöver stödja osquelchad och ofiltrerad audio.

Vad behövs?

  -  Sändare/mottagare.

  -  Filter (behövs inte om du bygger en simplexnod).

  -  Antenn(er).

Uppgradera befintlig repeater?

  -  Alla befintliga repeatrar kan i princip uppgraderas till SvxLink.

  -  Man ersätter då hela logiken på plats med SvxLink.

... till logiken.

  -  En enkortsdator, t ex Raspberry Pi.

  -  Någon form av interface mellan datorn och radioenheterna.

  -  Internetuppkoppling.

Installation.

  -  Operativsystem.

  -  Anslut datorn till internet.

  -  Ladda hem och kompilera SvxLink.

     * Script finns!

  -  Anslut radioenheter via interfacet.

Konfiguration.

  -  Ljudnivåer (devcal).

  -  Signalnivåer (siglevdetcal).

  -  Val av squelch-lösning.

  -  svxlink.conf

  -  node_info.json

Anslutning.

  -  Läs sysop-instruktionen.

  -  Registera repeatern.

  -  Maila till admin.

  -  Verifiera anslutningskvalitet.

  -  Verifiera ljudkvalitet.

SvxLink skiljer sig från de logik-kort som finns på marknaden, på så sätt att den är datorbaserad.

Det finns därför en mängd av parametrar att justera, om man så önskar. Men man klarar sig ganska långt med defaultvärden på de flesta av inställningarna. Det finns också hjälp att få, t ex på Forumet.

Föregående sida
Tillbaka till Repeaterskolan
Nästa sida

Vad behövs?
  -  Att bygga en repeater eller simplexnod med SvxLink (QTC) - artikel av SM5GXQ.
  -  En enkortsdator, lämpligen Raspberry Pi - t ex Model 3 eller 4.
  -  En eller flera ljudenheter (USB).
  -  Ett enklare interface för att ansluta styrsignaler till repeatern.
  -  Vill du ansluta till repeaternätet, krävs nätverksåtkomst på repeatersajten.
      * På SK7RFL kör vi med 2,4 GHz-länk till en plats där vi kommer ut på Internet.
      * På SK7RN kör vi med mobilt bredband.

Det finns även mer eller mindre färdiga kort, typ "hat", som kan sättas ovanpå en RPi. T ex SA2BLV har utvecklat ett sådant interface. Att använda USB-ljudenheter och enklare interface kan ge störningar i ljudet. På SK7RFL och SK7RN kör vi dock med USB-ljudenheter. Vi har en trimpot mellan ljudkort och modulationsingång, för att slippa de värsta datorstörningarna.

Om du bygger ditt eget interface, beakta då att GPIO-porten på RPi jobbar med 3,3V-logik och inte får belastas med mer än 16mA eller spänningar utanför 0,0-3,3V.

Ge analoga repeatrar nytt liv!    Artikel av SM5GXQ

Vad finns i SvxLink?
  -  Repeaterlogik
  -  Simplexlogik
  -  SvxReflector (om du vill köra en egen reflektor)
  -  Reflektorlogik
  -  Fjärrmottagare/-sändare
  -  Voter för mottagare (väljer mottagare med bäst mottagning)
  -  Multi-Tx
  -  Papegoja
  -  Klient för EchoLink
  -  Klient för Free Radio Network
  -  Väder (METAR)
  -  QSO Recorder
  -  DTMF repeater
  -  Propagation monitor
  -  Tcl Voice Mail
  -  SelCall

Som sysop väljer man förstås vilka av ovanstående logiker och moduler man vill använda.

Flera mottagare och sändare kan anslutas till samma SvxLink.

Man bygger sin egen repeater med hjälp av
  -  Logiker
  -  Moduler (ansluts till logiker)
  -  Länkar (länkar samman logiker)
  -  Sändare (ansluts till logiker)
  -  Mottagare (ansluts till logiker)

Sändare och mottagare kan vara lokala, eller "remote". För anslutning mot RemoteTrx kan man använda nätverk eller analog radio. Man kan även använda analoga simplex-länkar för att koppla samman flera repeatrar (så gör vi på SK7RN).

Att bygga en Repeater med SvxLink.   - Artikel av SM5GXQ

Installation.
  -  Tanka hem och flasha senaste RaspberryOS-distribution på ett SD-kort.
  -  Stoppa kortet i datorn och kör Initial setup.
  -  Tanka hem och bygg SvxLink.
  -  Instruktion finns här
.
  -  Jag har ett färdigt bash-script som tankar hem allt som behövs och bygger SvxLink.

Radio-anslutning.
  -  För sändaren behövs utgående modulation och PTT.
  -  Anslut ljudet mellan interfacet och sändaren.
  -  Man bör helst ansluta direkt på modulatorn, dvs inte via mik-ingång.
  -  SvxLink kan lägga på preemphasis och/eller subton vid behov.
  -  För mottagaren behövs inkommande ljud, "diskriminatorutgång" är att föredra.
  -  SvxLink kan mäta signalstyrka och har inbyggt stöd för deemphasis.
  -  Squelch behövs egentligen inte, eftersom SvxLink kan agera brusspärr (SIGLEV).

Konfiguration.
  -  Nu behöver SvxLink konfigureras.
  -  Konfigurationen finns i /etc/svxlink/svxlink.conf .
  -  Kör man svxlink.conf för instruktioner.
  -  Varje modul har också en egen konfigurationsfil, som ligger i /etc/svxlink/svxlink.d .
  -  Jag har gjort några förslag till config för en repeater.

Man har också stora möjligheter att skruva på repeaterns betéende, eftersom de flesta funktioner styrs av tcl-script. Man kan vara hur avancerad man vill och orkar.

På SK7RFL och SK7RN har vi vidareutvecklat SvxLink.

Justering.
  -  Ljudnivåerna ställs in med alsamixer .
  -  Användning av devcal anbefalles.
  -  Signalstyrkemätning behöver kalibreras med siglevdetcal .
  -  Timingparametrar för PTT och Squelch behöver fintrimmas i svxlink.conf .

Anslutning till reflektornätet.
  -  Läs igenom Sysop-instruktionen.
  -  Anslutning kräver registrering.
  -  Gå till adressen https://reflector-sm.svxlink.org/genpw?callsign=DITT_CALL för att erhålla kodnyckel och en tidsstämpel.
  -  Maila tidsstämpeln (inte lösenordet) till: reflector-sm-join@svxlink.org

Det finns givetvis många andra aspekter på hur en repeater bör vara konstruerad - t ex när det gäller placering, antenner, kablage, radiostationer, bandbredd, filter etc. Jag har dock valt att låta detta ligga utanför ramen för denna repeaterskola, samt de artiklar jag publicerat i ämnet SvxLink. Främst pga att jag själv inte anser mig ha tillräcklig kompetens inom det området. Men det innebär förstås inte att dessa tekniska aspekter på något sätt skulle vara mindre viktiga.

Har man frågor inom det radiotekniska området, bör man istället vända sig till någon som har mångårig erfarenhet av repeaterbyggen - och då i synnerhet när det gäller regler och riktlinjer för repeatrar, till SSAs Repeaterfunktionär. Den officiella repeaternormen finns att ladda ner från SSAs webbplats.

Föregående sida
Tillbaka till Repeaterskolan
Nästa sida

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!

Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.

- Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR, YSF, D-star eller EchoLink) är välkomna att checka in.

   - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.

   - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.

   - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).

   - Från D-star, på reflektor DCS010, modul X.

   - Från C4FM, på YSF-reflektor SE-SK7RFL (YSF24078).

- Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.