Länkning mellan DMR och SvxLink

Föregående sida
Tillbaka till Repeaterskolan
Nästa sida

DMR och SvxLink är separerade nät.
  -  DMR på SK7RFL är anslutet till Brandmeister (även DMR+ samt TGIF).
  -  SvxLink använder en reflektor för analoga repeatrar.
  -  Näten använder i princip samma numrering av sina talgrupper.
  -  Dock finns i nuläget ingen ett-till-ett brygga mellan talgrupper på dessa nät.  

Det finns alltså ingen rutinmässig bryggning av talgrupper på DMR och SvxLink. 
  -  Däremot har vi på SK7RFL en DMR-brygga, som använder en enda talgrupp - 240721.
  -  Bryggan kan nu även nås från D-star, reflektor DCS010, modul X.

  -  Bryggan kan nu även nås från YSF, reflektor SE-SK7RFL (YSF24078).

Det finns enstaka gateways mellan EchoLink och svenska DMR-talgrupper.
  -  Se kortnummerlistan för EchoLink.
  -  Anslutning kan endast initieras från EchoLink.