Kommandon på SK7RFL

Styrning av repeaterns funktioner 

www.svxlink.org

www.svxlink.org
svxportal.sm2ampr.net

svxportal.sm2ampr.net

Här skall vi beskriva hur man kan välja önskad talgrupp samt styra övriga funktioner i repeaterns logik.

Hur ger man kommandon till logiken?

  -  Kommandon ges med DTMF.

  -  Kommandon avslutas i regel med fyrkant (#).

  -  Kommandon på SvxLink följer en viss standard.

Kommandostyrda funktioner i SvxLink.

  -  Val av talgrupp.

  -  Start av repeatern.

  -  ID & status.

  -  EchoLink

  -  Aktivering av övriga moduler, t ex METAR, Parrot etc.

Allmän kommandolista på SK7RFL

0       Start av repeatern.  

        Även 1750 Hz eller subton 79,7 Hz.

SK7RN öppnas med *,    SK7JL med 7,    SK5BN med 5.

        Övriga kommandon kan bara ges om repeatern har öppnats först.

*       
Status (ID, antal anslutna stationer, talgrupp).

0*      Full Status: ID, tid, anslutna stationer, talgrupp.

2*      Listar anslutna stationer (EchoLink).

6*      Listar anslutna stationer (DMR). 

nr      Anslut till nod (EchoLink) med detta nummer. 
2*nr    (om nr sammanfaller med talgruppskommando.)
9999
   Aktiverar papegojan i EchoLink

1       Aktiverar Papegojan. Koppla ner med #.

2       Säger SK7RFL’s nodnummer på EchoLink 353167. 

4       Kopplar upp senast anslutna station (utgående EchoLink).

5       Ger aktuellt Väder för Kalmar Flygplats. Även:
         51 ger vädret för Kalmar
         52 ger vädret för Ronneby
         53 ger vädret för Visby
         54 ger vädret för Växjö
         
55 ger vädret för Norrköping

SvxLink Standard: 

EchoLink måste först aktiveras med 2#. 

SvxLink Standard: 

Aktiverar EchoLink.

SvxLink Standard: 

EchoLink måste först aktiveras med 2#. 

#       Koppla ned den senast anslutna motstation (utgående EchoLink).

Föregående sida
Tillbaka till Repeaterlogik
Nästa sida

Talgruppskommandon på SK7RFL

0       Deaktiverar vald talgrupp.   

9       Lokalt QSO.   

SvxLink Standard: 910#

SvxLink Standard: 919#

9*      Säger aktuell talgrupp.

91      Aktivera manuellt default talgrupp, 24078     

SvxLink Standard: Senaste tg.

91tg    Aktiverar talgruppen tg  (genväg finns, se nedan).

92{tg}    Gör QSY till privat tg (alt angiven tg).

93      Följ senaste QSY.

94tg    Lägger tillfällig Passning på talgruppen tg.

DMR-bryggan kan styras med dessa DTMF-kommandon.

96tg    Aktiverar DMR-talgrupp tg.

96      Aktiverar manuellt default DMR-talgrupp (240721).

960     Avaktiverar vald DMR-talgrupp.

969     Blockerar inkommande DMR-trafik.

96*     Säger aktuell DMR-talgrupp.

6*      Säger aktuell DMR-talgrupp.
        Listar aktiva DMR-stationer.

YSF-bryggan kan styras med dessa DTMF-kommandon.

97rrrrr   Aktiverar manuellt YSF-reflektor rrrrr.

979rrrrr  Aktiverar manuellt FCS-reflektor rrrrr.

97        Aktiverar manuellt default YSF-reflektor (SE-SK7RFL).

971       Aktiverar manuellt Sweden Hub.

979       Koppla från vald YSF-reflektor. Även 970.

Vald reflektor är aktiv i 30s efter senaste sändningspass.

Om annan reflektor än de som passas statiskt väljs, kommer den att passas i ytterligare 15 minuter.

D-star-bryggan kan styras med dessa DTMF-kommandon.

95rrr     Aktiverar manuellt D-star-reflektor rrr., modul B.

95rrrmm   Aktiverar manuellt D-star-reflektor rrr, modul mm, 00=A, 02=B etc.

95mm      Aktiverar manuellt modul mm på aktuell reflektor. 00=A, 02=B etc.

95        Aktiverar manuellt default D-star-reflektor (DCS010X).

951       Aktiverar manuellt D-star-reflektor DCS010B.

956       Aktiverar manuellt D-star-reflektor XRF699B.

959       Koppla från vald D-star-reflektor. Även 970.

Vald reflektor är aktiv i 30s efter senaste sändningspass.

Om annan reflektor än de som passas statiskt väljs, kommer den att passas i ytterligare 15 minuter.

Genvägar på SK7RFL 

0        Deaktivera vald talgrupp.    

9        Lokalt QSO.           

240      Aktivera talgrupp 240.      

240x     Aktivera talgrupp 240x, distrikt "SMx".

240xy    Aktivera talgrupp 240xy.   

235      Aktivera talgrupp 235, UK.
262      Aktivera talgrupp 262, Tyskland.
9191     Aktivera talgrupp 91, World-wide.
9192     Aktivera talgrupp 92, Europa.

SvxLink Standard: 910#

SvxLink Standard: 919#

SvxLink Standard: 91240#

SvxLink Standard: 91240x#

SvxLink Standard: 91240xy#

SvxLink Standard: 91tg#

Fullständigt kommando måste alltid slås.

Dxy      Utför Makro med nr xy enligt Kortnummerlistan.

För övriga genvägar, se Talgruppslistan.

Föregående sida
Tillbaka till Repeaterlogik
Nästa sida

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.

- Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR, YSF, D-star eller EchoLink) är välkomna att checka in.

   - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.

   - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.

   - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).

   - Från D-star, på reflektor DCS010, modul X.

   - Från C4FM, på YSF-reflektor SE-SK7RFL (YSF24078). 

- Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!

Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.