Statistik

Statistiken visar användning av SvxLink under åren 2020-2023. 

Källa: Svx-portalen

Föregående sida
Tillbaka till Aktuellt
Nästa sida
Föregående sida
Tillbaka till Aktuellt
Nästa sida
Föregående sida
Tillbaka till Aktuellt
Nästa sida
Föregående sida
Tillbaka till Aktuellt
Nästa sida
Föregående sida
Tillbaka till Aktuellt
Nästa sida
Föregående sida
Tillbaka till Aktuellt

Statistiken produceras med hjälp av ett Excel-ark, som hämtar data från ett API Svx-portalen.

  -  Arket uppdaterar sig självt online, varje gång det öppnas.

  -  Arket använder de data som uppdateras efter varje dygns slut, vilket innebär upp till ett dygns eftersläpning.

  -  Uppgifterna om antal noder, uppdateras dynamiskt från de noder som hittills varit aktiva under månaden.

  -  Vid varje månadsskifte kommer arket att dynamiskt lägga till nya staplar.

  -  Dock kan det hända att stapelfärgen behöver uppdateras.


Vi erbjuder nu även arket för nedladdning, men vill samtidigt informera om några begränsningar.

  -  Du behöver ladda ned arket, dvs databasanslutningen är inte körbar i webbläsaren.

  -  Arket fungerar endast med de versioner av Excel som stödjer anslutning till JSON datakällor.


I tillägg finns fn följande utökade möjligheter.

  -  Att visa trafiktid för varje nod under ett angivet år (exv 2022).

  -  Att visa trafiktid för varje nod under en angiven månad (exv Januari 2022).


Det kommer ev att tillkomma vissa filtreringsfunktioner i detta API.

  -  Möjlighet att filtrera statistiken på en enskild nod.

  -  Möjlighet att filtrera statistiken på en enskild talgrupp. 

Nästa sida

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!

Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.

- Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR, YSF, D-star eller EchoLink) är välkomna att checka in.

   - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.

   - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.

   - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).

   - Från D-star, på reflektor DCS010, modul X.

   - Från C4FM, på YSF-reflektor SE-SK7RFL (YSF24078).

- Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.