Statistik

Statistiken visar användning av SvxLink under åren 2020-2023. 

Källa: Svx-portalen

Föregående sida
Tillbaka till Aktuellt

Statistiken produceras med hjälp av ett Excel-ark, som hämtar data från ett API Svx-portalen.

  -  Arket uppdaterar sig självt online, varje gång det öppnas.

  -  Arket använder de data som uppdateras efter varje dygns slut, vilket innebär upp till ett dygns eftersläpning.

  -  Uppgifterna om antal noder, uppdateras dynamiskt från de noder som hittills varit aktiva under månaden.

  -  Vid varje månadsskifte kommer arket att dynamiskt lägga till nya staplar.

  -  Dock kan det hända att stapelfärgen behöver uppdateras.


Vi erbjuder nu även arket för nedladdning, men vill samtidigt informera om några begränsningar.

  -  Du behöver ladda ned arket, dvs databasanslutningen är inte körbar i webbläsaren.

  -  Arket fungerar endast med de versioner av Excel som stödjer anslutning till JSON datakällor.


I tillägg finns fn följande utökade möjligheter.

  -  Att visa trafiktid för varje nod under ett angivet år (exv 2022).

  -  Att visa trafiktid för varje nod under en angiven månad (exv Januari 2022).


Det kommer ev att tillkomma vissa filtreringsfunktioner i detta API.

  -  Möjlighet att filtrera statistiken på en enskild nod.

  -  Möjlighet att filtrera statistiken på en enskild talgrupp. 

Nästa sida

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!

Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.

- Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR, YSF, D-star eller EchoLink) är välkomna att checka in.

   - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.

   - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.

   - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).

   - Från D-star, på reflektor DCS010, modul X.

   - Från C4FM, på YSF-reflektor SE-SK7RFL (YSF24078).

- Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.