Statistik

Ladda ned: Excel-ark

Statistiken visar användning av SvxLink under åren 2020-2023.

Källa: SvxPortalen

Excel-ark för nedladdning

Statistiken produceras med hjälp av ett Excel-ark, som hämtar data från ett APISvx-portalen.

  -  Arket uppdaterar sig självt online, varje gång det öppnas.

  -  Arket använder de data som uppdateras efter varje dygns slut, vilket innebär upp till ett dygns eftersläpning.

  -  Uppgifterna om antal noder, uppdateras dynamiskt från de noder som hittills varit aktiva under månaden.

  -  Vid varje månadsskifte kommer arket att dynamiskt lägga till nya staplar.

  -  Dock kan det hända att stapelfärgen behöver uppdateras.


Vi erbjuder nu även arket för nedladdning, men vill samtidigt informera om några begränsningar.

  -  Du behöver ladda ned arket, dvs databasanslutningen är inte körbar i webbläsaren.

  -  Arket fungerar endast med de versioner av Excel som stödjer anslutning till JSON datakällor.


I tillägg finns fn följande utökade möjligheter.

  -  Att visa trafiktid för varje nod under ett angivet år (exv 2022).

  -  Att visa trafiktid för varje nod under en angiven månad (exv Januari 2022).


Det kommer ev att tillkomma vissa filtreringsfunktioner i detta API.

  -  Möjlighet att filtrera statistiken på en enskild nod.

  -  Möjlighet att filtrera statistiken på en enskild talgrupp.