Val av talgrupp på SvxLink

Föregående sida
Tillbaka till Repeaterskolan
Nästa sida

Val av talgrupp.

Här skall vi beskriva hur SvxLink styr vilken talgrupp som används vid olika tillfällen.

SvxLink väljer talgrupp på olika sätt.

  -  Många val sker helt automatiskt, i bakgrunden.

  -  Användaren kan alltid överrida talgruppsval.

  -  Endast en talgrupp kan vara vald samtidigt.

  -  Normalt kan talgrupp och EchoLink/DMR inte kombineras.

  -  Undantag görs för lokal talgrupp samt bulletintalgrupp.

Flera alternativ för val av talgrupp.

  1. Scannad talgrupp startar repeatern.
  2. Repeatern aktiverar automatiskt sin default-talgrupp.
  3. Repeatern är låst till en bulletin-talgrupp.
  4. Användaren aktiverar talgrupp med subton (CTCSS).
  5. Användaren aktiverar talgrupp med ett kommando.

1. Scannad talgrupp startar repeatern.
  -  Detta sker endast om repeatern inte är igång, eller rättare sagt om ingen annan talgrupp är vald.
  -  Trafik på (ny) talgrupp kan aldrig automatiskt avbryta ett pågående QSO.
  -  Detta kan också ske på den lokala reflektorn på SK7RFL, vid inkommande anrop från
      - EchoLink (talgrupp 2)
      - DMR (talgrupp 6) 
  -  Användare kan alltid besvara anrop, utan att ge några kommandon!

2. Repeatern aktiverar sin default-talgrupp.
 -  Detta sker utan annan åtgärd från användaren, om repeatern startas med:
     - 1750 Hz.
     - DTMF 0 (eller * på SK7RN).
     - Subton 79,7 Hz.
 -  Detta sker automatiskt efter första sändningspasset (invänta andra pipet).
      *) Användaren behöver inte göra något för att detta skall ske!

 -  Repeatern meddelar aldrig detta på något annat sätt.
 -  Talgruppen kan i vårt fall antingen vara:
      - Vår länktalgrupp 24078, som kopplar samman SK7RFL med SK7RN.
        *) Nu aktiveras också bryggan till DMR/YSF/D-star.
      - Repeaterns ”egen” talgrupp.

 -  Detta sker inte
      - om användaren startar repeatern med någon annan subton än 79,7 Hz. 
      - om användaren ger ett kommando i första sändningspasset (ej SvxLink standard).

.     - om repeatern startas från en scannad talgrupp enligt ovan
.     - om repeatern startas från inkommande EchoLink eller DMR.
 -  Användaren kan aktivera default talgrupp (f.n. 24078) med kommandot 91.
      - I SvxLink standard aktiverar 91# istället senast valda talgrupp.

3. Repeatern är låst till en bulletintalgrupp     (Ej SvxLink standard)
 -  SvxLink aviserar detta verbalt varje gång repeatern startar.
 -  Under denna tid har bulletintalgruppen företräde.

4. Användaren sänder en subton vid start av repeatern för att aktivera en talgrupp. 
  -  Repeatern aktiverar olika talgrupper, beroende av vilken subton som används.
  -  88,5 Hz aktiverar t ex talgrupp 240 (hela Sverige).
  -  Aktivering på detta sätt kan bara ske vid uppstart av repeatern.
  -  Talgruppen aktiveras och annonseras i samband med det andra RGR-pipet på repeatern.
  -  Första sändningspasset är alltid lokalt utan någon talgrupp.
  -  79,7 Hz är ett specialfall sedan tidigare, där 
     -  SK7RFL och SK7RN kopplas samman.
     -  Bryggan till DMR/YSF/D-star aktiveras.

5. Användaren ger ett Kommando för att manuellt aktivera en talgrupp.

Standardkommandot i SvxLink är 91, följt av talgruppens nummer.
  -  T ex 91240{#}.

På SK7RFL och SK7RN kan man i de flesta fall slå talgruppen direkt utan 91 framför.
  -  T ex 240 för att aktivera den talgruppen.
  -  Det finns även förkortade talgruppskommandon!

  -  Gäller de vanligaste talgrupperna, se Talgruppslistan.

Hos oss behöver kommandot heller inte avslutas med ”fyrkant” (#).

Aktiveringen sker omedelbart.