Talgrupper och Repeatrar i SM7

Översikt

I SM7 finns
  -  En distriktstalgrupp, 2407.
  -  Länsvisa talgrupper, 24071-24075
  -  Landskapstalgrupper, 24077, 24078.
  -  Lokala default-talgrupper för varje repeater.
  -  En bulletintalgrupp, 24070

Talgruppen 2407 kan med fördel användas som anropstalgrupp. Den har numera auto-QSY efter 5 minuter.

Vill du däremot anropa en specifik station, du kanske rentav vet vilken repeater denna ligger på, använd då helst en så smal talgrupp som möjligt - t ex repeaterns lokala talgrupp enligt nedan.

Talgrupper

2407     SM7               SK7RFL  SK7RN  SK7JL  SK7HW  SK7BQ  SK7REE  SM7HZK

24070    SK7SSA bulletin   SK7RFL  SK7RN  SK7JL                SK7REE  SM7HZK  SK5BN

24071    Jönköpings län
24072    Kronobergs län                          SK7HW                 SM7HZK
24073    Kalmar län        SK7RFL  SK7RN
24074    Blekinge län                     SK7JL
24075    Skåne län                                      SK7BQ  SK7REE

24077    Småland                                 SK7HW                 SM7HZK
24078    Öland             SK7RFL  SK7RN  SK7JL                        SM7HZK  SK5BN

240721   SK7RFL            SK7RFL
2407364  SK7RN                     SK7RN
2407151  SK7JL             SK7RFL  SK7RN  SK7JL
240770   SK7HW                                   SK7HW                 SM7HZK
240777   SK7BQ                                          SK7BQ          SM7HZK

240702   SK7REE                                                SK7REE

2407214  SM7HZK                                                        SM7HZK

240501   SK5BN             SK7RFL  SK7RN                                       SK5BN

Grön färg betyder default talgrupp.
Kursiv stil betyder timer-aktiverad.

Genvägar

På SK7RFL, SK7RN, SK7JL samt SK5BN kan vissa av dessa talgrupper också aktiveras genom att sända endast de accentuerade siffrorna i talgruppsnumret (utan 91 framför).

Föregående sida
Tillbaka till Repeaterskolan
Nästa sida

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!

Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.

- Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR, YSF, D-star eller EchoLink) är välkomna att checka in.

   - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.

   - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.

   - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).

   - Från D-star, på reflektor DCS010, modul X.

   - Från C4FM, på YSF-reflektor SE-SK7RFL (YSF24078).

- Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.