Tonkaraktärer.

"Pling-och-plong" från repeatern - som hjälper dej att förstå vad som händer.

Alla repeatrar brukar ge ifrån sig någon form av tonkaraktär.
  -  Vanligen handlar det om ett pip som kommer efter att någon talat.

  -  Signalen kan också fylla en funktion, att få användarna att släppa rimliga luckor.

På våra repeatrar kommer detta pip i form av en ton, som är något fördröjd.
  -  Tonen är på SK7RFL 880 Hz, med varaktighet 100ms.
  -  Tonen är på SK7RN 440 Hz, med varaktighet 100ms.
  -  Tonen är fördröjd 650ms.
  -  Det är inget absolut krav att invänta denna ton, men det rekommenderas.
      * Släpps inget pip fram inom 20 minuter, kommer repeatern att gå ned (startas om).    Ej SvxLink Standard

Hos oss har vi även lagt till diverse tonkaraktärer, för att indikera från vilken mottagare eller annan repeater som trafiken kom ifrån.    Ej SvxLink Standard
  -  Detta sänds med Morse i relativt snabb takt.
  -  Tonhöjd 1760 Hz, kraftigt dämpad för att inte störa för mycket.
  -  En Morse-bokstav anger sändande repeater eller system.        Ej SvxLink Standard

  -  Repeatern säger anropssignalen på sändande station, vid första sändning på talgruppen.      Ej SvxLink Standard

Dessa tonkaraktärer används på SK7RFL och SK7RN (även SK7JL och SK5BN).


  •     Morse "E" anger lokal 2m-mottagare.
  ••    Morse "I" anger lokal 70cm-mottagare.

  –––•  Morse "Ö" anger SK7RN, Öland (ospecificerat).
  •••   Morse "S" anger SK7RN-S, Mörbylånga.

  •  Morse "C" anger SK7RN-C, Borgholm 2m.

  ••   Morse "R" anger SK7RN-C, Borgholm 70cm.

       Morse "N" anger SK7RN-N, Böda.

  –––  Morse "J" anger SK7JL, Spjutsbygd.
  •••  Morse "B" anger SK5BN, Norrköping.
     Morse "K" anger SK5AS, Linköping.
  ••  Morse "X" anger SK7HW, Växjö.

  ––    Morse "M" anger SM7HZK, Moheda.

  –––  Morse "Q" anger SK7BQ, Kristianstad..
  •––   Morse "W" anger SK5LW, Eskilstuna.
  ••   Morse "U" anger UK Reflector.
  –     Morse "T" anger Funknetz.de Reflektor i Tyskland.
  ••• 
Morse "L" anger EchoLink.
  –••   Morse "D" anger DMR (
även D-star och YSF).
  ––•   Morse "G" anger SM5GXQ simplexnod.
  –    Morse "A" anger SK7RFL, Algutsrum (på SK7RN).

En kort (50ms) ton, 440 Hz, anger övriga repeatrar på SvxLink. På SK7RN är tonen 880 Hz.

Föregående sida
Tillbaka till Repeaterskolan
Nästa sida

För kommandon som kan ta lite tid eller där kommandot sänds vidare till annan repeater, sänds en kvittenston när kommandot är mottaget.
  -  Kvittenstonen är 1000 Hz i 50ms.
  -  Kommandosvaret kommer verbalt.
  -  Om kommandot misslyckas kommer efter 3s en felton, 440 Hz i 1s.

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!

Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.

- Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR, YSF, D-star eller EchoLink) är välkomna att checka in.

   - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.

   - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.

   - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).

   - Från D-star, på reflektor DCS010, modul X.

   - Från C4FM, på YSF-reflektor SE-SK7RFL (YSF24078).

- Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.