Överkurs

Denna sida riktar sig främst till sysops, som eventuellt är nyfikna på de avancerade lösningar som finns på repeatrarna på Öland och i Norrköping. För användarinstruktioner hänvisas istället till Supplement 23.


Det mesta utgår från SM5GXQs utvecklingsmiljö, dvs SM5GXQ Simplexnod på 145,2375.


Bildspelet kan visas direkt i webbläsaren.

  -  De flesta bilderna i full bredd är bildspel, som du kan bläddra i med pilarna till höger och vänster om bilden.

  -  Alla bilder är klickbara, så de kan visas i full storlek. 

Bildspel  

dmr-brygga-bild
sm5gxq-brygga
svxlink-brygga
Föregående sida
Tillbaka till Repeaterskolan
Nästa sida

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!

Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.

- Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR, YSF, D-star eller EchoLink) är välkomna att checka in.

   - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.

   - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.

   - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).

   - Från D-star, på reflektor DCS010, modul X.

   - Från C4FM, på YSF-reflektor SE-SK7RFL (YSF24078).

- Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.