Det har tillkommit många nya finesser och funktioner. Dock kan du ändå fortsätta att använda de grundläggande funktionerna - precis som tidigare. Det är inget krav att alla måste sätta sig in i alla detaljer. 

Subton krävs inte för att köra SK7RFL

  -  Repeatern kan öppnas med 1750 | DTMF 0.

  -  Repeatern startas efter att PTT släppts.

  -  Subtonsaktivering av talgrupp.

  -  Kombinerad squelch: SIGLEV|CTCSS.

2m + 70cm på SK7RFL.

  -  Frekvenserna är parallellkopplade.

Våra frekvenser.

  -  SK7RFL Algutsrum   R0    145,600    E

  -  SK7RFL Algutsrum   RU0   434,600    I

  -  SK7RFL Algutsrum   MMDVM 434,550

SK7RFL är automatiskt sammankopplad med andra repeatrar.

  -  SK7RN  Böda        R6    145,750    N

  -  SK7RN  Borgholm    R2x   145,6625   C

  -  SK7RN  Borgholm    RU7   434,775    R   79,7 Hz

  -  SK7RN  Mörbylånga  R1    145,625    S

  -  SK7JL  Spjutsbygd  R5    145,725    J

  -  SK5BN  Norrköping  RU0   434.600    B

  -  SM7HZK Moheda      R1x   145,6375   M   QSX 24078

SK7RFL har anslutning till EchoLink och DMR.

  -  EchoLink    SK7RFL-R  353167        L

  -  DMR         Talgrupp  240721        D

  -  D-star      Reflektor DCS010X       D

  -  YSF         Reflektor SE-SK7RFL     D

Föregående sida
Underliggande sidor
Nästa sida
SK7JL - Blekinge (Spjutsbygd)
SK7RFL - Öland (Algutsrum)
SK7RN - Öland (S | C | N)
SK5BN - Norrköping

SK7RFL består av 3 olika frekvenser

- FM     145.600 R0   Bryggad med RU0
- FM     434.600 RU0  Bryggad med R0
- MMDVM  434.550 DMR  Brandmeister 240717 YSF och D-Star sekundärt

SK7RFL startas med, antingen:
  -  1750 Hz i 250 ms
  -  79,7 Hz subton i ca 500ms
  -  DTMF 0

Repeatern startar efter att PTT släppts.
  -  Vid aktivering identifierar sig repeatern verbalt med: "SK7RFL Repeater".
  -  Skulle repeatern nyligen ha identifierat sig, sker ingen ny identifiering.

Subton krävs inte för att köra SK7RFL.

  -  Men programmera gärna subton, så slipper ni leta efter 1750-knappen :-).

  -  Repeatern använder kombinerad squelch: SIGLEV|CTCSS.

  -  Det blir något lättare att komma in på repeatern med subton.

  -  Talgrupper kan aktiveras genom öppning med subton

R0 och RU0 (FM) på SK7RFL är automatiskt bryggade. 

  -  SK7RFL Algutsrum   145,600  R0   'E'

  -  SK7RFL Algutsrum   434,600  RU0  'I'

  -  Länkningen är omedelbar. 

SK7RFL är automatiskt sammankopplad med SK7RNs 3 repeatrar på Öland.

  -  SK7RN  Böda        145,750  R6   'N'

  -  SK7RN  Borgholm    145,6625 R2x  'C'

  -  SK7RN  Borgholm    434,775  RU7  'R'          Kräver CTCSS 79,7 Hz.

  -  SK7RN  Mörbylånga  145,625  R1   'S'

  -  Länkningen aktiveras efter första sändningspasset.

  -  Länkningen använder talgrupp 24078 på SvxLink.

  -  Inkommande trafik från EchoLink och DMR länkas vidare till dessa repeatrar.

SK7RFL (och SK7RN) är automatiskt sammankopplad med andra närliggande repeatrar.

  -  SK7JL  Spjutsbygd  145,725  R5   'J'

  -  SK5BN  Norrköping  434,600  RU0  'B'

  -  SM7HZK Moheda      434,650  RU2  'B'          Passar talgrupp 24078

  -  Länkningen aktiveras efter första sändningspasset.

  -  Inkommande EchoLink eller DMR till SK7RFL länkas inte vidare till dessa repeatrar.

SK7RFL använder en repeaterlogik som kallas SvxLink.
  -  Logiken körs under Linux i en Raspberry Pi enkortsdator.
  -  Läs vidare om SvxLink på SK7RFL.
  -  Läs vidare om SvxLink på www.svxlink.org .

SK7RFL är uppkopplad mot det svenska nationella SvxLink-nätverket.

  -  Systemet möjliggör sammankoppling med repeatrar över hela landet.

  -  Nätverket använder Talgrupper.

  -  Talgrupper kan väljas genom DTMF-kommandon eller Subton (CTCSS).

  -  Se anslutna repeatrar på svxportal.sm2ampr.net 

Funktioner i repeaterlogiken kan styras med kommandon.

  -  Kommandon ges med DTMF-toner.

  -  Kommandon används för att:

     -  Välja talgrupp på SvxLink eller DMR.

     -  Göra utgående anrop på EchoLink.

     -  Aktivera Papegoja eller andra moduler.

     -  Få statusinformation från repeatern.

  -  Kommandolista finns här.

SK7RFL har anslutning till EchoLink.             

  -  Nodnumret är 353167 - SK7RFL-R.

  -  Trafik identifieras med en tonkaraktär.           'L'

  -  Inkommande anslutningar kan inte komma in i pågående QSO.

       - Utom vid bulletinsändning och lokala QSOn (tg 24078, 240721, 2407151) inklusive DMR-QSO.

       - Inkommande EchoLink initierar inte DMR-bryggan.

  -  För utgående anslutningar finns en Kortnummerlista.

  -  Läs vidare om SK7RFL EchoLink här.

SK7RFL har en brygga mellan DMR | YSF | D-star och analog FM.

  -  Bryggan nås genom att på DMR sända på talgrupp 240721.

  -  Trafik identifieras med en tonkaraktär.           'D'

  -  Den lokala trafiken över SK7RFL, SK7RN samt SK7JL kan monitoreras på DMR-talgruppen 240721.

  -  DMR-talgruppen är även bryggad mot D-star reflektor DCS010, modul X.

  -  I tillägg finns en lokal YSF-reflektor, SE-SK7RFL (YSF24078), som är bryggad med DMR.

  -  Lokalt på SK7RFL DMR-repeater sänder man på talgrupp 6 på TS1.

  -  Bryggan aktiveras fn helt automatiskt efter första sändningspasset på den analoga repeatern.

  -  Med DTMF-kommandon kan man också från SK7RFL analog aktivera godtycklig talgrupp/reflektor.

  -  Läs vidare om den digitala bryggan här.

Repeatern använder olika tonkaraktärer.

  -  Direkt efter avslutat sändningspass kommer en Morse-karaktär som anger identitet för närliggande repeatrar.

      * Frekvensen är 1760 Hz.

  -  För övriga repeatrar hörs ett kort pip med 440 Hz (på SK7RN: 880 Hz).

  -  Efter 650 ms hörs ett fördröjt RGR-pip (som bör inväntas). 

      * På SK7RFL har detta pip frekvensen 880 Hz, på SK7RN 440 Hz.

Dessa tonkaraktärer används på SK7RFL och SK7RN (även SK7JL och SK5BN).


  •     Morse "E" anger lokal 2m-mottagare.
  ••    Morse "I" anger lokal 70cm-mottagare.

  –––•  Morse "Ö" anger SK7RN, Öland (ospecificerat).
  •••   Morse "S" anger SK7RN-S, Mörbylånga.

  •  Morse "C" anger SK7RN-C, Borgholm 2m.

  ••   Morse "R" anger SK7RN-C, Borgholm 70cm.

       Morse "N" anger SK7RN-N, Böda.

  –––  Morse "J" anger SK7JL, Spjutsbygd.
  •••  Morse "B" anger SK5BN, Norrköping.
     Morse "K" anger SK5AS, Linköping.
  ••  Morse "X" anger SK7HW, Växjö.

  ––    Morse "M" anger SM7HZK, Moheda.

  –––  Morse "Q" anger SK7BQ, Kristianstad..
  •––   Morse "W" anger SK5LW, Eskilstuna.
  ••   Morse "U" anger UK Reflector.
  –     Morse "T" anger Funknetz.de Reflektor i Tyskland.
  ••• 
Morse "L" anger EchoLink.
  –••   Morse "D" anger DMR (
även D-star och YSF).
  ––•   Morse "G" anger SM5GXQ simplexnod.
  –    Morse "A" anger SK7RFL, Algutsrum (på SK7RN).

Föregående sida
Underliggande sidor
Nästa sida

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.

- Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR, YSF, D-star eller EchoLink) är välkomna att checka in.

   - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.

   - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.

   - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).

   - Från D-star, på reflektor DCS010, modul X.

   - Från C4FM, på YSF-reflektor SE-SK7RFL (YSF24078).

- Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!

Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.