En Talgrupp är en logisk kanal att föra samtal på.
  -  På samma DMR-kanal finns det plats för två samtidiga QSOn på TS1 och TS2.

På DMR finns tusentals talgrupper. Lyckligtvis behöver vi inte ägna merparten något större intresse.
  -  Listan på Brandmeister visar bara registrerade talgrupper.
  -  Man kan dock köra på vilken talgrupp som helst.
  -  91 är den globala talgruppen (WW).
  -  92 täcker Europa - för att nu nämna ett par stycken. 

Repeaterägaren väljer vilka talgrupper som skall passas.
  -  Dessa kallas Statiska Talgrupper.
  -  På SK7RFL passar vi: 924 927 240 2407 24073 240240 240216 2410 samt 240717.
  -  240 täcker hela Sverige.
  -  2407 täcker SM7.
  -  24073 täcker Kalmar Län (inofficiellt än så länge).
  -  SK7RFL passar även talgrupper på DMR+ samt TGIF.

Användaren kan själv lägga till andra talgrupper.
  -  Det sker genom att sända på på önskad talgrupp.
  -  Detta kallas User Activation, eller Dynamiska Talgrupper.
  -  Använd TS1 för internationella talgrupper.
  -  Använd TS2 för nationella talgrupper.
  -  Dessa talgrupper har en timeout efter 10 minuters inaktivitet.

Precis som på SvxLink används talgrupp 240 för att nå hela Sverige.
  -  Dock finns ingen generell samtrafik mellan DMR och SvxLink.
  -  Vid längre QSOn bör man skifta till annan talgrupp än 240.
  -  Distriktstalgrupperna 240x kan användas.
  -  Det finns även sk Taktiska Talgrupper: 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419.

Vissa talgrupper har samtrafik med YSF och D-star.
  -  Dessa länkas samman via Mastern BM2402 samt reflektorn DCS010.
  -  Sammanfattning över bryggade talgrupper finns bl a här.

  -  240240 kallas SM X-Link.
  -  240216 kallas Sweden Hub.
  -  2410 används för bulletin.
  -  240721 är bryggad till DCS010X.

De talgrupper man vill kunna använda eller lyssna på behöver läggas in i radions talgrupps- eller kontaktlista.
  -  Nu kan man lägga in flera kanalplatser i radion och där välja andra talgrupper.
  -  Man kan även bygga passningslistor för önskade talgrupper.
  -  Radion kan även ha Digi Moni eller Promiscous Mode för passning av alla talgrupper.
  -  I nästa lektion skall vi diskutera olika strategier för programmering.