D-Star på SK7RFL

Repeaterskolan - Lektion #27

Hittills har det varit väldigt lite trafik på vår DMR-repeater
  -  På prov har vi nu även aktiverat D-Star samt YSF.
  -  Men vår digitala repeater på 434,550 är fortfarande i första hand tänkt för DMR.
  -  Repeatern kan bara hantera ett mode åt gången. 

Det finns skillnader mellan hur DMR och D-Star kommunicerar.

  -  Ljudöverföringen använder en annan sk codec.

  -  DMR använder talgrupper, medan D-Star använder reflektorer och moduler.

  -  DMR har ett centralt nätverk, Brandmeister.

  -  D-Star använder ett centralt nätverk som kallas ircDDB.

  -  DMR använder 7-siffriga ID-nummer, medan D-Star använder anropssignaler.

  -  På D-Star är alltså registrering av användare inte nödvändig.

  -  Reflektorerna för D-Star kommunicerar med varandra "på tvären".

I Sverige finns två reflektorer för D-Star.

  -  DCS010 - denna reflektor har även bryggning mot YSF och DMR.

  -  XRF699

  -  Reflektorerna är uppdelade i Moduler (A-Z).

Radioinställningar.

  -  Först måste man fylla fältet MYCALL med sin anropssignal.

  -  Sedan fyller man fältet RPT1 med SK7RFLB.

  -  Vill man komma utanför SK7RFL, fyller man fältet RPT2 med SK7RFLG.

  -  Fältet URCALL skall normalt ha innehållet CQCQCQ.

  -  Observera mellanslagen. Bokstaven D, G etc skall alltid vara i åttonde positionen.

Styrning av anslutning till reflektor sker manuellt.

  -  Med DTMF, eller

  -  Med fältet URCALL.

  -  T ex ansluter man default reflektor med DTMF-kommandot **.

  -  Nedkoppling sker med "fyrkant" (#).

  -  Fullständig lista över kommandon finns här.

För att D-Star inte skall "kriga" med DMR om utrymmet på repeatern, ligger D-Star inte ständigt länkad mot någon reflektor. 
  -  I normalläget skall alltså QSO bli lokalt, även om du har RPT2 satt.
  -  Med DTMF ** ansluter du till DCS010B, som är vår default reflektor/modul.

  -  DCS010B är länkad med DMR talgrupp 240240 samt YSF69673.
  -  Men ansluten reflektor kopplas inte ifrån med någon timeout.

  -  Därför måste man som användare alltid koppla ned den efter avslutat QSO (#).

Det finns förstås väldigt mycket mera att säga om D-Star. 
  -  T ex hur man länkar sig till olika repeatrar, eller gör individsamtal.
  -  Ingen av oss på SK7RFL är några experter på D-Star.
  -  Därför hänvisar vi till Tekniksnack.pdf, som i detalj beskriver hur D-Star fungerar.

Föregående sida
Tillbaka till Repeaterskolan
Nästa sida

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!

Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.

- Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR, YSF, D-star eller EchoLink) är välkomna att checka in.

   - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.

   - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.

   - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).

   - Från D-star, på reflektor DCS010, modul X.

   - Från C4FM, på YSF-reflektor SE-SK7RFL (YSF24078).

- Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.