SK7SSA sänder SSA-bulletin över SK7RFL samt SK7RNs tre repeatrar.
  -  Utsändningen sker varje söndag kl 09:00 lokal tid.
  -  Förhandsanmälan för incheckning kan ske från 08:45.

  -  Vi använder SvxLink talgrupp 24070. Bulletinen kan avlyssnas från alla repeatrar med SvxLink i Sverige.
  -  Anslutning från EchoLink till SK7RFL-R kan ske från 08:30.
  -  Även DMR talgrupp 240721 är aktiverad från kl 08:30.

  -  Även D-star, reflektor DCS010X.  

  -  Även YSF, reflektor SE-SK7RFL (YSF24078).

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.

- Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR, YSF, D-star eller EchoLink) är välkomna att checka in.

   - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.

   - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.

   - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).

   - Från D-star, på reflektor DCS010, modul X.

   - Från C4FM, på YSF-reflektor SE-SK7RFL (YSF24078).

- Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.

SK7RFL och SK7RN har en automatik för hantering av talgrupper vid bulletinsändningar.
  -  Operatören skall inte behöva hantera DTMF-kommandon.
  -  Det skall inte finnas risk för att bulletinen av misstag hamnar på fel talgrupp.
  -  Det skall inte finnas risk för att annan trafik oavsiktligt avbryter bulletinsändningen.
  -  Bulletintalgruppen kan endast vara aktiv under den bestämda tiden.

Bulletinen från Öland sänds på den påbjudna talgruppen 24070. 
  -  Principen är distriktstalgruppen 2407, följt av en nolla.
  -  På SK7RFL och SK7RN annonseras talgruppen som "SK7SSA".
  -  Talgruppen är avsedd för bulletinsändningar inom SM7.
  -  Det finns motsvarande utsändning från SM2 på talgrupp 24020.
  -  Varje repeaterägare bestämmer vilka bulletintalgrupper som eventuellt skall vara statiskt passade.
  -  En användare på en ansluten repeater kan manuellt och tillfälligt aktivera önskad bulletintalgrupp.
       - 9424070# aktiverar passning på talgruppen 24070 under 60 minuter.
       - 9424020# aktiverar passning på talgruppen 24020 under 60 minuter.
  -  På dessa repeatrar kan en användare närsomhelst avbryta monitoreringen, genom att aktivera annan talgrupp.
  -  "Avsändaren" har ingen kontroll över vilka repeatrar som vid varje tillfälle monitorerar bulletintalgruppen.
  -  Vår sändning riktar sig primärt till SM7, men användare från hela landet är välkomna att lyssna och checka in.

Inom tidsintervallet är våra repeatrar helt låsta till bulletintalgruppen. 
  -  Vid start av repeatern aktiveras bulletintalgruppen direkt och detta aviseras verbalt.
  -  Det går inte heller att manuellt byta talgrupp eller aktivera andra funktioner i logiken.

Tidsintervallet har tidigare varit statiskt. 
  -  Det kunde medföra att kopplet avbröts innan incheckningen var färdig.
  -  Därför sattes sluttiden till 10:00 för att ta höjd för de enstaka fall då incheckningen drog ut på tiden.

  -  Numera är sluttiden 09:30, men bulletinläget förblir aktivt tills repeatern gått ned en gång efter 09:30.

Bulletinen från Öland kan även avlyssnas via EchoLink samt DMR, YSF och D-star. 
  -  Från EchoLink ansluter man till SK7RFL-R.
  -  Från DMR kan man användaraktivera talgruppen 240721.
  -  På egen hotspot kan 240721 passas statiskt om så önskas.

  -  Från D-star kan man ställa in reflektor DCS010, modul X.

  -  Från YSF kan man ställa in reflektor SE-SK7RFL (YSF24078).
  -  På SK7RFLs DMR-repeater sänds bulletinen på talgrupp 6, tidlucka 1.

Även DMR | D-star och EchoLink tillåts parallellt med bulletintalgruppen. 
  -  Normalt kan EchoLink och DMR inte kombineras med någon annan talgrupp än den lokala på Öland.
  -  Vid bulletinsändning aktiveras även talgrupp 6 på SK7RFLs DMR-repeater, vilket annars inte sker.
  -  Under intervallet tillåts klienter från EchoLink ansluta även om repeatern är aktiv.
  -  Under intervallet tillåts klienter från EchoLink ligga anslutna utan timeout, som annars är 30s.

Numera är tidsautomatiken mera flexibel. 
  -  Sluttiden, fn 09:30, är inte tvingande.
  -  Så länge man inte låter repeatern komma till nedstängning (efter 30s inaktivitet), förblir hela kopplet aktivt.
  -  När 30s har gått, aviseras nedkoppling av bulletintalgruppen verbalt: Deactivating talkgroup SK7SSA.
  -  Istället för bulletintalgruppen 24070, aktiveras nu den lokala klustertalgruppen 24078.
  -  Repeatern går inte ned, utan förblir aktiv så länge trafik pågår.
  -  Under den tiden förblir EchoLinkoch DMR fortfarande anslutna, medan övriga SvxLink-noder kopplas bort.
  -  Nu kan man, om så önskas, fortsätta trafiken - utan att den i onödan går ut över det övriga SvxLink-nätet.
       - På SK7RFL samt SK7RNs tre repeatrar.
       - På talgrupp 240721 på DMR-nätet.
       - På DMR-talgrupp 6 SK7RFL DMR-repeater.
  -  Efter ytterligare 30s inaktivitet återställs hela bulletinläget, och alla anslutningar från EchoLink kopplas ned.
  -  Därefter kopplas repeatern och hela nätet ned.
  -  Därefter går det förstås fortfarande att ansluta från EchoLink eller DMR enligt den normala funktionaliteten.
  -  Vill man vara helt säker att ett lokalt QSO efter bulletinen inte går ut över nätet, bör man låta repeatern falla.

Även innan starten kl 09:00 är uppkopplingen mera differentierad. 
  -  Från 08:30 aktiveras bulletinläget med den lokala klustertalgruppen 24078.
  -  Även EchoLink och DMR ansluts enligt vad som beskrivits ovan.
  -  Kl 08:45 skiftas nätet automatiskt över till bulletintalgruppen 24070.

Automatiken styrs av operativsystemet och tiderna är samma för alla 4 repeatrarna. 
  -  För detta används crontab och pty i SvxLink.
  -  Bulletinoperatören behöver inte slå några DTMF-kommandon.

Bulletinoperatören kan manuellt överrida automatiken. 
  -  Det kan bli aktuellt om incheckningen är avslutad innan kl 09:30.
  -  Manövern sker med hjälp av ett DTMF-kommando.
  -  Den egna repeatern sänder då vidare kommandot till de övriga repeatrarna på Öland.

Föregående sida
Tillbaka till Repeaterskolan
Nästa sida
Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!

Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.