DMR-talgrupp: 240721

Tillbaka till Digitalt

Repeater:

DMR | YSF | D-Star

Nästa sida

DMR-brygga

SK7RFL har en brygga mellan DMR och analog FM (SvxLink).

  -  DMR talgrupp 240721 är bryggad med analog FM (dubbelriktat).

  -  Brandmeister talgrupp 240721 är bryggad med TGIF talgrupp 240721.

  -  På SK7RFL DMR-repeater kan bryggan användaraktiveras med tg 6 (TS1).

  -  Bryggan kan även nås via D-star, reflektor DCS010, modul X.

  -  Bryggan kan även nås via C4FM, reflektor SE-SK7RFL (YSF24078).

  -  Lokala QSOn (SvxLink tg 24078) går med automatik ut även över DMR, YSF och D-star. 

Nu kan du köra QSO över DMR via SK7RFL - med din vanliga analoga FM-radio!

Funktionaliteten bygger på SvxLink standard, dvs
  -  Utifrån aktiverad talgrupp gäller tills repeatern går ned (30s timeout).
      * Svar från SvxLink går till den aktiva talgruppen, så länge repeatern är uppe.

  -  Vid start av repeatern aktiveras en default DMR talgrupp - 240721.

      * Aktiveringen sker i samband med att talgrupp 24078 aktiveras, vilket normalt sker efter första sändningspasset.
      * Detta innebär att lokal trafik över SK7RFL, SK7RN och SK7JL kan monitoreras från DMR talgrupp 240721.

  -  Manuellt (DTMF) aktiverad talgrupp gäller tills repeatern går ned.

De digitala trafikvägarna är alltid bryggade med varandra.

  -  DMR: BM 240721, TGIF 240721.

  -  YSF: SE-SK7RFL (YSF24078).

  -  D-star: DCS010X.

Valfri talgrupp kan aktiveras med DTMF.

  -  DMR96 tg #.

  -  Talgruppen förblir aktiv så länge QSO pågår.

  -  Därefter är den dynamisk i 10 minuter.

Olika talgrupper för DMR och analog FM.

  -  Använd 240721 för att nå analog FM (SvxLink) på Öland (SK7RFL och SK7RN).

  -  Använd 240717 för att nå DMR-repeatern (tg 9 på SK7RFL DMR-repeater).

Samtrafik med närliggande repeatrar.

  -  Inkommande DMR går vidare till SK7RN.
  -  Utgående (automatisk) DMR från SK7RN och SK7JL

      * Dessa repeatrar har ingen egen DMR-brygga.

Vi har även separata Equalizers i ljud-kedjan.
  -  I riktning DMR->SvxLink.
      * Här finns även en AGC.
  -  I riktning SvxLink->DMR.

Tillbaka till Digitalt
Nästa sida

DMR-kommandon                                                                                Ej SvxLink standard

DMR-bryggan kan styras med dessa DTMF-kommandon.

96tg   Aktiverar manuellt DMR-talgrupp tg.

96     Aktiverar manuellt default DMR-talgrupp (240721).

960    Avaktiverar vald DMR-talgrupp. Även 4000.

969    Blockerar inkommande DMR-trafik.

96*    Säger aktuell DMR-talgrupp.

6*     Säger aktuell DMR-talgrupp.
                 Listar aktiva DMR-stationer.

Vald talgrupp är aktiv i 30s efter senaste sändningspass.

Om annan talgrupp än de som passas statiskt väljs, kommer den att passas i ytterligare 10minuter.

Tillbaka till Digitalt
Nästa sida

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.

- Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR, YSF, D-star eller EchoLink) är välkomna att checka in.

   - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.

   - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.

   - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).

   - Från D-star, på reflektor DCS010, modul X.

   - Från C4FM, på YSF-reflektor SE-SK7RFL (YSF24078).

- Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!

Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.