D-Star på SK7RFL

Repeater:

D-star
Icom
ircDDB

Vi har aktiverat även D-Star på SK7RFLs digitala repeater.
  - Men repeatern är i första hand avsedd för DMR.
  - På D-Star behöver den aktiveras manuellt från användaren.
  - Endast ett mode kan köras samtidigt på repeatern.
  - Du kan inte aktivera D-Star, medan det pågår QSO på DMR eller C4FM.

D-Star

  -  RPT1: SK7RFLB

  -  RPT2: SK7RFLG

  -  Default reflektor: DSC010B (ej länkad - kräver aktivering från användare).

Lokalt QSO
  -  Lämna RPT2 tomt, så går trafiken garanterat bara ut via SK7RFL.

Ansluten reflektor

  -  Vi har satt reflektorn DSC010B som standard.

  -  Där verkar de flesta repeatrar ligga.

  -  I Sverige finns även reflektorn XRF699.

  -  Dessvärre ligger inte alla repeatrar i Sverige på samma reflektor.

  -  Normalt skall reflektorn vara frånkopplad. Annars får vi även inkommande trafik.

  -  Man kan styra reflektoranslutning med antingen DTMF eller URCALL.

Styrning av reflektor 
  -  Obs att URCALL måste vara satt till CQCQCQ, för att DTMF skall fungera.
  -  Man ställer in URCALL enligt tabellen nedan och sänder ett kort "blipp".
  -  Sedan måste man ställa tillbaka URCALL till CQCQCQ för att göra sitt anrop.
  -  Glöm inte att koppla ifrån reflektorn när QSOt är klart. Det sker inte automatiskt.
  -  Annars förblir reflektorn aktiv och då kommer det inkommande trafik hela tiden.
  -  Har du bytt reflektor, ställ helst tillbaka till DCS010B innan du kopplar ned.
  -  I tabellen nedan har tecknet använts för att indikera mellanslag.
  -  Kommandot skall alltid vara i 8:e positionen.

Kommando                    DMR tg  DTMF   Alt     URCALL  
Anslut frånkopplad reflektor        **             •••••••L
Koppla från reflektor               #              •••••••U

Kontrollera reflektor               0      00      •••••••I
Aktivera
Echo (papegoja)                           •••••••E
Aktivera DCS010B  Default   240240  D010B  D01002  DCS010BL

Aktivera XRF699B                    B699B  B69902  XRF699BL
Aktivera DCS010J  Sw. Hub   240216  D01010         DCS010JL
Aktivera
DCS010D  Bulletin  2410    D010D  D01004  DCS010DL
Aktivera
DCS010A  WW                D010A  D01001  DCS010AL
Aktivera
DCS010K  SM0       2400    D01011         DCS010KL
Aktivera
DCS010Q  SM2       2402    D01017         DCS010QL
Aktivera
DCS010S  SM3       2403    D01019         DCS010SL
Aktivera
DCS010T  SM4       2404    D01020         DCS010TL
Aktivera
DCS010U  SM5       2405    D01021         DCS010UL
Aktivera
DCS010V  SM6       2406    D01022         DCS010VL
Aktivera
DCS010W  SM7       2407    D01023         DCS010WL
Aktivera DCS010X  SK7RFL    240721  D01024         DCS010XL


-  Modulerna A, B, C och D kan aktiveras med respektive DTMF-bokstav.
-  Övriga moduler måste aktiveras med siffror - 05, 06, 07 etc för E, F, G osv. 
-  Modulindelning framgår av webbplatserna för DCS010 och XRF699.
-  Programmera flera minnesplatser i radion så slipper du editera URCALL för hand .

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.

- Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR, YSF, D-star eller EchoLink) är välkomna att checka in.

   - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.

   - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.

   - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).

   - Från D-star, på reflektor DCS010, modul X.

   - Från C4FM, på YSF-reflektor SE-SK7RFL (YSF24078).

- Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!

Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.