C4FM på SK7RFL

Repeater:

Yaesu System Fusion
C4FM
Wires-X

Vi har aktiverat även Yaesu System Fusion (C4FM) på SK7RFLs digitala repeater.
  -  Men repeatern är i första hand avsedd för DMR.
  -  På YSF behöver den aktiveras manuellt från användaren.
  -  Endast ett mode kan köras samtidigt på repeatern.
  -  Du kan inte aktivera YSF, medan det redan pågår QSO på DMR eller D-Star.
  -  Pi-Star kan hantera YSF- och FCS-reflektorer men inte rum på Wires-X.

Lokala QSOn som standard. 
  -  Repeatern är inte länkad till någon reflektor som standard.
  -  Därför blir alla QSOn lokala, tills användaren anktiverar någon reflektor.

YSF-Reflektor måste aktiveras manuellt av användaren.
  -  Då kan trafiken länkas vidare till andra repeatrar också.
  -  För instruktion, se användarmanualen för din radio.
     - Vanligen kan man lista/söka reflektorer med "X-knappen".
     - Reflektorer kan även väljas med "DTMF".
  -  Ansluten reflektor kopplas bort efter 5 minuters inaktivitet.

XLX010 bryggar mellan C4FM | DMR | D-star
  -  Först ansluter man med C4FM mot XLX010 (DTMF #65978).
  -  Modul kan väljas med "Sök->Alla".
  -  Modul kan också väljas med DG-ID enligt nedan. 

YSF-reflektorer

Namn              YSF/FCS    DG-ID   Wires-X   DMR      D-Star    SvxLink

Sweden            FCS001-10
SM X-Link         XLX010B    11                240240   DCS010B
Sweden Hub        XLX010J    19      27781     240216   DCS010J   240216
SSA Bulletin      XLX010D    13                2410     DSC010D
SM0               XLX010K    20                2400     DCS010K
SM2               XLX010Q    26                2402     DCS010Q
SM3               XLX010S    28                2403     DCS010S
SM4               XLX010T    29                2404     DCS010T
SM5               XLX010U    30                2405     DCS010U
SM6               XLX010V    31                2406     DCS010V
SM7               XLX010W    32                2407     DCS010W
SM Norr           XLX010F    15                24033    DCS010E
SEOH-YSFLINK      YSF30217

SE-SK5BN          YSF24051                     240501             240501
SE-SK7FL          YSF24078                     240721   DCS010X   24078

SE-SM5GXQ         YSF57839                     2405174            2405174

Föregående sida
Tillbaka till Digitalt
Nästa sida

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.

- Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR, YSF, D-star eller EchoLink) är välkomna att checka in.

   - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.

   - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.

   - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).

   - Från D-star, på reflektor DCS010, modul X.

   - Från C4FM, på YSF-reflektor SE-SK7RFL (YSF24078).

- Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!

Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.