I denna lektion skall vi programmera in repeatern i vår radio och kontrollera att vi når repeatern, samt att det låter bra.
  -  Vi kommer dock inte att gå in på exakt hur man gör i just din radio. 

Skapa en minnesplats i radion. 
  -  Skriv in repeaterns utfrekvens och kolla att det blir 2 MHz minusskift.
  -  Ställ in repeaterns "färgkod". På SK7RFL är det CC:7.
  -  Lägg in tidlucka 1 (TS1).
  -  På SK7RFL följer vi inte standard, som annars är att talgrupp 9 skall vara på TS2.

  -  Lägg in talrupp 9.

Etablera kontakt.
  -  Vi skall nu verifiera att vi får dubbelriktad kontakt med repeatern.
  -  Förfarandet avser repeater. Hotspot har inte denna handskakning.
  -  Tryck och håll PTT.

  -  Radion sänder nu korta burstar och försöker få svar från repeatern.
  -  Om de korta burstarna övergår i en mera konstant sändning, är allt ok.
  -  Om det misslyckas, så kommer vanligen ett felmeddelande från radion.
  -  Det räcker med ett litet fel för att det inte skall funka. Kontrollera programmeringen.

Kontrollera samtalskvaliteten.
  -  Gör ett individsamtal till 9990.
  -  Konsultera din manual hur detta sker på din radio. 

  -  På Anytone, håll inne knapp 0 och slå sedan 9990 följt av PTT.
  -  Tryck och håll PTT och räkna till 10. Släpp PTT.
  -  Nu skall du förhoppningsvis höra ditt meddelande spelas tillbaka.
  -  På detta sätt lär du dig hur högt och nära mikrofonen du kan tala.
  -  Du kommer också att höra om det blir bitfel.
  -  Låter det överstyrt, prata tystare eller längre ifrån mikrofonen. 
  -  Radion kan också ha en "mic gain" som du kan justera.
  -  Låter det som dålig täckning, öka effekten eller sök bättre läge.

Om allt ser ut att vara ok, är du redo att köra ditt första lokala QSO på talgrupp 9.
  -  Vi återkommer till detta.