EchoLink och DMR på SK7RFL och SK7RN.

Vi låter inkommande trafik gå vidare till SK7RNs tre repeatrar på Öland

Normalt skall EchoLink bara gå till den repeater man ansluter till.
  -  I policyn för SvxLinks Repeaternätverk avråds faktiskt från samtidigt användning av EchoLink.

  -  Icke desto mindre har vi ju EchoLink på SK7RFL.

  -  Inkommande anslutningar från EchoLink kommer att avvisas under pågående QSO över SK7RFL.

  -  Inkommande DMR kan inte bryta in under pågående trafik på repeatrarna.

  -  Inkommande anslutningar kan inte automatiskt aktivera några talgrupper på SvxLink repeaternätverk.

Undantag #1
  -  Vid trafik på vår lokala talgrupp 24078.

  -  Vid trafik initierad från DMR-bryggan.

Undantag #2
  -  Vid SSA-bulletin på SvxLink talgrupp 24070.

  -  Anslutningar från DMR, D-star eller EchoLink är möjligt från kl 08:30.

EchoLink är däremot inte avsett för att ligga och passa en repeater under flera timmar.
  -  På SK7RFL kopplar vi därför ned alla EchoLink-anslutningar i samband med att repeatern går ned.

  -  Det finns även en inaktivitetstimeout.

  -  På DMR talgrupp 240721 kan du däremot ligga och passa dygnet runt om du vill.

Nya undantag i röd färg. Tidigare undantag i blått. 

Grundregeln är att EchoLink och DMR|D-star inte bör blandas med varandra eller med trafik över SvxLink.
  -  Undantag görs för lokal trafik på SK7RFL och SK7RN.
  -  Undantag görs vid bulletinsändning på SvxLink talgrupp 24070.

Inkommande EchoLink tillåts normalt inte under pågående QSO.
  -  Om repeatern redan är igång, avvisas anropet med ett verbalt meddelande om att repeatern är upptagen.
  -  Inkommande EchoLink tillåts dock under lokalt QSO på SvxLink talgrupp 24078 eller 240721.
  -  Inkommande EchoLink tillåts dock medan QSO sker över DMR-bryggan.
  -  Inkommande EchoLink tillåts under bulletinsändning på SvxLink talgrupp 24070.

Inkommande EchoLink går endast ut över SK7RFL och SK7RN.
  -  Inkommande EchoLink kan inte initiera talgrupp på SvxLink.
  -  Inkommande EchoLink aktiverar inte DMR-bryggan (om den inte redan är aktiv).

Inkommande DMR tillåts normalt inte under pågående QSO.
  -  Inkommande DMR tillåts dock om QSOt är lokalt på SvxLink talgrupp 24078 eller 240721.
  -  Inkommande DMR tillåts inte under QSO som initierats av EchoLink.
  -  Inkommande DMR tillåts under bulletinsändning på SvxLink talgrupp 24070.

Inkommande DMR går endast ut över SK7RFL och SK7RN.
  -  Inkommande DMR kan inte initiera annan talgrupp på SvxLink.
  -  Inkommande EchoLink tillåts i dessa fall.

Utgående EchoLink deaktiverar SvxLink och DMR. 
  -  Utgående EchoLink blockerar den nationella SvxLink-reflektorn.
  -  Utgående EchoLink blockerar DMR-bryggan.
  -  Under utgående EchoLink tillåts endast inkommande SvxLink.

Default talgrupp aktiveras automatiskt efter första sändningspasset. 
  -  Talgruppen kopplar samman SK7RFL med SK7RN.
  -  DMR-bryggan aktiveras automatiskt i samband med att så sker.
  -  DMR-bryggan aktiveras direkt vid inkommande trafik på SvxLink talgrupp 24078 eller 240721.
  -  Inkommande EchoLink tillåts i dessa fall.

Inkommande talgrupp från SvxLink blockerar normalt EchoLink och DMR. 
  -  Blockering sker dock inte, om repeatern startas från talgrupp 24078 eller 240721, då gäller:
      - DMR-bryggan aktiveras.
      - Inkommande EchoLink tillåts i dessa fall.

Manuellt vald talgrupp på SvxLink blockerar normalt EchoLink och DMR. 
  -  Blockering sker dock inte, om man väljer talgrupp 24078 eller 240721.
      - DMR-bryggan aktiveras.
      - Inkommande EchoLink tillåts i dessa fall.

Kommandot 9[#] kopplar ifrån allt.   Ej SvxLink standard.
  -  Samtliga reflektoranslutningar stängs under tiden repeatern är aktiv.
  -  Repeatern kvitterar detta genom att säga "Deactivating".
  -  Eventuell talgrupp på SvxLink kopplas bort.
  -  DMR-bryggan kopplas bort.
  -  Inkommande EchoLink kopplas bort och nya inkommande anrop avvisas.
  -  SK7RFL och SK7RN kopplas isär.
  -  Utgående EchoLink kan kopplas ned med # eller genom att låta repeatern falla.

Default talgrupp kan aktiveras med kommandot 91[#] Ej SvxLink standard.
  -  Repeatern kvitterar detta genom att säga "Activating".
  -  Detta återställer alla val till det som normalt aktiveras efter första sändningspasset efter start.
  -  Repeatern väljer sin default talgrupp som är 24078.
  -  SK7RFL och SK7RN kopplas samman.
  -  DMR-bryggan aktiveras.
  -  Inkommande EchoLink tillåts.

Föregående sida
Tillbaka till Repeaterskolan
Nästa sida

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!

Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.

- Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR, YSF, D-star eller EchoLink) är välkomna att checka in.

   - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.

   - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.

   - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).

   - Från D-star, på reflektor DCS010, modul X.

   - Från C4FM, på YSF-reflektor SE-SK7RFL (YSF24078).

- Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.