DTMF-Kommandon på SvxLink

Här skall vi beskriva hur man kan välja önskad talgrupp samt styra övriga funktioner i repeaterns logik.

Hur ger man kommandon till logiken?

  -  Kommandon ges med DTMF.

  -  Kommandon avslutas i regel med fyrkant (#).

  -  Kommandon på SvxLink följer en viss standard.

Kommandostyrda funktioner i SvxLink.

  -  Val av talgrupp.

  -  Start av repeatern.

  -  ID & status.

  -  EchoLink

  -  Aktivering av övriga moduler, t ex METAR, Parrot etc.

Vid daglig användning så sköter repeatern vanligen sig själv.
  -  Det enda kommandot du då behöver tänka på är det som startar repeatern.
  -  Så även 1750 är också ett kommando :-) .
  -  I övrigt kan du använda repeatern precis som vanligt.
  -  Du kan även besvara anrop från EchoLink, DMR eller SvxLink – helt utan kommandon. 

Allmän kommandolista på SK7RFL

0       Start av repeatern.  

        Även 1750 Hz eller subton 79,7 Hz.

SK7RN öppnas med *,    SK7JL med 7,    SK5BN med 5.

        Övriga kommandon kan bara ges om repeatern har öppnats först.

*       
Status (ID, antal anslutna stationer, talgrupp).

0*      Full Status: ID, tid, anslutna stationer, talgrupp.

2*      Listar anslutna stationer (EchoLink).

6*      Listar anslutna stationer (DMR). 

nr      Anslut till nod (EchoLink) med detta nummer. 
2*nr    (om nr sammanfaller med talgruppskommando.)
9999
   Aktiverar papegojan i EchoLink

1       Aktiverar Papegojan. Koppla ner med #.

2       Säger SK7RFL’s nodnummer på EchoLink 353167. 

4       Kopplar upp senast anslutna station (utgående EchoLink).

5       Ger aktuellt Väder för Kalmar Flygplats. Även:
         51 ger vädret för Kalmar
         52 ger vädret för Ronneby
         53 ger vädret för Visby
         54 ger vädret för Växjö
         
55 ger vädret för Norrköping

SvxLink Standard: 

EchoLink måste först aktiveras med 2#. 

SvxLink Standard: 

Aktiverar EchoLink.

SvxLink Standard: 

EchoLink måste först aktiveras med 2#. 

#       Koppla ned den senast anslutna motstation (utgående EchoLink).

Talgruppskommandon på SK7RFL

0       Deaktiverar vald talgrupp.   

9       Lokalt QSO.   

SvxLink Standard: 910#

SvxLink Standard: 919#

9*      Säger aktuell talgrupp.

91      Aktivera manuellt default talgrupp, 24078     

SvxLink Standard: Senaste tg.

91tg    Aktiverar talgruppen tg  (genväg finns, se nedan).

92{tg}    Gör QSY till privat tg (alt angiven tg).

93      Följ senaste QSY.

94tg    Lägger tillfällig Passning på talgruppen tg.

I övrigt kan SvxLink styras med DTMF och/eller CTCSS (subton).
  -  Repeatern kan öppnas med subton 79,7 Hz i en (1) sekund.
  -  Det finns även möjlighet att välja Talgrupp med subton.

När det gäller DTMF, har SvxLink en standard kommandouppsättning.
  -  Kommandon används för att aktivera moduler – såsom Papegoja, EchoLink, METAR.
  -  Kommandon används också för att styra hantering av Talgrupper.
  -  Repeatern måste vara öppen, innan man kan ge kommandon.

Avvikelser från SvxLink standard:  (gäller SK7RFL, SK7RN, SK5BN, SM5GXQ)

  -  Inga kommandon behöver avslutas med "fyrkant" (#).

  -  Det finns genvägar för att aktivera talgrupper.

  -  Modulen EchoLink behöver (läs: skall) först inte aktiveras med 2#.

  -  Kortnummer för anslutningar mot EchoLink.

  -  Diverse egna kommandon. Se kommandolistan.

Fyrkant (#) används fortfarande för att manuellt avsluta Papegojan eller utgående uppkoppling mot EchoLink.

I kommande lektioner kommer vi att behandla alla kommandon i mera detalj.

Föregående sida
Tillbaka till Repeaterskolan
Nästa sida

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!

Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.

- Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR, YSF, D-star eller EchoLink) är välkomna att checka in.

   - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.

   - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.

   - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).

   - Från D-star, på reflektor DCS010, modul X.

   - Från C4FM, på YSF-reflektor SE-SK7RFL (YSF24078).

- Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.