DMR på SK7RFL

Digitalt > C4FM| D-Star | DMR-brygga

Olika DMR-nät: BM • DMR+ • TGIF

DMR
Brandmeister
DMR+

SK7RFL är sedan sommaren 2020 utrustad med DMR.
  -  Frekvens 434.550
  -  Shift -2 MHz
  -  CC:7
  -  Brandmeister ID: 240717 240721 (2400513) .
  -  Vi är även anslutna till andra DMR-nät - DMR+ samt TGIF (se det som ett experiment).
  -  Vi delar antenner med SK7RFL 70cm-repeater.
  -  Vi kör med Pi-star i en Raspberry Pi model 3B+.

DMR har primär status på repeatern.
  -  Även YSF och D-Star är aktiverade på prov, men med sekundär status.
  -  Endast ett mode kan köras samtidigt på repeatern!

Repeatern passar nedanstående talgrupper.
  -  Detta kallas Statiska Talgrupper, i fet stil.
  -  Dynamiska Talgrupper (User activated), i kursiv stil.

TS1 (tidlucka 1)

Tg      Nät    Namn                                                                 
9       BM     Lokalt QSO                Bryggad med Brandmeister 240717   *) endast SK7RFL
240717  BM     Lokalt kluster på SK7RFL  På andra repeatrar/hotspots, bryggad med 9
7       TGIF   Lokalt QSO                Bryggad med TGIF 240717.               *) endast SK7RFL
240717  TGIF   Lokalt kluster på SK7RFL  På andra repeatrar/hotspots, bryggad med 7.
924     
BM     Svenska språket
927     BM     Nordiska språk
17      DMR+   Nordiska språk                                                 Specialfall utan prefix
27      DMR+   Nordiska språk, Europa                                         Specialfall utan prefix
80240   DMR+   Sverige
240     TGIF   Sverige                   
                                     Specialfall utan prefix
2407    TGIF   Distrikt SM7                                  Specialfall utan prefix

31665   TGIF   Thank God it's Friday     User activated               Specialfall utan prefix
6       
BM     Länk mot SK7RFL Analogt   User activated                                    *) endast SK7RFL
240721  BM     Länk mot SK7RFL Analogt   På andra repeatrar/hotspots.
91      BM     World Wide                User activated
1       DMR+   World Wide                User activated               Specialfall utan prefix
113     
TGIF   World Wide, English       User activated               Specialfall utan prefix
114     TGIF   World Wide                User activated             
 Specialfall utan prefix
92      BM     Europe                    User activated
2       
DMR+   Europe                    User activated               Specialfall utan prefix
111     TGIF   Europe                    User activated               Specialfall utan prefix

Tg 6 aktiveras med automatik vid bulletin.

Internationella talgrupper kan förekomma i varierande omfattning, beroende på trafikbelastning.

TS2 (tidlucka 2)

Tg      Nät    Namn                D-Star       YSF         Wires-X
240     BM     Sverige
2407    BM     Distrikt SM7        DCS010W      DCS010W
24073   BM     SM7, Kalmar län     Tredje länet i SM7, inofficiell
240x    BM     Distrikt SMx        User activated
241x    BM     SM Tactical x       User activated
240240  BM     SM X-link           DCS010B      XLX010B
24024   BM     Sweden Link         DCS010E      YSF43075    28635
240216  BM     Sweden Hub          DCS010J      YSF80858    27781
2410    BM     SSA-bulletin        DCS010D      XLX010D
8       DMR+   
Reflektor 4650      Välj reflektor med individanrop till: 8ref.

Normalt måste man använda prefix för att sända på talgrupper för DMR+ samt TGIF.

Undantaget är:   (i förekommande fall markerat med grön färg ovan)
  -  DMR+ Tg 1-5 samt 10-17.
  -  TGIF Tg 101-119, 2400-2407, 240 samt 31665.

För DMR+ skall i sådana fall talgruppsnumret alltid börja med prefixet 8, samt bestå av totalt 5 siffror.

För TGIF skall i sådana fall talgruppsnumret alltid börja med prefixet 4, samt bestå av totalt 7 siffror.

Utfyllnad med erforderligt antal nollor skall då ske mellan prefixet och det verkliga talgruppsnumret.

Observera också skillnaden mellan:
  -  240     TS2 =Brandmeister 240
  -  240     TS1 =TGIF 240
  - 
80240   TS1 =DMR+ 240

Tidlucka 1 (TS1) används för lokal trafik.
  -  Vid lokal trafik över repeatern används talgrupp 9.
  -  Den är via Brandmeister sammanlänkad med SK7RFLs talgrupp 240717.
  -  Talgrupp 240717 kan läggas i en egen hotspot om man vill ha samtrafik med SK7RFL.
  -  Talgrupp 7 på SK7RFL är på samma sätt bryggad med TGIF talgrupp 240717.

Tidlucka 1 (TS1) används för alla talgrupper på andra DMR-nät (DMR+ samt TGIF)
  -  Detta gäller både nationalla och internationella talgrupper.
  -  Prefix används, där så är nödvändigt, för att göra talgruppsnummer/TS unikt.
  -  Rätt tidlucka (TS1) måste användas, annars fungerar det inte!

Ej passade talgrupper kan användaraktiveras.
  -  Detta sker genom att välja TS1 eller TS2 samt sända på önskad talgrupp.
  -  Välj då
     - TS1 för alla talgrupper på DMR+ samt TGIF (observera prefix i förekommande fall).
     - TS1 för alla internationella talgrupper. 
     - TS2 för nationella talgrupper på Brandmeister.
  -  Detta kallas Användaraktiverade eller Dynamiska Talgrupper. Dessa är kursiverade i listan ovan.
  -  Du kan välja andra talgrupper än de som listas här.
  -  Dessa talgrupper har en timeout efter 15 minuters inaktivitet.  
  -  Vissa internationella talgrupper kan tidvis förekomma statiskt, beroende på trafikbelastning.

Det finns mellan näten både likheter och olikheter mellan numrering av talgrupper.
  -  Bara för att talgrupperna har samma nummer, betyder det inte att de är bryggade (men de kan vara det).
  -  Talgruppsnummer måste på SK7RFL i vissa fall förses med prefix, för att undvika kollisioner.
      - DMR+:   8000t,   800tt,   80ttt,    8tttUndantag finns: 1-5, 10-17.
      - TGIF: 4000ttt, 400tttt, 40ttttt, 4ttttttUndantag finns: 101-119, 240, 2400-2407 samt 31665.

  -  SK7RFL har en brygga mellan SvxLink och BM tg 240721 (endast denna talgrupp).
  -  Det finns gateways mellan DMR-talgrupper och EchoLink (se Kortnummerlistan)..

I flera fall finns samtrafik mellan olika nät.
  -  Bryggning mellan YSF Reflektorer och Wires-X Rum.
  -  Bryggning mellan DCS010 - BM - YSF - Wires-X.
  -  Bryggning mellan BM och DMR+ talgrupper 2400-2407. OBS ej 240.
  -  Bryggning mellan BM talgrupp 240721 och SvxLink talgrupp 24078.
  -  Det finns inga (kända) bryggningar i Sverige mellan TGIF och andra nät.
  -  På granudden.info finns ett försök (UPA) till tablå över talgrupper på olika nät och dess bryggningar.

SK7RFL har nu en brygga mellan DMR och analog FM (SvxLink).
  -  Bryggan aktiveras automatiskt, efter första sändningspasset..
     -  Detta fungerar alltid på såväl SK7RFL som SK7RN.
  -  Från SK7RFL DMR-repeater aktiveras bryggan genom att sända på tg 6 (TS1).
  -  Från hotspot eller annan repeater aktiveras bryggan från talgrupp 240721.
  -  Talgrupp 240721 kan användaraktiveras från de flesta andra repeatrar/hotspots.
  -  SSA-bulletinen kan avlyssnas på talgrupp 240721, som samsänds med SvxLink talgrupp 24070.
     - Bulletinen kan även avlyssnas på SK7RFL DMR-repeater, talgrupp 6 TS1.
  -  Under tider som SK7RFL och SK7RN i övrigt är bryggade, gäller detta även DMR.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!
Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.