Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Välkommen till Repeater SK7RFL - QRV sedan 1972

Tack vare era generösa bidrag kan vi fortsätta driva och utveckla SK7RFL.

Tillsammans med SK7RNs tre repeatrar i Böda - Borgholm - Mörbylånga, täcker vi hela Öland samt stora delar av Östra Småland. Repeaternätet kan även nås från delar av Blekinge och Gotland.

QTH Jordtorpsåsen nära Algutsrum på Öland.

Vi sitter i Ölands högsta mast som står 50 meter över havet.

Ge analoga repeatrar nytt liv!
En artikel om SvxLink av SM5GXQ

Analog & Digital Radio      (visa bildspelet)
En jämförelse mellan SvxLink • DMR • D-Star • YSF

Aktuellt - Läs mera
  -  Brygga mellan DMR och analog FM (SvxLink) - DMR tg 240721 | SvxLink tg 24078.
  -  Bevaka våra klustertalgrupper 240717 (Lokal) och 240721.
  -  Ny sida: Talgrupper på SvxLink. Även talgruppsgenvägar.
  -  Aktivera talgrupp 240 på SvxLink (Repeaterskolan, lektion 28)
  -  Andra DMR-nät (Repeaterskolan, Supplement 13)
  -  Talgruppslistan för DMR har uppdaterats med DMR+ och TGIF.
  -  Förändrad funktionalitet för DMR-bryggan.
  -  Uppdaterat bildspel Repeaternät Öland 2021 (slideshow in English)..

Driftinformation
  -  Inga pågående driftstörningar i vårt repeatersystem har rapporterats.

Våra frekvenser:
  -  SK7RFL FM    2m   R0  145,600 -600 kHz
  -  SK7RFL FM    70cm RU0 434,600 -2 MHz
  -  SK7RFL MMDVM 70cm DMR 434,550 -2 MHz CC:7 Även YSF och D-Star

SK7RFL är sammankopplad med SK7RNs 3 repeatrar på Öland.
  -  SK7RN Böda       R6  145,750
  -  SK7RN Borgholm   R2x 145,6625
  -  SK7RN Mörbylånga R1  145,625
  -  Länkningen startar efter första sändningspasset.
  -  Detta gäller nu även inkommande trafik från EchoLink och DMR till SK7RFL.
  -  SK7RNs repeatrar är alltid sammankopplade via analog 70cm radio.

SvxLink Läs mera
  -  SK7RFL är uppkopplad mot det svenska SvxReflektor-nätverket.
  -  Passade talgrupper: 240 2407 24073 24078 240875 240721
  -  Bryggan mot DMR aktiveras samtidigt med talgrupp 24078.

EchoLink  - Läs mera
  -  SK7RFL-R
  -  Nodnummer 353167.

DMR  - Läs mera
  -  Anslutern till Brandmeister
  -  DMR-ID: 240717, 240721, (2400513)
  -  Brandmeister: TS1: 924, 927, 240717>9, 240721>6;  TS2: 240, 2407, 24073, 240240, 2416, 240216, 2410
  -  DMR+: TS1: 2, 17, 27, 240>80240;  TS2: Ref4650>8
  -  TGIF: TS1: 111, 240, 2407, 240717>7

D-Star  - Läs mera
  -  RPT1: SK7RFLB
  -  RPT2: SK7RFLG
  -  Default reflektor DCS010B (ej länkad som default - måste aktiveras av användare).

YSF/C4FM  - Läs mera
  -  Ingen default reflektor - måste aktiveras av användare.

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!
Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.

Från fyren Långe Erik ...

... till Långe Jan.

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.
- Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR eller EchoLink) är välkomna att checka in.
   - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.
   - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.
   - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).
- Mellan 08:30-10:00 är SK7RFL alltid sammankopplad med SK7RNs 3 repeatrar.
- Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.