Välkommen till SK7RFL Repeater.

Sedan ett år tillbaka har vi EchoLink. I sommar skall vi bygga om lite så att EchoLink blir integrerad i själva repeatern.

I samband med detta kommer vi även att driftsätta en DMR-repeater på 434,550.

Långe Erik på nära håll...

Från Ölands Söd a udde o.Långe Jan till Norra Udden med Långe Erik hörs SK7RFL och en stor del av Kalmar län om man har ett bra qth! Glöm inte att Lyssna på SSA bullen 09:00 på söndagar, operatörerna lyssnar efter din incheckning!!