Långe Erik på nära håll...

Från Ölands Söd a udde o.Långe Jan till Norra Udden med Långe Erik hörs SK7RFL och en stor del av Kalmar län om man har ett bra qth! Glöm inte att Lyssna på SSA bullen 09:00 på söndagar, operatörerna lyssnar efter din incheckning!!