Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Tillsammans med SK7RNs tre repeatrar i Böda - Borgholm - Mörbylånga, täcker vi hela Öland samt stora delar av Östra Småland. Repeaternätet kan även nås från delar av Blekinge och Gotland.

QTH Jordtorpsåsen nära Algutsrum på Öland.

Vi sitter i Ölands högsta mast som står 50 meter över havet.

SvxLink (introduktion)
Nätverk av analoga repeatrar

SvxLink >•< DMR
Brandmeister talgrupp 240721

DMR-repeater
BM 240717 • DMR+ • TGIF

Systembeskrivning
SvxLink nationellt nätverk

Bildspel SvxLink 2021
SK7RFL • SK7RN • SK5BN

  

Ge analoga repeatrar nytt liv!
En QTC-artikel om SvxLink av SM5GXQ

SvxLink mot nya höjder
En artikel av SM5GXQ.

Att bygga en Repeater med SvxLink
En QTC-artikel om SvxLink av SM5GXQ

Så blir din analoga Repeater uppkopplad
En artikel om SvxLink på Hamnews.se

Att använda en Repeater med SvxLink
En QTC-artikel av SM5GXQ

Incheckningsrekord för SSA-bulletinen
En artikel på Hamnews.se

Bildspel            Artiklar            Instruktioner

Aktuellt - Läs mera
  -  Nu går det även att aktivera talgrupper med subton på Ölands repeatrar.
  -  Möjlighet att aktivera godtycklig DMR-talgrupp: 96tg#.
  -  Nytt trafikrekord för SvxLink i Sverige (Hamnews).
  -  Vi hälsar SK5BN i Norrköping välkomna på SvxLink. SK7RFL/SK7RN har samtrafik med SK5BN..
  -  Vi ändrar i rutinen för SSA-bulletinen. Incheckningar gruppvis i distriktsordning.
  -  Kombinerad brusspärr (SIGLEV och CTCSS) på SK7RFL, SK7JL samt SK7RN-N.
  -  Vi hälsar SM7FLD i Everöd välkommen på SvxLink. Första noden i Skåne!

Driftinformation 
Inga aktuella störningar.

Våra frekvenser:
  -  SK7RFL FM    2m   R0  145,600 -600 kHz 79,7  'E'
  -  SK7RFL FM    70cm RU0 434,600 -2 MHz   79,7  'I'
  -  SK7RFL MMDVM 70cm DMR 434,550 -2 MHz   CC:7  'D'    Även YSF och D-Star

SK7RFL är automatiskt sammankopplad med SK7RNs 3 repeatrar på Öland samt SK7JL & SK5BN.
  -  SK7RN-N  Böda        R6  145,750    'N'
  -  SK7RN-C  Borgholm    R2x 145,6625   'C'
  -  SK7RN-S  Mörbylånga  R1  145,625    'S'
  -  SK7JL    Spjutsbygd  R5  145,725    'J'
  -  SK5BN    Norrköping  RU0 434,600    'B'
  -  Länkningen startar efter första sändningspasset.
  -  Detta gäller även inkommande trafik från EchoLink och DMR till SK7RFL (gäller ej
SK7JL/SK5BN).
  -  SK7RNs repeatrar är alltid sammankopplade via analog 70cm radio.

SvxLink Läs mera
  -  SK7RFL är uppkopplad mot det svenska SvxReflektor-nätverket.
  -  Passade talgrupper: 91 92 240 924 927 2407 24073 24078 240501 240721 2407151.
  -  Bryggan mot DMR aktiveras samtidigt med talgrupp 24078.
  -  Även anslutning mot "UK Reflector".          'U'
  -  Även anslutning mot "Thüringen Link      'T'

EchoLink  - Läs mera               'L'
  -  SK7RFL-R
  -  Nodnummer 353167.

DMR  - Läs mera                                           'D'
  -  Anslutern till Brandmeister
  -  DMR-ID: 240717, 240721, (2400513)
  -  Brandmeister: TS1: 924, 927, 240717>9, 240721>6;  TS2: 240, 2407, 24073, 240240, 24024, 240216, 2410
  -  DMR+: TS1: 17, 27, 240>80240;  TS2: Ref4650>8
  -  TGIF: TS1: 240, 2407

D-Star  - Läs mera
  -  RPT1: SK7RFLB
  -  RPT2: SK7RFLG
  -  Default reflektor DCS010B (ej länkad som default - måste aktiveras av användare).

C4FM/YSF  - Läs mera
  -  Ingen default reflektor - måste aktiveras av användare.

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!
Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.

Från fyren Långe Erik ...

... till Långe Jan.

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.
- Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR eller EchoLink) är välkomna att checka in.
   - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.
   - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.
   - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).
- Mellan 08:30-10:00 är SK7RFL alltid sammankopplad med SK7RNs 3 repeatrar.
- Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.