Verbala meddelanden från repeatern

Repeatern har ett antal verbala meddelanden som ges med kvinnlig röst på engelska.
  -  Jag brukar kalla den "spökrösten" (från 10-i-topp på 60-talet, Carl-Eiwar, "mannen utan efternamn")
  -  Hörde att någon döpte henne till "flickan i växeln" (fungerar precis lika bra! - och rätt kön dessutom).
  -  Hennes "riktiga" namn är "en_US-heather-16k". 

  -  I den mån meddelanden på svenska språket förekommer, heter hon "Elin". 

Identifiering.
  -  Repeatern bokstaverar sin egen anropssignal, följt av ordet "Repeater".
  -  På SK7RN följs detta av: North | Center | South.
  -  Vid start och stopp av repeatern finns här en timer på 10 minuter.
  -  Repeatern identifierar sig även i samband med RGR-pipet, var 20:e minut.
  -  Man kan trigga ett manuellt ID med t ex kommandot "stjärna" (*).
  -  Allt detta varierar från repeater till repeater.

Talgrupp.
  -  Aktiverad talgrupp meddelas med nummer (eller anropssignal, (Ej SvxLink standard).
  -  Meddelandet föregås vanligen av ordet "talkgroup".
  -  Anropssignal används istället för nummer i några speciella fall.  (Ej SvxLink standard)
       - Bulletintalgrupper.
       - Andra repeatrars "egen talgrupp".

Sändning från annan repeater.    (Ej SvxLink standard)
  -  På talgrupp identifieras annan repeater med anropssignal, ej bokstaverad och på svenska.
  -  Meddelandet sänds endast en gång, dvs vid första sändningen på talgruppen.
  -  För närliggande repeatrar (SK7RFL | SK7RN | SK7JL | SK5BN) undertrycks detta meddelande.

QSY-meddelande.
  -  Vid QSY (byte till annan talgrupp), säger repeatern "QSY" följt av talgruppens nummer.
  -  Vid "privat" QSY-talgrupp, sägs endast de två sista siffrorna i numret.   (Ej SvxLink standard)
  -  När egen repeater inte följer med i QSY, säger repeatern först "QSY xx Pending".
  -  Om man inte trycker PTT inom 15 sekunder, säger repeatern "QSY Ignored".

Reflektoranslutning    (Ej SvxLink standard)
  -  Vid deaktivering av anslutning (kommando 9{#}) säger repeatern "Deactivating".
  -  Vid aktivering av anslutning (kommando 91{#}) säger repeatern "Activating"

Monitorering av annan talgrupp.
  -  Repeatern säger "Monitor", följt av talgruppens nummer eller namn.

EchoLink.
  -  Vid utgående anslutningar säger repeatern "Connecting to xxxxxx".
  -  Vid frånkoppling säger repeatern "xxxxxx Disconnected".
  -  Inkommande anslutningar identifieras inte på detta sätt.  (Ej SvxLink standard)
  -  Repeatern säger endast "EchoLink" efter första sändningspasset.  (Ej SvxLink standard)

DMR, YSF, D-star    (Ej SvxLink standard)
  -  Vid första sändning från DMR-bryggan, säger repeater "DMR".

  -  Om talgruppen inte är den egna, sägs även talgruppens nummer.

  -  På samma sätt annonserar repeatern ut reflektorer på YSF och D-star.

Avvisande av inkommande EchoLink-anslutning.       (Ej SvxLink standard)
  -  Detta sker om repeatern redan är upptagen. Meddelandet är:
       - "Repeater already active. The connection was rejected. Please try again later".

  -  Inkommande EchoLink tillåts nu på SK7RFL vid lokalt QSO (SvxLink talgrupp 24078).

Listning av anslutna stationer på EchoLink
  -  ? connected stations: [xxxxx, xxxx]  = utgående anslutningar
  -  ? connected clients: [xxxxx, xxxx] 
   = inkommande anslutningar
     (Ej SvxLink standard)

Moduler. 
  -  Hos oss har vi undertryckt meddelanden från de flesta moduler.     (Ej SvxLink standard)
  -  För Papegojan säger den däremot Activating | Deactivating, följt av ordet "Parrot".

Bulletin mode      (Ej SvxLink standard)
  -  Vid aktivering säger repeatern "Activating [EchoLink] and [monitor] talkgroup SK?SSA".
  -  Vid deaktivering säger repeatern "Deactivating talkgroup SK?SSA".
  -  Vid efterföljande deaktivering av EchoLink, säger repeatern "Deactivating EchoLink".
  -  EchoLink anges bara om repeatern har EchoLink, t ex SK7RFL.
  -  Vid start av repeater säger repeatern "Talkgroup SK?SSA".

Nedstängning pga störningar.
  -  Vid allltför många korta sändningspass under kort tid, kopplar repeatern ner automatiskt.
  -  Detta föregås av meddelandet "Interference shutdown".

Efter omstart av repeater.
  -  Repeatern säger "SvxLink Online".

Felmeddelanden. 
  -  Vid okänt kommando säger repeatern: "## - unknown command".
  -  Vid misslyckat kommando, säger repeatern "## - operation failed".
  -  Vid uppkoppling mot okänt nr (EchoLink), säger repeatern "##### - not found".

Föregående sida
Tillbaka till Repeaterskolan
Nästa sida

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!

Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.

- Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR, YSF, D-star eller EchoLink) är välkomna att checka in.

   - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.

   - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.

   - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).

   - Från D-star, på reflektor DCS010, modul X.

   - Från C4FM, på YSF-reflektor SE-SK7RFL (YSF24078).

- Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.