Utvecklingar av SvxLink - avsteg från standard

Föregående sida
Tillbaka till Repeaterskolan
Nästa sida

Utökad SvxLink på SK7RFL.

Tillägg, förbättringar och förenklingar av funktionerna i SvxLink.

SvxLink kommer med ett standardbeteende och en standardiserad kommandostruktur.

  -  Alla kommandon måste avslutas med fyrkant (#).

  -  Aktivering av alla talgrupper sker med prefix (91).

  -  Modulen EchoLink måste aktiveras först (2#), innan man kan ge ytterligare kommandon.

Vi har förenklat SvxLink.

  -  Kommandon kan, men behöver inte, avslutas med fyrkant (#).

  -  Aktivering av de flesta talgrupper kan ske utan prefix.

  -  Utgående anrop mot EchoLink kan ske, utan att först aktivera EchoLink med 2#.

  -  Talgrupps-timeout sammanfaller med att repeatern går ned.

Förbättringar

  -  "Tysta" inkommande Echolink-anslutningar.

  -  ID sänds normalt inte samtidigt som tal.

  -  Förkortade QSY-meddelanden.

  -  Avisering av repeater med tonkaraktärer och tal.

Informationen på denna sida är definitivt överkurs.

Föregående sida
Tillbaka till Repeaterskolan
Nästa sida

Kommandostruktur.

  -  Kommandon kan, men behöver inte, avslutas med "fyrkant" (#).

  -  Aktivering av "kända talgrupper" kan ske, utan att slå 91 framför.

  -  Förkortade talgruppsnummer, se listan.

  -  Kortkommandon för att länka mellan SK7RFL och SK7RN (de är dock normalt sammankopplade).

  -  Kommandot * ger förkortad repeater-status.

  -  Kommandot 0* ger fullständig repeater-status.

  -  Kommandot 2* ger fullständig EchoLink-status.

  -  Kommandot 6* ger fullständig DMR-status.

  -  Kommandot 96* ger DMR-talgrupp.

  -  "Platt" kommandostruktur. Särskild aktivering av EchoLink behöver inte ske.

Reflektor-logik. 
  -  Talgruppstyrning med subton har implementerats, men med egen hantering i TCL.
  -  Speciell hantering av talgrupp 9 som spärr mot inkommande.

  -  Stöd för anslutning till flera reflektorer.
  -  Routing av talgrupper till rätt reflektor.

  -  Stöd för bryggning av talgrupper mellan olika SvxLink-nät.
  -  Säkerhetsspärrar mot dubbla anslutningar.
  -  Lokal reflektor i repeatern för inkommande EchoLink och DMR.
  -  Kombination av EchoLink/DMR och reflektor (talgrupp) är normalt ej möjligt.
  -  Olika tonkaraktärer anger sändande repeater.
  -  Sändande repeater aviseras verbalt, en gång.
  -  Egen implementation av default talgrupp.
  -  Default talgrupp används för att koppla samman SK7RFL med SK7RN.
  -  Egen talgrupp för varje repeater. 
  -  Kommandon i första sändningspasset = ingen default talgrupp.
  -  Kommandon (1, 5 etc) samt utgående EchoLink/Papegoja/Metarinfo kopplar från talgrupp.
  -  Förkortade meddelanden för QSY-talgrupp.
  -  Alla reflektorer kopplas från när repeatern startas från radiosidan.
  -  Talgrupp och EchoLink/DMR kopplas bort när repeatern går ned.
  -  Kommandot 91 aktiverar default talgrupp (standard är att den aktiverar senaste tg)

EchoLink.

  -  Inkommande EchoLink har "gömts" bakom en lokal reflektor.

  -  Inkommande EchoLink kan ej komma in i pågående QSO utan avvisas.

  -  EchoLink och SvxLink reflektortrafik kan normalt inte blandas.

  -  Undantag från ovanstående vid lokal trafik på talgrupp 24078.

  -  Inga meddelanden vid inkommande anslutningar. PTT från EchoLink startar repeatern.

  -  Platt kommandostruktur. Kommandot 2# används inte.

  -  Utgående anslutning kan ske genom att slå nodnumret direkt.

  -  Prefix 2* för nodnummer som sammanfaller med kommando.

  -  Kortnummerlista (makron) för utgående anslutning till svenska repeatrar.

  -  Länkning av inkommande EchoLink från SK7RFL till SK7RN.

DMR 
  -  SK7RFL har en brygga mellan SvxLink och DMR.
  -  Inkommande DMR har "gömts" bakom en lokal reflektor.
  -  Utgående DMR till talgrupp 240721 aktiveras tillsammans med default-talgruppen 24078.
  -  DMR och SvxLink reflektortrafik kan normalt inte blandas.
  -  Ett ID sänds ut på DMR om man bara trycker PTT kort första gången.
  -  PTT från DMR startar repeatern.
  -  Annan DMR-talgrupp kan väljas tillfälligt med kommandot 96tg#.

YSF
  -  SK7RFL har en brygga mellan SvxLink och YSF.
  -  Inkommande YSF har "gömts" bakom en lokal reflektor.
  -  Utgående YSF till reflektorn SE-SK7RFL aktiveras tillsammans med default-talgruppen 24078.
  -  YSF och SvxLink reflektortrafik kan normalt inte blandas.
  -  Ett ID sänds ut på YSF om man bara trycker PTT kort första gången.
  -  PTT från YSF startar repeatern.
  -  Annan YSF-reflektor kan väljas tillfälligt med kommandot 97rrrrr#.

D-star
  -  SK7RFL har en brygga mellan SvxLink och D-star.
  -  Utgående D-star till reflektorn
DCS010X aktiveras tillsammans med default-talgruppen 24078.

       * Denna bryggning sker i nätet mellan BM 2402 och DCS010.
  -  D-star och SvxLink reflektortrafik kan normalt inte blandas.
  -  Ett ID sänds ut på D-star om man bara trycker PTT kort första gången.
  -  PTT från D-star startar repeatern.
  -  Annan D-star reflektor kan väljas tillfälligt med kommandot 95rrr#.

Övrigt
  -  ID sänds normalt inte över tal, utan inväntar lucka.
  -  Reläsändning av DTMF-kommandon från Böda/Mörbylånga till Borgholm.
  -  Speciellt läge för bulletin-talgrupp: Bulletin Mode. Automatiserat. Medger EchoLink.

Föregående sida
Tillbaka till Repeaterskolan
Nästa sida

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!

Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.

- Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR, YSF, D-star eller EchoLink) är välkomna att checka in.

   - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.

   - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.

   - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).

   - Från D-star, på reflektor DCS010, modul X.

   - Från C4FM, på YSF-reflektor SE-SK7RFL (YSF24078).

- Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.