Historien om Sveriges tredje Relästation

Ett sammandrag av årens händelser 

Allt började redan 1971.

Kalmar Radio Amatör Sällskap med Lennart SM7CLM i spetsen ansökte om ett repeater-tillstånd.

Man erhöll tillstånd för provdrift av relästation av Televerket den 23/12 1971.

Man tilldelades frekvenserna 144.700 MHz för mottagare och 145.700 för sändare.

En ombyggd och modifierad SRA C-24 användes med 2 GP-antenner. en antenn uppåt och en riktad nedåt. QTH mejeriet i Björnhovda, Färjestaden på Öland.

Vid proven företogs flera färjeturer över sundet av SM7EY, SM7CLM, SM7CPE och SM7DSA. Efter många misslyckade försök med C-24:an och GP-antennerna på samma QTH och utan kavitetsfilter bler resultatet att sändaren störde mottagaren så denna blev okänslig och fungerade inte med mobilstationer utanför Kalmar.

I mars 1972 beställdes en fast telelinje mellan Björnhovda och Erik Svenssons smedja i Algutsrum och en Storno CQF-11/3 (En rörbestyckad bas) inköptes av ABAB i Stockholm för 300:- plus moms och frakt.  

Juni 1972: Separata QTHn

Den 14/6 var det premiär för den nya repeatern med delade QTH. Sändaren med 50 W i en GP på mejeriet i Björnhovda. Mottagaren med en GP på smedjan i Algutsrum. Signalöverföring via telelinje. Aktivering med bärvåg, vilket var något störande vid konditioner...

i November 1972 inköptes en ny mottagarantenn. En Hygain fyrstackad dipol som kostade 554:45.

Nya frekvenser den 1/1 1973.

Nu fick repeatern 145.200 mott och 145.800 för sändning, dvs kanal R8, och signal SK7FL. Aktiveringsmottagare för 1750 och tidur som fungerade som s.k. snackfimpare efter 10 minuter.

Första QSO SM7CLM - SM7FCN med 59+ !

I Maj 1973 överlämnade Rikspolisstyrelsen sin mast (fd 40MHz) på mejeriet i Björnhovda till klubben, som monterade en Hygain fyrstack på denna till sändaren. tyvärr blåste masten av vid en våldsam storm i november samma år. Lagades provisoriskt men ersattes under 1975 av ett 60mm stålrör på dryga 6m. Även mottagaren moderniserades på samma sätt. Ove Carlsson byggde ett CW ID till repeatern som som sände SK7RFL som denna repeater numera heter.

Åren går med normalt underhåll fram till 1979, då vi fick ta ned antennerna från smedjan i Algutsrum. De var i dåligt skick och huset skulle renoveras. 

Juni 1979: Samma QTH igen.

20 Juni 1979 var SK7RFL QRV igen, nu från sändar-QTHet i mejeriet. ett radiorum hade byggts på vinden och Rolf Nord SM7GED hade tillverkat kaviteter för att kunna sända och ta emot på samma antenn. Tyvärr så orsakar glapp i antennerna störningar och stående våg som gav mottagarblockering. Nya antenner från Algon hämtades av sm7clm på fabriken i Åkersberga. Med hjälp av en 27meters skylift med Bosse Jägerbrink vid spakarna monterades 2 skarvade 60mm stålrör med en total höjd av 12 m med 4 dipoler på den översta längden. Staglinor typ Parafil monterades i topp och på mitten, totalt 8 st. Ett stort uppbåd amatörer ställde upp vid arbetet.

Nu fungerade antennerna och vi fick bara 150mW tillbaka i SWR. Nu fick vi bättre signal både hos BTN i Karlskrona, FVB i Lyckeby och BUX i Målilla!  

Åren gick med lite trimning av kaviteter och reparationer, men hösten 1982 monterades en separat sändarantenn med egen kabel för att minska störnivån i mottagaren. Repeaterriggarna har under åren bytts ut till bland annat Storno transistoriserade mobilstationer och sedan en delad ICOM ic100E som fortfarande är en reservrepeater om den andra måste tas ned för översyn t.ex.

1989: Ny frekvens, igen!

1989 fick byta frekvens från R8 till R0, 145.000/145.600 MHz pga frekvensen 145.800 nu hamnat i frekvenser för satellitband. Samma sommar skadade åskan repeatersändaren. Var i drift efter något dygn. Årligen flera besök för justering av kaviteter och reparationer, men är qrv nästan 24/7! 

Nytt QTH!  Den 31/10 1998

Nu fick vi chansen att flytta SK7RFL till Ölands högsta mast!  Genom vänligt tillmötesgående av mastägarna SM7EKU och SM7GGB kom vi in på detta drömqth! Vi kopplade in repeatern på en fyrstack som vi fått anvisad för mottagaren på 124m över mark och en 2 stack för sändaren på 102 m...  

Nu kom svaga signaler från handapparater in från Nybro m.m. och 1999 så bygger vi en ny repeater med logik från C.A.T i Florida som Lennart SM7CLM hämtat hem vid resa. Nu kunde vi koppla in 70cm och crossköra mellan banden. Icom Ic2100 sitter på sändare och mottagare på två meter.En ombyggd mobiltelefonbas på 70 cm.  Ett batteripaket på 250 Ah sörjer för nöddrift vid strömbortfall. Beräknas räcka ett dygn vid nödtrafik och krissamband. 

2000: Ny signal.

SK7CA/R blir nya signalen. Vi milleniumskiftet kunde man köra med klubbsignalen på repeatrar och slapp då betala ett tillstånd till. 

Reparationer gör att det blir några besök årligen av mig och andra klubbmedlemmar. Bland annat monteras ett par UHF riggar från Limmared på 70 som kunde köras utan kaviteter tack vare antennseparationen i höjdled. 134-92 m...

2018: Nygammal signal.

2018 är SK7CA-eran slut. Klubben beslutar att avveckla repeatrarna. SM7CLM och SM7GMD uppvaktar klubben med förslag om att ta över driften. Den 16/4 2018 övertar repeatergruppen SK7RFL som nu får tillbaka sin ursprungliga signal. 

Fortsatt arbete och underhåll med bland annat ny 70 cm rigg då sändaren gett upp.

2019: SvxLink

I september 2019 fick SK7RFL återigen koppling till EchoLink - nu med hjälp av SvxLink. Under vintern bedrevs sedan prov med sammankoppling med SK7RN.

Sommaren 2020 genomgick repeatern en total omarbetning, med ny logik - SvxLink. EchoLink är nu helt integrerad i repeatern, som även fått en egen anslutning till Internet, med stöd av SM7VMM. Dessutom har vi fått en uppkoppling till Sveriges Nationella Repeaternätverk - tidigare kallat "Ostkustlänken".

SK7RFL är även sammankopplad med SK7RNs tre repeatrar på Öland.

2020: DMR

2020 driftsattes även en ny DMR-repeater (typ MMDVM), som använder samma antenner som SK7RFL 70cm-repeater. Den digitala repeatern utökades även till att omfatta D-Star och C4FM. Nu finns det alltså totalt 6 repeaterfrekvenser på Öland. 2st Motorola radio donerades av SK7RN och programmerades av SM7IAN.

Under sensommaren samma år driftsattes även en brygga mellan DMR och analog FM på SK7RFL.

2023: Uppgradering

Under sommaren har hela repeaternätet på Öland uppgraderats. Detta innefattar då även SK7RNs tre repeatrar, som nu blivit fyra - en ny 70cm-repeater på 434,775 har tillkommit i Borgholm..

Den analoga repeatern (SvxLink) har genomgått en fullständig omarbetning. Ny SvxLink och framförallt nya radiostationer. Vi använder nu Ericsson F800 Duplex basstationer.

Den digitala bryggan i SvxLink har också uppgraderats. Det innebär att den numera har stöd, inte bara för DMR (Brandmeister), utan även TGIF, D-star och YSF. SK7RFL har även en inbyggd YSF-reflektor, som är bryggad med DMR. I nätet bryggas vi även med DCS010X.

Vår digitala repeater har också omarbetats. Ny dator, ny Pi-star, nytt MMDVM-kort - men framförallt, fungerande radiostationer. Vi kör nu med två Motorola GM340. Nu fungerar den digitala repeatern riktigt bra. Den passar diverse talgrupper på DMR, men du kan även aktivera den från D-star eller C4FM.

Fortsättning följer.

SSA-bulletinen sänds nu ut över samtliga 7 repeaterfrekvenser på Öland - där den även kan höras över hela landet på en egen talgrupp 24070. Bulletinen sänds även på DMR talgrupp 240721 (tg 6 på den lokala DMR-repeatern), D-star DCS010X samt YSF24078 (SE-SK7RFL). Dessutom kan bulletinen avlyssnas med hjälp av EchoLink.

Vi skapade en hemsida som ni nu läser.

SM5GXQ har även skapat en Repeaterskola på SK7RFL.se, samt en Facebook-grupp SvxLink Sverige.

SK7RFL är även automatiskt sammankoppolad med SK7RN på Öland, SK7JL i Spjutsbygd samt SK5BN i Norrköping.

Tack alla som hjälpt till att hålla repeatern igång under alla år, alla inte nämnda, men ingen glömd!

Sammanställt av SM7GMD, repeatertekniker.

Redigerat av SM5GXQ.

Föregående sida
Tillbaka till Aktuellt

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!

Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.

- Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR, YSF, D-star eller EchoLink) är välkomna att checka in.

   - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.

   - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.

   - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).

   - Från D-star, på reflektor DCS010, modul X.

   - Från C4FM, på YSF-reflektor SE-SK7RFL (YSF24078).

- Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.