Passning av extra talgrupp

Repeaterskolan - Lektion #10

Föregående sida
Tillbaka till Repeaterskolan
Nästa sida

Varje repeater har konfigurerat en lista över talgrupper som de alltid passar.
  -  Detta kallas för Statiska Talgrupper.
  -  Ibland kan man som användare vilja aktivera ytterligare talgrupper. 

Med kommandot 94 följt av talgrupperns nummer, kan användaren lägga till passning av ytterligare talgrupper.
  -  Dessa läggs då till den statiska passningslistan.
  -  Trafik på en sådan talgrupp följer samma regler som andra passade talgrupper.
  -  Inkommande trafik kan starta repeatern men aldrig avbryta ett QSO.
  -  Talgruppen tas bort ur passning helt automatiskt efter 60 minuter.

Detta kan t ex användas vid bulletinutsändning, om den lokala repeatern inte är förkonfigurerad för att lyssna på bulletintalgruppen.

  -  Slå 9424070{#} för att avlyssna SK7SSA, söndagar kl 09:00.
  -  Slå 9424020{#} för att avlyssna SK2SSA, söndagar kl 20:00.

  -  Slå 94240216{#} för att avlyssna SK0SSA, lördagar kl 20:00 (Sweden Hub).

Man kan göra nästan samma sak, med kommandot 91.
  -  Skillnaden är att då blir talgruppen bara aktiv tills repeatern faller, eller rättare sagt efter 30s.
  -  91tg{#} används när du vill välja en talgrupp för utgående anrop.
  -  94tg{#} används när du vill lyssna på en talgrupp.