www.svxlink.org

www.svxlink.org
svxportal.sm2ampr.net

svxportal.sm2ampr.net

Talgruppsfunktioner

Passning

  -  I repeaterns konfiguration bestäms vilka talgrupper som skall passas statiskt.

  -  Godtycklig talgrupp kan läggas till med ett DTMF-kommando, 94tg{#}.

  -  Hela talgruppsnumret måste användas. 

Manuellt val av talgrupp

  -  Val av talgrupp sker med DTMF-kommandot 91tg{#}.

  -  På SK7RFL, SK7RN, SK5BN samt SM5GXQ finns även genvägar för talgruppsval.

  -  Man kan också aktivera talgrupp med subton (endast vid start av repeatern).

Default-talgrupp

  -  Repeatern kan ha en default-talgrupp konfigurerad.

  -  Den aktiveras vanligen efter första sändningspasset.

På SK7RFL, SK7RN, SK5BN samt SM5GXQ

  -  behöver talgruppsvalet oftast inte föregås av 91 (ej standard SvxLink).

  -  behöver inga DTMF-kommandon avslutas med fyrkant (#) (ej standard SvxLink).

  -  är talgruppsval med subton nu implementerat.

På SK7RFL och SK7RN

  -  aktiveras default talgrupp 24078 automatiskt efter första sändningspasset.

  -  kopplas repeatrarna samman automatiskt i samband med denna aktivering.

  -  aktiveras den digitala bryggan automatiskt i samband med ovanstående.

Genvägar           Ej standard SvxLink

  -  Genvägarna fungerar endast på SK7RFL, SK7RN, SK5BN samt SM5GXQ. 

  -  På alla andra SvxLink-noder måste man slå ett fullständigt kommando, 91tg{#}.

  -  Genvägar finns som hela talgruppsnummer samt förkortade talgruppsnummer.

  -  Alla här listade talgrupper kan då aktiveras utan att man slår 91 framför (hela) talgruppsnumret.

  -  I förekommande fall kan även de förkortade talgruppsnumren slås utan detta prefix.

  -  Förkortade talgruppsnummer kan inte användas vid passningskommandot 94tg{#}.

Föregående sida
Tillbaka till Repeaterlogik
Nästa sida

Alla fullständiga talgruppsnummer i kolumnen Tg och förkortade nummer i kolumnen Genväg kan slås direkt som kommandogenvägar - utan vare sig 91 framför eller # efter.

Gråade siffror i kolumnen Genväg behöver heller inte slås.

Tg       Namn                       Genväg  Fungerar endast på SK7RFL, SK7RN, SK5BN, SM5GXQ
91       World Wide                 
9191     SK7RFL  SK7RN         SM5GXQ
92       Europa                     9192     SK7RFL  SK7RN         SM5GXQ

927      Norden                     91927    SK7RFL  SK7RN         SM5GXQ
924      Svenska språket            91924    SK7RFL  SK7RN         SM5GXQ

240      Sverige                    88,5Hz   SK7RFL  SK7RN  SK5BN  SM5GXQ

2400     Distrikt 0                 189,9Hz 

240004   SK0MM, Ingarö

240009   SK0RMT, Täby

2401     Distrikt 1                 

2402     Distrikt 2                 146,2Hz
24020    Distrikt 2, Bulletin       20                      SK5BN  SM5GXQ
24021    Distrikt 2, Norrbotten     21
24022    Distrikt 2, Västerbotten   22
24025    Piteå                      25

240210   SK2RIU, Umeå               210

2403     Distrikt 3                 250,3Hz
24031    Distrikt 3, Gästrikland    31
24033    Distrikt 3, Västernorrland 33
24034    SK3LH, Örnsköldsvik        34

24035    Härjedalen                 35

24036    Östersund                  36

240301   SK3RFG, Sundsvall          301
240306   SK3RIN, Ånge               306

240341   SK3RKL                     341

2404     Distrikt 4                 151,4Hz
24041    Falun                      41

240408   SK4RGO+SK4KO kluster       408

2405     Distrikt 5                 91,5Hz                  SK5BN  SM5GXQ 
24053    Distrikt 5, Östergötland                           SK5BN  SM5GXQ
240501   SK5BN, Norrköping          6 eller 501 SK7RFL  SK7RN  SK5BN  SM5GXQ

240511   Linköping
240515   SK5LW, Eskilsturna         515                     SK5BN
240541   SK5RHQ, Västerås           541
2405174  SM5GXQ, Norrköping         5174                           SM5GXQ

2406     Distrikt 6                 118,8Hz
24061    Halland                    61
24062    Bohuslän                   62

240601   SL6ZAQ, Uddevalla          601

240602   SK6RFQ, Göteborg           602

240603   SK6QA, Stenungsund         603
240604   SK6IF-2K, Kungshamn        604
240609   SK6IF-2T, Tanumshede       609

2406087  SK6IF, Lysekil             87

24063    Mark (simplexnoder)        63

240617   SK6RIC, Alingsås           617

240620   SK6RKI, Öckerö             620

240630   SK6LK, Borås               630

2407     Distrikt 7                 225,7Hz  SK7RFL  SK7RN         SM5GXQ
24070    Distrikt 7, Bulletin                SK7RFL  SK7RN  SK5BN  SM5GXQ  DV
24071    Distrikt 7, Jönköpings län 71
24072    Distrikt 7, Kronobergs län 72
240770   SK7HW, Växjö               770
2407214  SM7HZK, Moheda             7214
24073
    Distrikt 7, Kalmar län     73       SK7RFL  SK7RN         SM5GXQ
24074    Distrikt 7, Blekinge län   74
2407151  SK7JL, Spjutsbygd          7151     SK7RFL  SK7RN         SM5GXQ  DV
24075    Distrikt 7, Skåne län      75

240702   SK7REE, Helsingborg        620
240777   SK7BQ, Kristianstad        777
24077    Distrikt 7, Småland
24078    Distrikt 7, Öland          79,7Hz   SK7RFL  SK7RN  SK5BN  SM5GXQ  DV
240721   SK7RFL, Algutsrum          7        SK7RFL                SM5GXQ  DV
2407364  SK7RN, Öland               8                SK7RN         SM5GXQ

Siffror (exv 515) är genvägar, där endast de med guld färg behöver slås.

Exempel: Aktivering av länk till SK5LW, kan ske genom att slå, antingen
  -  91240515#     SvxLink standard
  -  240515
  -  515
  -  15

GRÖN markering anger default-talgrupp för respektive repeater.

  -  På SK7RFL och SK7RN aktiveras default talgrupp 24078, om repeatern startas med

       - 1750
       - DTMF
       - Subton 79,7Hz.

  -  Default talgrupp på SK7RFL och SK7RN kan återaktiveras med DTMF 91 eller 78.

ORANGE markering DV anger att talgruppen även bryggas mot DMR talgrupp 240721, YSF SE-SK7RFL samt D-star DCS010X.
  -  Inkommande DMR/YSFF/D-star till SK7RFL går inte ut över SvxLink-reflektorn (endast lokalt på SK7RFL/SK7RN).
  -  Inkommande EchoLink är tillåtet när DMR-bryggan är aktiv.

KURSIV markering innebär att bulletintalgruppen aktiveras med tidsautomatik.
79,7Hz (exempel) är en subton som aktiverar angiven talgrupp.

SvxPortalen kan man se exakt vilka talgrupper varje repeater passar.

Bulletintalgrupper aktiveras i förekommande fall automatiskt:
  -  24070 - söndagar 08:45-09:30

Permanenta bryggningar

  -  SK7RFL och SK7RN är automatiskt sammankopplade via talgrupp 24078.

  -  SK7RFL och SK7RN monitorerar även SK7JL via dess talgrupp 2407151.

  -  SK7RFL och SK7RN monitorerar även SK5BN via dess talgrupp 240501.

  -  På SK7RFL är talgrupperna 24078, 240721, 2407151 sam 24070 automatiskt bryggade till

      - DMR talgrupp 240721.

      - YSF reflektor SE-SK7RFL (YSF24078).

      - D-star reflektor DCS010X.

  -  Därför behöver kommandon för ovanstående aldrig ges. 

Föregående sida
Tillbaka till Repeaterlogik
Nästa sida

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.

- Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR, YSF, D-star eller EchoLink) är välkomna att checka in.

   - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.

   - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.

   - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).

   - Från D-star, på reflektor DCS010, modul X.

   - Från C4FM, på YSF-reflektor SE-SK7RFL (YSF24078).

- Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!

Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.