Nu kan du nå amatörer i hela världen (nästan) via vår repeater!

Vad behöver jag (radio)?
  -  En 2-meters eller 70cm radio och tillgång till SK7RFL..

  -  För att göra utgående anrop krävs tangenter för DTMF.

  -  Alla kan besvara anrop, utan möjlighet till DTMF.

Anslutning kan ske till:
  -  Andra repeatrar över hela världen.

  -  EchoLink simplexnoder.

  -  Dator- & mobilanvändare.

Vad behöver jag (dator & mobil)?

  -  Installera EchoLink-appen.

  -  Registrera dig och få ett EchoLink-nummer.

  -  I regel krävs uppladdning av amatörtillstånd.

Anslutning till SK7RFL.

  -  Sök fram och anslut till SK7RFL-R.

Hur gör man?
  -  På SK7RFL behöver (läs: skall) du bara slå nodnumret.

  -  I standard SvxLink står man först 2# för att aktivera EchoLink - och därefter nodnumret, avslutat med fyrkant (#).

Funktionerna i EchoLink styrs med kommandon.

  -  Kommandon ges med DTMF.

  -  Kommandon kan, men behöver inte, avslutas med "fyrkant" (#). (ej SvxLink standard)

  -  I vår implementation behöver (läs: skall) EchoLink inte först aktiveras med 2{#}. (ej SvxLink standard)

  -  I standard SvxLink måste man först aktivera EchoLink-modulen med kommandot 2#.

  -  Fullständig kommandolista finns här

För att göra utgående anrop på EchoLink:  

  -  Slå bara nodnumret utan något prefix, eller    (ej SvxLink standard)

  -  Använd ett makro från Kortnummerlistan.       (ej SvxLink standard)

  -  Kommandot kan, men behöver inte, avslutas med "fyrkant" (#).    (ej SvxLink standard)

  -  Utgående EchoLink blockerar alla tidigare talgruppsval.     (ej SvxLink standard)

  -  I SvxLink standard aktiverar man först EchoLink-modulen med kommandot 2#.

     - Därefter slås nodnumret och man avslutar med "fyrkant" (#).

Inkommande EchoLink kan inte komma in i ett pågående QSO eller initiera utgående samtal över SvxReflector.

  - Inkommande anrop kan besvaras utan några kommandon.

  - Om QSO pågår, kommer det ett talmeddelande om att repeatern är upptagen.
  - Därefter sker nedkoppling.

  - Detta gäller dock inte vid bulletinsändning.
  - Inkommande EchoLink är dock tillåtet under pågående lokalt QSO (tg 24078) eller DMR-QSO.

Inkommande EchoLink identifieras efter sändning.   (ej SvxLink standard)

  -  Efter första sändningspasset säger SK7RFL "EchoLink".

  -  Efter varje sändningspass sänds 'L' på Morse.

Uppkopplade stationer på EchoLink kopplas ned i samband med att repeatern skall stänga (ej SvxLink standard)

  -  Timeout är satt till 30 sekunder.

  -  Detta sker dock inte vid bulletinsändning.

I denna icke-standard implementation finns separata anslutningar för inkommande och utgående EchoLink.
  -  Det innebär att repeatern inte meddelar när stationer ansluter och kopplar ifrån.
  -  Ej heller startas repeatern, förrän den anslutande stationen nycklar sin "PTT".
  -  Statuskommandon (*, 0*, 2*) ger därför två listningar över anslutna stationer.
       - Inkommande kallas "clients".
       - Utgående kallas "stations".
  -  Kommandot "stjärna" (*) ger bara antalet anslutna.
  -  Kommandot 2* säger även vilka stationer som är anslutna.

       - Den lokale användaren kan koppla ner utgående stationer.
       - Den lokale användaren kan inte koppla ner inkommande stationer. 

  -  På SK7RFL skall du inte först ge kommandot 2# för att aktivera EchoLink.

Länkning av EchoLink mellan SK7RFL och andra repeatrar. 

  -  Tanken med EchoLink är att man skall hamna på den repeatern man ansluter sig till.

  -  Det kan annars vara lite förvirrande, när anslutande station inte vet vart han har hamnat.

  -  Därför aktiveras ingen talgrupp på SvxLink vid inkommande EchoLink.

  -  Däremot länkas trafiken vidare till SK7RNs tre repeatrar på Öland.

  -  Inkommande EchoLink tillåts på Ölands klustertalgrupp 24078, samt på SK7JLs talgrupp 2407151.

Föregående sida
Tillbaka till Repeaterlogik
Nästa sida

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.

- Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR, YSF, D-star eller EchoLink) är välkomna att checka in.

   - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.

   - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.

   - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).

   - Från D-star, på reflektor DCS010, modul X.

   - Från C4FM, på YSF-reflektor SE-SK7RFL (YSF24078).

- Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!

Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.