Last heard på SvxPortalen

Repeaterskolan - Supplement #27

240     2407     24070

24078   2407151  240501

SK7RN   SK7JL    SK5BN

Trafik från DMR och EchoLink visas endast om en talgrupp på SvxLink samtidigt är aktiv. Använd i stället Mottagarlistor för detta.

På Svxportalen finns nu ett menyval, Senast hörd.


Här visas en sida där systemet sammanställer de senaste sändningspassen över reflektorn.

  -  Nod

  -  Position

  -  Talgrupp

  -  Talgruppsnamn

  -  Starttid för sändningspasset

  -  Sändningspassets varaktighet.


Listan uppdateras i realtid. Dock visas inte aktuell talare, utan listan uppdateras kort efter varje sändnings slut.


Vid klick på ett talgruppsnummer, kommer det att öppnas ett nytt fönster som visar aktiviteter på enbart den talgruppen.

Current Talker

Denna sida kan aktiveras (öppnas i ett nytt fönster):

  -  Genom att på sidan Last Heard klicka på ett talgruppsnummer, t ex 240.

  -  Genom att på startsidan Klienter klicka på ett talgruppsnummer.


Överst visas en ruta med aktuell talare på den valda talgruppen:

  -  Nod

  -  Position

  -  QTH

  -  Mottagare

  -  Frekvens

  -  Signalstyrka


Nedanför visas en lista där systemet sammanställer de senaste sändningspassen över reflektorn.

  -  Nod

  -  Position

  -  Talgrupp

  -  Talgruppsnamn

  -  Starttid för sändningspasset

  -  Sändningspassets varaktighet


Listan uppdateras i realtid. Dock visas inte aktuell talare, utan listan uppdateras kort efter varje sändnings slut.

Följ en repeater

Detta är en funktion som kan visa samma information som i Current Talker för en angiven nod.

  -  Enda skillnaden är att sidan kommer att följa den nod som angivits, även när den byter talgrupp.


Det finns inget menyval eller länk som öppnar denna funktion.

  -  Länken till sidan är:https://svxportal.sm2ampr.net/last_heard_page.php?follow_node=SK7RFL

  -  Byt ut SK7RFL ovan mot önskad nod.


Man kan även bädda in en sådan sida på en annan webbplats, lämpligen med en <IFRAME>.


Det finns färdig html-kod att bädda in på din hemsida.

  -  Exemplet finns här.

  -  Visa sidkällan i din webbläsare och kopiera den till din webbplats.

      * Ta med allt fr o m <center> t o m </center>.

  -  Byt ut alla förekomster av SK7RFL mot önskat repeater-call.


Det finns även en "plug" som är 219x165, som kan inkluderas på samma sätt.

  -  Denna kan t ex läggas i en högermarginal på en webbplats.

  -  Den visar då endast "current talker".

  -  Man kan fortfarande klicka på rubriken för att se all information.

  -  Ett exempel visas här till höger. Koden är här.

  -  En annan större variant (280x190) finns här.

Följ trafiken live på SK7RFL

SK7RFL.se

På startsidan finns en mindre ruta där SvxPortalen visar trafiken över SK7RFL. 

  -  Vid klick på rubriken öppnas en sida med en fullständig lista.


Det finns en sida Live Dashboard som visar trafiken över SK7RFL.

  -  Sidan ligger i menyn under Aktuellt.

  -  Sidan öppnas vid klick på loggan längst uppe till vänster (bild på en handapparat och texten LIVE).

  -  Sidan öppnas även vid klick på rubriken ovanför den mindre rutan på startsidan.

SK7JL - Blekinge (Spjutsbygd)
SK7RFL - Öland (Algutsrum)
SK7RN - Öland (S | C | N)
SK5BN - Norrköping

Notera

SIdorna har begränsningar när det gäller att visa information från
  -  EchoLink

  -  Den digitala bryggan på SK7RFL.


Trafiken kan endast visas om en talgrupp på SvxLink samtidigt är aktiv. 


Listan (Last Heard) visar aldrig någon information från EchoLink eller DMR.

Vill man se denna information, använder man istället portalens Mottagarlistor.

  -  Scrolla ner till SK7RFL, eller filtrera med sökrutan längst uppe till höger.

  -  Klicka på plus-tecknet framför SK7RFL för att expandera listan.

  -  Under repeaterns två mottagare, visas nu en rad för varje EchoLink- eller DMR-station.