Brygga mellan digitala moder och SvxLink

DMR: 240721  YSF: SE-SK7RFL  D-star: DCS010X

Repeater:

Funktionaliteten bygger på SvxLink standard, dvs
  -  Utifrån aktiverad talgrupp/reflektor gäller tills repeatern går ned (30s timeout).
      * Svar från SvxLink går till den aktiva talgruppen/reflektorn, så länge repeatern är uppe.

  -  Vid lokal initierad start av repeatern aktiveras en default kombination av talgrupper och reflektorer:
      - SvxLink talgrupp 24078, som kopplar samman SK7RFL med SK7RN, SK7JL samt SK5BN.
      - DMR talgrupp 240721, på både Brandmeister och TGIF.
      - YSF reflektor SE-SK7RFL (YSF24078).
      - D-star reflektor DCS010, modul X (denna bryggning sker i nätet).
      - Samtidigt inkommande anslutning från EchoLink till SK7RFL-Rär möjlig i dessa fall.

      * Aktiveringen sker i samband med att SvxLink talgrupp 24078 aktiveras, vilket normalt sker efter första sändningspasset.
      * Detta innebär att lokal trafik över SK7RFL, SK7RN och SK7JL kan monitoreras över dessa digitala trafikvägar.

  -  Manuellt (DTMF) aktiverad talgrupp/reflektor gäller tills repeatern går ned.
      * Dock blir talgruppen/passad dynamiskt passad under 10/15 minuter.

De digitala trafikvägarna är alltid bryggade med varandra.

  -  DMR: BM 240721, TGIF 240721.

  -  YSF: SE-SK7RFL (YSF24078).

  -  D-star: DCS010X.

Automatisk samtrafik med närliggande repeatrar.

  -  Inkommande DMR/YSF/D-star går vidare till SK7RN.
  -  Utgående DMR/YSF/D-star från SK7RN och SK7JL

      * Dessa repeatrar har ingen egen digital brygga.

Valfri talgrupp/reflektor kan aktiveras med DTMF.

  -  DMR96 tg #.

  -  YSF:  97 rrrr #.

  -  D-star95 rrr (mm) #.

Vi har även separata Equalizers i ljud-kedjan.
  -  I riktning DMR/YSF/D-star->SvxLink.
      * Här finns även en AGC.
  -  I riktning SvxLink->DMR/YSF/D-star.

Föregående sida
Underliggande sidor

Nu kan du köra QSO över DMR, YSF, D-star via SK7RFL - med din vanliga analoga FM-radio!

Bryggade talgrupper och reflektorer

Namn           DMR       D-star    YSF@XLX010  YSF        Wires-X   SvxLink
SM X-link      240240    DCS010B   XLX010B     
Sweden Hub     240216    DCS010J   XLX010J     YSF89207   27781     240216
SSA-bulletin   2410      DCS010D   XLX010D     
SM0            2400      DCS010K   XLX010K     
SM2            2402      DCS010Q   XLX010Q
SM3            2403      DCS010S   XLX010S
SM Norr        24033     DCS010F   XLX010F
SM4            2404      DCS010T   XLX010T
SM5            2405      DCS010U   XLX010U
SM6            2406      DCS010V   XLX010V
SM7            2407      DCS010W   XLX010W
SE-SK7RFL      240721    DCS010X   XLX010X     YSF24078             24078

SE-SK5BN       240501                          YSF24051             240501
SE-SM5GXQ      2405174                         YSF57839             2405174

SK7RFL  - DMR talgrupp 240721 - D-star reflektor DCS010X - YSF reflektor SE-SK7RFL

Repeatern passar oftast endast en DMR-talgrupp, 240721, samt dessa reflektorer på D-star och YSF.

Valfri talgrupp/reflektor kan väljas från SK7RFL med de DTMF-kommandon som beskrivs på respektive sida.
  -  Vald talgrupp/reflektor förblir aktiv tills repeatern går ned.
  -  Nya talgrupper/reflektorer som läggs till blir passade i 10/15 minuter.

Inkommande trafik från DMR, YSF och D-star länkas vidare till SK7RN via SvxLink.

Lokalt initierad analog trafik går med automatik ut över
  -  SvxLink talgrupp 24078.
  -  DMR talgrupp 240721 (Brandmeister samt TGIF).
  -  C4FM reflektor SE-SK7RFL (YSF24078).
  -  D-star reflektor DCS010, modul X.

Bryggan länkar automatiskt trafik från SvxLink talgrupper 240721, 24078, 2407151, 2407364 till bryggan enligt ovan.

Inkommande digital trafik länkas normalt inte ut på SvxLink.
  -  I stället används en lokal reflektor, som bara når SK7RFL och SK7RNs tre repeatrar.

SK7RN  - DMR talgrupp 240721 - D-star reflektor DCS010X

SK7RN har ingen egen brygga, utan ligger "på medhörning" till SK7RFL, på samma sätt som för EchoLink.

Inkommande trafik hörs och kan besvaras, men inga kommandon kan ges för att byta talgrupp. 

Föregående sida
Underliggande sidor

Från SK7RFL DMR-repeater. 
  -  Ställ in DMR-talgrupp 6 och tidlucka 1 (TS1).
  -  Denna talgrupp är satt som användaraktiverad (utom vid bulletin).

  -  Bryggan aktiveras vid sändning på talgruppen.

  -  Trafiken går ut på

       - De analoga repeatrarna SK7RFL samt SK7RN.
       - DMR-talgrupp 240721 på Brandmeister samt TGIF.
       - D-star reflektor DCS010X .
       - YSF reflektor SE-SK7RFL, (YSF24078).

  -  Bryggan kan inte bryta in i ett pågående QSO på SK7RFL (utom på tg 24078)..
  -  Sändningen går även ut på talgrupp 240721 på Brandmeister.
  -  Under tider som SK7RFL och SK7RN i övrigt är bryggade, går trafiken även ut över SK7RN.
  -  Analog trafik kan inte rutinmässigt avlyssnas med tg 6 på SK7RFL DMR-repeater.
       - Vid SSA-bulletinen är dock tg 6 automatiskt inlänkad.
       - Man kan användaraktivera tg 6 genom att sända på talgruppen.

Från repeater eller hotspot på Brandmeister eller TGIF. 
  -  Ställ in DMR-talgruppen 240721.
  -  Bryggan aktiveras vid sändning på talgruppen.

  -  Trafiken går ut på

       - De analoga repeatrarna SK7RFL samt SK7RN.
       - D-star reflektor DCS010X .
       - YSF reflektor SE-SK7RFL, (YSF24078).

  -  Bryggan kan inte bryta in i ett pågående QSO på SK7RFL (utom tg 24078).
  -  Trafiken går inte rutinmässigt ut på talgrupp 6 på SK7RFL DMR-repeater.
  -  Under tider som SK7RFL och SK7RN i övrigt är bryggade, går trafiken även ut över SK7RN.
  -  Om 240721 är statisk på din hotspot, kan analog trafik avlyssnas den vägen (endast tg 24078 samt 24070).

Från repeater eller hotspot på D-star. 
  -  Ställ in reflektor DCS010, modul X.
  -  Trafiken bryggas i nätet mellan X-reflektorn och BM2402.

  -  Trafiken går ut på

       - De analoga repeatrarna SK7RFL samt SK7RN.
       - DMR-talgrupp 240721 på Brandmeister samt TGIF.
       - YSF reflektor SE-SK7RFL, (YSF24078).

  -  Bryggan kan inte bryta in i ett pågående QSO på SK7RFL (utom tg 24078).
  -  Trafiken går inte rutinmässigt ut på talgrupp 6 på SK7RFL DMR-repeater.
  -  Under tider som SK7RFL och SK7RN i övrigt är bryggade, går trafiken även ut över SK7RN.
  -  Om DCS010X är statisk på din hotspot, kan analog trafik avlyssnas den vägen (endast tg 24078 samt 24070).

Från repeater eller hotspot på C4FM (endast YSF). 
  -  Ställ in reflektor SE-SK7RFL, (YSF24078).
  -  Trafiken bryggas lokalt på SK7RFL.

  -  Trafiken går ut på

       - De analoga repeatrarna SK7RFL samt SK7RN.
       - DMR-talgrupp 240721 på Brandmeister samt TGIF.
       - D-star reflektor DCS010X .
  -  Bryggan kan inte bryta in i ett pågående QSO på SK7RFL (utom tg 24078).
  -  Trafiken går inte rutinmässigt ut på talgrupp 6 på SK7RFL DMR-repeater.
  -  Under tider som SK7RFL och SK7RN i övrigt är bryggade, går trafiken även ut över SK7RN.
  -  Om SE-SK7RFL är statisk på din hotspot, kan analog trafik avlyssnas den vägen (endast tg 24078 samt 24070).

Från SK7RFL FM-repeatrar (SvxLink). 
  -  Lokala QSOn (tg 24078) går helt automatiskt ut på DMR talgrupp 240721.
       - Bryggan aktiveras efter första sändningspasset.
       - Detta fungerar även från SK7RN.
  -  Trafiken går ut på
       - DMR-talgrupp
240721 på Brandmeister samt TGIF.
       - D-star reflektor DCS010X .
       - YSF reflektor SE-SK7RFL, (YSF24078).
  -  Eftersom SK7RFL och SK7RN i övrigt är bryggade, går DMR-trafiken även ut över SK7RN.

Från annan SvxLink-repeater.

  -  Bryggan kan aktiveras utifrån, genom att sända på SvxLink talgrupp 24078.
  -  Trafiken går ut på

       - De analoga repeatrarna SK7RFL samt SK7RN, SK7JL och SK5BN.
       - DMR-talgrupp
240721 på Brandmeister samt TGIF.
       - D-star reflektor DCS010X .
       - YSF reflektor SE-SK7RFL, (YSF24078).

Föregående sida
Underliggande sidor

Bryggan använder som standard samma DMR-talgrupp och reflektorer på YSF och D-star.
  -  Efter första sändningspasset aktiveras automatiskt

      - DMR talgrupp 240721.
      - YSF reflektor SE-SK7RFL (YSF24078).

      - D-star reflektor DCS010, modul X (bryggningen sker i nätet).

Bryggan använder en lokal SvxReflector på SK7RFL.
  -  Det innebär att inkommande digital trafik normalt når bara SK7RFL och SK7RN.

  -  Vid lokal analog aktivering från SK7RFL, SK7RN och SK7JL används dock respektive repeaters default SvxLink talgrupp.

  -  Undantag görs vid bulletinsändning på SvxLink talgrupp 24070 - då är allting tillåtet.

Bryggan har begränsningar inbyggda.
  -  Endast lokala QSOn går som standard ut på DMR/YSF/D-star.
  -  Man kan alltså avlyssna lokal FM-trafik, genom att monitorera ovan nämnda talgrupper och reflektorer.
  -  Däremot kan man inte göra samma sak med tg 6 på SK7RFL DMR-repeater.

  -  Vi rekommenderar intresserade att monitorera DMR talgrupp 240721., YSF-reflektor SE-SK7RFL eller D-star reflektor DCS010X.
  -  Vid bulletinsändning söndagar kl 09:00 är dessa reflektorer inlänkade med automatik.
  -  Inkommande EchoLink släpps in under pågående DMR-QSO.
  -  Inkommande EchoLink initierar däremot inte DMR-bryggan.

Vi har inte för avsikt att rutinmässigt brygga DMR/YSF/D-star med det nationella SvxReflektor-nätverket.
  -  Bryggan går lokalt på SK7RFL och använder en lokal reflektor.
  -  Det finns i vår SvxLink säkerhetsspärrar för att förhindra "läckage" mellan näten.
  -  Endast lokala QSOn och länken mellan SK7RFL och SK7RN kan aktivera den digitala bryggan.
  -  Endast vid bulletin på SvxLink tg 24070 tillåts brygga mellan SvxLink, EchoLink samt DMR/YSF/D-star.

Repeatern identifierar sig även på DMR/YSF/D-star.
  -  Detta sker om DMR-bryggan inte varit aktiv på en liten stund.
  -  När bryggan aktiveras från DMR, säger den "SK7RFL".
  -  IDt sänds bara, om sändningen är mycket kort (typ PTT-tryck).
  -  Avsikten med IDt är att påminna om att sändningen startat 4 analoga repeatrar.

  -  Detta är ingen garanti för att du går ut över SK7RFL, eftersom repeatern kan vara upptagen på annan talgrupp.

Upprepade IDn sänds inte med tidsintervall.
  -  ID sänds bara om bryggan varit inaktiv.

Aktiva stationer från DMR/YSF/D-star visas på SvxPortalen.

  -  Informationen visas på Mottagarlistor (klicka på SK7RFL för att visa alla mottagare).
  -  Varje anropssignal som varit aktiv under sessionen visas.
  -  Talande station visas som 100% signalstyrka.
  -  Listan visar vilken talgrupp/reflektor som används.

      * Vid trafik från SK7RFLs automatiska brygg-kluster visas dock alla stationer som DMR.
  -  Informationen nollställs när repeatern går ned. Detta gäller ej vid bulletin.

Bryggan kan normalt inte kombineras med SvxLink Repeaternätverk.
  -  Vid inkommande aktivering från DMR/YSF/D-star måste repeatern vara ledig, eller vara aktiv på tg 24078/24070.
  -  Inkommande EchoLink initierar inte den digitala bryggan, men kan komma in i pågående digital trafik.
  -  Inkommande DMR/YSF/D-star kopplar automatiskt bort den nationella reflektorn, men tillåter inkommande EchoLink..
  -  Just nu aktiveras bryggan samtidigt som SK7RFL och SK7RN kopplas samman.
  -  Sammankopplingen sker efter första sändningspasset.
  -  Vid bulletinsändning på talgrupp 24070, tillåts dock alla dessa kombinationer.

Sändning från DMR/YS/D-star identifieras med morse.
  -  Efter varje sändningspass sänds "D" (••) på Morse.

Varför olika/samma nummer?
  -  240721 är egentligen SK7RFLs DMR-ID (eller rättare sagt bryggans ID).
  -  240721 råkar också vara den DMR-talgrupp som länkar samman DMR och SvxLink.
  -  240721 är också numret på SK7RFLs "egna talgrupp" på SvxLink.
  -  SK7RFL DMR-repeater konverterar 240721 till 6 och vice versa.
  -  2400513 är det ID som visas hos abonnenter på DMR, när någon sänder via bryggan.
  -  240717 är däremot SK7RFL DMR-repeaters ID.
  -  240717 är också den DMR-talgrupp som länkas ut på tg 9 TS1.

  -  24078 är den lokala klustertalgrupp på SvxLink som kopplar samman SK7RFL med SK7RN , SK7JL samt SK5BN.

  -  24078 är också numret på SK7RFLs lokala YSF-reflektor (SE-SK7RFL).

Föregående sida

Den digitala bryggan är skriven i Python. I samband med migrering från v2 till v3, behövde en del justeringar ske.


Förbättringar i funktionalitet.

  -  Funktionalitetsändringar för att ge samma talgruppslogik som på SvxLink.
  -  Möjlighet att välja, och även lägga till, godtyckliga talgrupper på DMR samt reflektorer på YSF och D-star.
  -  4000-kommando för att rensa dynamiska talgrupper.


Samtidigt har vi passat på att förbättra snabbheten i koden.
  -  Uppdelning i ännu flera trådar för att slippa flaskhalsar och låsningar.
  -  Trådarna startas på begäran, dvs när det finns data.
  -  Användning av callbacks, för att undvika overruns.
  -  Användning av tiimers istället för "sleep".
  -  Säkerhet mot låsningar (watchdogs).

Underliggande sidor

Trafikfall

Bryggan beter sig lite olika, beroende på hur trafiken initieras.

Nedan följer en sammanfattning av de vanligaste trafikfallen.


Informationen nedan är definitivt överkurs, men lämnas här för den som händelsevis är intresserad.

Inkommande trafik på passad digital talgrupp eller reflektor.

Detta kan bara ske om repeatern är i vila.

Efter sändningspass från från den digitala sidan fås bokstaven "D" (••).

  -  Vid första gången även det verbala meddelandet "DMR Talk group xxx", "YSF xxxxx", eller "DCS/XRF/XLXxxxM".

  -  På default DMR-talgrupp kan detta meddelande vara förkortat eller helt undertryckt.

  -  Talmeddelandet kan högst återkomma var 5:e minut (på samma talgrupp).

Vid ny talgrupp eller reflektor, annonseras denna alltid ut verbalt.

Anropet kan besvaras, under den tid som repeatern är igång - utan några speciella åtgärder.

  -  Sändningen går då ut på den senast mottagna talgruppen eller reflektorn.

Om man låter repeatern falla, och därefter startar den lokalt, då hamnar den däremot alltid på default-talgruppen/reflektorn.

  -  Däremot kan repeatern omedelbart återstartas från samma talgrupp/reflektor.

Om repeatern bara passar en enda talgrupp/reflektor, är detta förstås inget problem. Annars behöver man hålla reda på att man svarar på rätt talgrupp (men om man gör det innan repeatern faller eller i övrigt annonserar ut någon annan talgrupp, så är detta inga större problem).

Andra digitala talgrupper/reflektorer än den som aktiverade repeatern kommer inte att släppas igenom, så länge repeatern är igång.

Automatisk aktivering av default DMR-talgrupp samt YSF/D-star reflektor efter lokal start av repeatern.

Detta kan bara ske, när repeatern startas lokalt från radiosidan

  -  under förutsättning att man låter den (automatiskt) aktivera sin lokala SvxLink-talgrupp.

Detta kan också ske, om en annan repeater på SvxLink aktiverar den SvxLink-talgrupp som i förekommande fall är bryggad mot DMR/YSF/D-star.
  -  I fråga om SK7RFL är detta: 240721, 24078 samt 2407151.

Denna aktivering sker normalt efter första sändningspasset. 

Denna talgrupp annonseras inte ut på något sätt.

Anropet kan besvaras från den digitala sidan, av alla som passar respektive talgrupp eller reflektor.

Låter man repeatern falla, kan ändå eventuella svar från den digitala sidan återaktivera repeatern, så länge den inte är upptagen eller har aktiverat någon annan digital talgrupp eller reflektor.

  -  Samma default talgrupp/reflektor kommer att aktiveras på nytt vid nästa lokala start av repeatern.

Andra digitala talgrupper/reflektorer än den som aktiverades vid start (default DMR talgrupp) kan inte komma igenom, så länge repeatern är igång.

Manuell aktivering av digital talgrupp eller reflektor som redan finns i den statiska passningslistan.

Aktiverad talgrupp/reflektor annonseras ut verbalt efter varje sådan aktivering.

Nästa sändningspass kommer nu att gå ut på den aktiverade talgruppen/reflektorn.

  - Från DMR/YSF/D-star kan anropet besvaras av alla som passar denna talgrupp/reflektor.

Detta kommando reserverar också bryggan för den aktiverade talgruppen/reflektorn.

  -  Detta gäller minst under den tid repeatern är igång.

Låter man repeatern falla, kan eventuella svar från den digitala sidan ändå komma in, så länge repeatern inte är upptagen eller har aktiverat annan talgrupp.

  -  Vid nästa lokala start av repeatern, återställs den dock till default-talgruppen på DMR samt default reflektor på YSF/D-star. 

Manuell aktivering av digital talgrupp eller reflektor som inte finns i den statiska passningslistan.

Funktionalitet som i rutan ovan.

På en repeater (SK7RFL och SK5BN) blir denna talgrupp/reflektor dynamisk.

  -  Den kommer att passas av repeatern under 10/15 minuter efter senaste sändning. Därefter tas den bort.

En sådan talgrupp/reflektor kan manuellt tas bort med ett DTMF-kommando för respektive mode (960#/970#/950#).

Återställning och Blockering

Vill man under pågående session (så länge repeatern är uppe) blockera den digitala trafiken, ger man kommandot 969.

  -  Efter att repeatern gått ned, är allt som vanligt igen.

Vill man annullera tidigare gjorda dynamiska val av talgrupper/reflektorer, ger man kommandot 960/970/950, alternativt 4000

  -  Detta fungerar på samma sätt som på DMR, dvs alla "Auto static" och dynamiska talgrupper tas bort ur passningslistan.

  -  När repeatern går ned, återställs den sedan till sin default talgrupp/reflektor. 

Föregående sida
Underliggande sidor

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.

- Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR, YSF, D-star eller EchoLink) är välkomna att checka in.

   - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.

   - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.

   - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).

   - Från D-star, på reflektor DCS010, modul X.

   - Från C4FM, på YSF-reflektor SE-SK7RFL (YSF24078).

- Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!

Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.