Det finns ett antal kommandon i SvxLink för att få repeatern att identifiera sig, samt att ge status av olika slag.
  -  Vissa kommandon på SK7RFL och SK7RN är inte standard SvxLink

*    Enkel status
     Säger repeaterns anropssignal.
     Säger eventuellt aktiv talgrupp.
     Säger eventuellt antal anslutna stationer via EchoLink (SK7RFL).

0*   Fullständig status                              

     Säger repeaterns anropssignal.
     
Säger aktuell tid.
     Säger eventuell aktiv talgrupp.
     Listar eventuellt anslutna stationer via EchoLink (SK7RFL).
     Säger aktuell DMR-talgrupp
     Listar anslutna stationer via DMR (SK7RFL)

9*   Talgrupp status
     Säger eventuellt aktiv talgrupp.

2*   EchoLink Status
     Listar eventuellt anslutna stationer via EchoLink (SK7RFL).
     I SvxLink standard finns kommandot 1#, men bara om EchoLink är aktiv modul.

6*   DMR status                     
     Säger aktuell DMR-talgrupp.
     Default DMR-talgrupp 240721 annonseras ej.

     Listar eventuellt anslutna stationer via DMR (SK7RFL).
     Med "anslutna" menas de som sänt under sessionen.

96*  DMR talgrupp status                       
     Säger aktuell DMR-talgrupp. 
     Default DMR-talgrupp 240721 annonseras ej.

Nästa sida

Avvikelser från SvxLink standard
  -  Talgrupp aviseras bara om någon är aktiv.
  -  Tidigare talgrupper aviseras inte.
  -  Status har delats upp i enkel och fullständig.
  -  Inkommande och utgående EchoLink redovisas separat.
  -  Modulen EchoLink behöver inte aktiveras med 2#.

Inkommande och utgående EchoLink redovisas separat. 
  -  Inkommande anslutningar benämns "clients".
  -  Utgående anslutningar benämns "stations".

På SK7RN kommer svar på Status-kommandon alltid från Borgholm. 
  -  Det beror på att Böda och Mörbylånga inte vet något om talgrupper.
  -  Mottaget kommando kvitteras med en ton (1000 Hz i 50ms).
  -  Svaret kan dröja något längre än vanligt.
  -  Om inget svar kommer från Borgholm inom 3s, fås Status från lokal repeater.

Föregående sida
Tillbaka till Repeaterskolan
Nästa sida

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!

Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.

- Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR, YSF, D-star eller EchoLink) är välkomna att checka in.

   - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.

   - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.

   - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).

   - Från D-star, på reflektor DCS010, modul X.

   - Från C4FM, på YSF-reflektor SE-SK7RFL (YSF24078).

- Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.