Denna sida beskriver olika trafikfall på analog FM samt DMR. 
  -  Bilderna finns även som ett bildspel

Klicka på önskad bild för att se den i full storlek.

Trafikfallen gäller under förutsättning att användaren inte ger några DTMF-kommandon. 
  -  Länkning kopplas automatiskt ifrån vid aktivering av Papegoja eller Väder.
  -  Om något DTMF-kommando ges under första sändningspasset, sker inga uppkopplingar alls. 

Först startas endast SK7RFL och första sändningspasset är lokalt. Efter första sändningspasset aktiveras SK7RNs tre repeatrar samt DMR-bryggan till talgrupp 240721. SK7RFLs DMR-repeater aktiveras  inte.

Först startas endast SK7RFL och första sändningspasset är lokalt. Efter första sändningspasset aktiveras SK7RNs tre repeatrar samt DMR-bryggan till talgrupp 240721. SK7RFLs DMR-repeater aktiveras inte.

Först startas endast Mörbylånga. Under första sändningspasset aktiveras även Borgholm och Böda. Från efterkommande sändningspass aktiveras även SK7RFL samt DMR-bryggan till talgrupp 240721. SK7RFLs DMR-repeater aktiveras inte.

Först startas endast Mörbylånga. Under första sändningspasset aktiveras även Borgholm och Böda. Från efterkommande sändningspass aktiveras även SK7RFL samt DMR-bryggan till talgrupp 240721. SK7RFLs DMR-repeater aktiveras inte.

Inkommande anslutning till SK7RFL aktiverar både SK7RFL samt SK7RNs tre repeatrar.

Inkommande anslutning till SK7RFL aktiverar både SK7RFL samt SK7RNs tre repeatrar.

Utgående EchoLink aktiverar också SK7RNs tre repeatrar. Utgående anslutningar mot EchoLink kan endast ske från SK7RFL.

Utgående EchoLink aktiverar också SK7RNs tre repeatrar. Utgående anslutningar mot EchoLink kan endast ske från SK7RFL.

Trafik på talgrupp 6 på SK7RFLs DMR-repeater aktiverar DMR-bryggan till SK7RFL och SK7RNs tre repeatrar samt DMR talgrupp 240721, som är åtkomlig från andra DMR-repeatrar och hotspots.

Trafik på talgrupp 6 på SK7RFLs DMR-repeater aktiverar DMR-bryggan till SK7RFL och SK7RNs tre repeatrar samt DMR talgrupp 240721, som är åtkomlig från andra DMR-repeatrar och hotspots.

Vid sändning på DMR talgrupp 240721 från egen hotspot eller andra DMR-repeatrar än SK7RFL, aktiveras SK7RFL samt SK7RNs tre repeatrar. SK7RFLs DMR-repeater aktiveras inte.

Vid sändning på DMR talgrupp 240721 från egen hotspot eller andra DMR-repeatrar än SK7RFL, aktiveras SK7RFL samt SK7RNs tre repeatrar. SK7RFLs DMR-repeater aktiveras inte.

Trafik på talgrupp 9 (lokal) på TS1 från SK7RFLs DMR-repeater länkas automatiskt ut på talgrupp 240717, som är åtkomlig från andra DMR-repeatrar och hotspots.

Trafik på talgrupp 9 (lokal) på TS1 från SK7RFLs DMR-repeater länkas automatiskt ut på talgrupp 240717, som är åtkomlig från andra DMR-repeatrar och hotspots.

Trafik på DMR talgrupp 240717, från egen hotspot eller andra DMR-repeatrar än SK7RFL, länkas automatiskt ut på talgrupp 9 (TS1) på SK7RFL DMR-repeater.

Trafik på DMR talgrupp 240717, från egen hotspot eller andra DMR-repeatrar än SK7RFL, länkas automatiskt ut på talgrupp 9 (TS1) på SK7RFL DMR-repeater.

Talgrupp 240 når alla de repeatrar i Sverige som är anslutna till SvxLink Reflektornät. Talgruppen kan manuellt aktiveras från valfri repeater på SvxLink (med DTMF eller subton).

Talgrupp 240 når alla de repeatrar i Sverige som är anslutna till SvxLink Reflektornät. Talgruppen kan manuellt aktiveras från valfri repeater på SvxLink (med DTMF eller subton).

Talgrupp 2407 når alla repeatrar i SM7 som är anslutna till SvxLink reflektornätverk. Fn är det endast SK7RFL och SK7RNs tre repeatrar. Talgruppen kan manuellt aktiveras från valfri SvxLink-nod, med DTMF eller subton.

Talgrupp 2407 når alla repeatrar i SM7 som är anslutna till SvxLink reflektornätverk. Fn är det endast SK7RFL och SK7RNs tre repeatrar. Talgruppen kan manuellt aktiveras från valfri SvxLink-nod, med DTMF eller subton.

Under tidsintervallet för SSA-bulletinen, söndagar kl 09:00, är hela nätet sammankopplat. Då tillåts samtrafik mellan SvxLink, DMR samt EchoLink.

Under tidsintervallet för SSA-bulletinen, söndagar kl 09:00, är hela nätet sammankopplat. Då tillåts samtrafik mellan SvxLink, DMR samt EchoLink.