Regionala talgrupper 24073, 24078 samt 240717 och 240721

Föregående sida
Tillbaka till Repeaterskolan
Nästa sida

SM7 är ett "stort" distrikt.

  -  Ja förstås inte så stort till ytan som SM2. Men det innehåller många län. Och många användare.
  -  Just nu är trafiken på 2407 inte så betungande. Men den kan bli...

  -  Vi tänker oss en egen talgrupp för H-län.
  -  Vi har redan en egen talgrupp för Öland.
  -  Vi har en "cluster"-talgrupp runt SK7RFL DMR-repeater.  

Vi "mutar in" talgrupp 24073 som SM7, Kalmar Län.
  -  Logiskt, eftersom H-län är län nr 3 i SM7 (bokstavsordning).
  -  På SvxLink finns i dagsläget inga flera repeatrar i SM7 än SK7RFL och SK7RN.
  -  Men det är bra att ha en struktur att växa i.
  -  Vi föreslår att alla med DMR-hostspot i Kalmar Län programmerar in 24073 statiskt.
  -  Enligt denna "standard" får t ex Blekinge talgrupp 24074.

Vi använder redan talgrupp 24078 som länktalgrupp på SvxLink mellan SK7RN och SK7RFL.
  -  Så 8:an på slutet kan då anses betyda Öland.
  -  På DMR fyller 24078 däremot ingen funktion, eftersom vi redan har 240717.
  -  Man kan ge kommandot 9124078# från godtycklig nod på SvxLink reflektornät.
  -  Just nu är det synonymt med 912407# eftersom det inte finns flera repeatrar i SM7.

På SvxLink kan man adressera SK7RFL eller SK7RN explicit, genom speciella talgrupper.
  -  För SK7RFL är talgruppen 240721.
  -  För SK7RN är talgruppen 2407364.

Som "kluster" kring SK7RFL DMR-repeater använder vi DMR-talgruppen 240717.
  -  240717 är SK7RFLs DMR-ID.
  -  Trafik från Brandmeister på 240717 görs om till talgrupp 9 lokalt på SK7RFL.
  -  Trafik på talgrupp 9 lokalt på SK7RFL görs om till 240717 på Brandmeister.
  -  Vi vill att alla med DMR-hotspot i vårt område programmerar in 240717.
  -  240717 kan också användas av vem som helst på DMR för att nå just Tg 9 på SK7RFL.
  -  På SK7RFL skall man dock alltid använda talgrupp 9 på tidlucka 1.

För bryggan mellan DMR och analog FM (SvxLink) på SK7RFL använder vi DMR-talgruppen 240721.
  -  240721 är DMR-ID för bryggan.
  -  Trafik på lokal tg 6 på SK7RFL DMR-repeater görs om till 240721 och aktiverar bryggan.
  -  Talgrupp 6 är användaraktiverad på SK7RFL DMR-repeater.
  -  Trafiken aktiverar även SK7RFLs analoga repeater (om den är ledig).
  -  Bryggan aktiveras automatiskt från FM-repeatern efter första sändningspasset.
  -  DMR går normalt vidare även till SK7RN men inte till SK7JL.

SK7RFL har två egna DMR-talgrupper. 
  -  Dessa har samma nummer som repeatrarna har på DMR.
  -  240717 används på DMR, som brygga till lokal DMR-talgrupp 9
  -  240721 används som egen talgrupp på SvxLink.
  -  240721 används på DMR för bryggan mot analog FM på SK7RFL och SK7RN.