För att köra lokalt QSO på DMR använder man vanligen talgrupp 9. 
  -  Den rekommenderas ligga på TS2. 
  -  På SK7RFL ligger den istället ensamt på TS1.
  -  Denna talgrupp går normalt inte ut på Brandmeister. 

På SK7RFL har vi länkat ut talgrupp 9 på Brandmeister också. 
  -  Den går ut på talgrupp 240717, som är SK7RFLs ID-nummer.
  -  Avsikten är att de som har hotspots skall kunna köra "lokala" QSO.

Programmera rätt talgrupp. 
  -  Talgrupp 9 om du kör direkt på SK7RFL.
  -  Talgrupp 240717 om du kör via din egen hotspot eller annan repeater.