Uppgradering av Ölands Repeaternät

Repeaterskolan - Supplement #31

Ölands Repeaternät (SK7RN samt SK7RFL) har under sommaren 2023 uppgraderats.

  -  Sändare och mottagare har bytts ut mot Ericsson F800 basstationer.


På SK7RNs repeatrar gäller dessutom följande.

  -  Användning av SA2BLVs interfacekort, SvxLogic.

  -  Övervakning av strömförsörjning.

  -  Nytt länk-koncept (semi-duplex).

  -  Ny 70cm-repeater i Borgholm, på RU7 - 434,775 MHz. Kräver CTCSS 79,7 Hz.


Följande repeatrar har berörts av uppgraderingen.

  -  SK7RFL   Algutsrum  145,600  (A) 434,600 (A)

  -  SK7RN-S  Mörbylånga 145,625  (S)

  -  SK7RN-N  Böda       145,750  (N)

  -  SK7RN-C  Borgholm   145,6625 (C) 434,775 (R)

Övervakning av repeatrarnas strömförsörjning.

På SK7RNs repeatrar mäter vi spänningarna från nätaggregatet och batteriet.


  -  ADC 0  Nätaggregatet

  -  ADC 1  Batteriet

  -  ADC 2  Ej ansluten

  -  ADC 3  Ej ansluten


Om uppmätt spänning faller under konfigurerade tröskelvärden, kommer repeatern att meddela detta.

  -  Dubbla RGR-pip.

  -  Meddelande ADC not OK i samband med repeaterns ID.


Kommandon

Användaren kan också efterfråga statusen, genom att ge olika DTMF-kommandon.

  -  4*    Ger status OK | Not OK.

  -  4**   Som ovan, men säger även spänningen om Not OK.

  -  4***  Säger spänning och status på samtliga ingångar, oavsett status. 


Svx-Portalen

Man kan även gå in på Portalen och där via Stationsinformation för SK7RN se spänningarna i högerkanten. Enklast klickar man på SK7RN i huvudlistan, som man först kommer till vid start av Portalen.

Repeateradmin har även via inloggning tillgång till en mera utförlig dashboard. Admin kommer även att kunna få e-post när något går snett.


Övervakningen på webben förutsätter givetvis att det finns fungerande uppkoppling till Internet. En bra början är att mata routern och modemet med batteri (12V).

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!

Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.