Repeaterskolan - Supplement #1

Föregående sida
Tillbaka till Repeaterskolan
Nästa sida

Hur når jag Öland?       Via SvxLink, EchoLink eller DMR|YSF|D-star.

Hur når jag Öland?

Koppla upp dej mot SK7RFL och SK7RNs repeatrar - via SvxLink, EchoLink eller DMR.

Via SvxLink.

  -  Aktivera talgrupp 24078 med DTMF-kommando 9124078#.

  -  Aktivera talgrupp 2407 med (vanligen) subton 156.7 Hz.

  -  Hitta din närmaste SvxLink-repeater.

Via EchoLink.

  -  Från dator eller mobil, anslut till SK7RFL-R.

  -  Från annan repeater, anslut till nodnummer 353167.

Via DMR, YSF eller D-star.

  -  Sänd på DMR talgrupp 240721.

  -  Använd D-star, reflektor DCS010, modul X.

  -  Använd YSF, reflektor SE-SK7RFL.

SSA-bulletinen från SK7SSA.

  -  Från annan SvxLink-repeater - talgrupp 24070, ge DTMF-kommandot 9424070#.

  -  DMR-talgrupp 240721. Användaraktivera med ett kort PTT-tryck på valfri repeater.

  -  Via D-star, reflektor DCS010X.

  -  Anslut med EchoLink till SK7RFL-R..

  -  Bulletinkopplet aktiveras kl 08:30.

Vi hörs över repeatrarna på Öland!

Föregående sida
Tillbaka till Repeaterskolan
Nästa sida

Aktivera talgrupp med subton.
  -  Vilken subton du bör använda, framgår av listan "CTCSS map table" på SvxPortalen.

  -  Subton 136,5 Hz öppnar noden, utan att aktivera någon talgrupp.
       - Det gäller just nu inte noden SK3W.

  -  Vill du direkt aktivera talgrupp 2407, är subtonen 156,7 Hz.
  -  Det är förstås flera repeatrar än just SK7RFL och SK7RN som lyssnar på talgrupp 2407.

Ett alternativ är att använda ett DTMF-kommando för att aktivera en talgrupp.

  -  Om din lokala repeater kräver subton, använd då helst 136,5 Hz för att starta den.

  -  Annars, starta repeatern på valfritt sätt (1750 Hz eller DTMF-siffra).

  -  Ge därefter DTMF-kommando enligt nedan.


Vill du göra ett anrop på en talgrupp, slå då 91 följt av talgruppens nummer.
  -  Glöm inte att avsluta med "fyrkant" (#).  Krävs inte på SK7RFL och Sk7RN.

  -  För att nå Öland, använder du talgruppen 24078, och ger då kommandot 9124078#.

  -  Väljer du talgrupp med 91, faller det kopplet efter 30 sekunders inaktivitet.


Vill du lyssna av trafik från Öland, använder du istället kommandot 94.
  -  Slå t ex 9424078# respektive 9424070# enligt nedan.

  -  24078 är den talgrupp som används för sammankoppling av SK7RFL och SK7RN.
  -  24070 är den talgrupp som används vid bulletinen på söndag morgon kl 09:00.
  -  Passad talgrupp har timeout 60 minuter.

Du kan förstås även använda DMR.

  -  Du kan aktivera DMR talgrupp 240717, för att nå SK7RFL DMR-repeater.
  -  Du kommer då ut på talgrupp 9 (TS1) lokalt på SK7RFL DMR-repeater.
  -  Lägger du 240717 i din hotspot, kommer du att höra all lokal trafik från SK7RFL DMR.
  -  Du kan aktivera DMR talgrupp 240721, för att nå SK7RFL FM-repeater - inklusive SK7RNs tre repeatrar..
  -  Bryggan är automatiskt aktiverad under bulletinsändning på talgrupp 24070.

Det går nu även att använda YSF. 
  -  Du kan aktivera reflektor SE-SK7RFL (YSF24078), för att nå SK7RFL.
  -  Bryggan är automatiskt aktiverad under bulletinsändning på talgrupp 24070.

Det går nu även att använda D-star. 
  -  Du kan aktivera reflektor DCS010, modul X, för att nå DMR-bryggan på SK7RFL.
  -  Detta är i nätet bryggat till DMR talgrupp 240721, som går ut på SK7RFLs och SK7RNs analoga repeatrar.
  -  Bryggan är automatiskt aktiverad under bulletinsändning på talgrupp 24070.

Föregående sida
Tillbaka till Repeaterskolan
Nästa sida

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.

- Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR, YSF, D-star eller EchoLink) är välkomna att checka in.

   - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.

   - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.

   - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).

   - Från D-star, på reflektor DCS010, modul X.

   - Från C4FM, på YSF-reflektor SE-SK7RFL (YSF24078).

- Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!

Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.