Har man inte tidigare bekantat sig med detta begrepp, så kan det säkert upplevas en aning abstrakt.
  -  DMR och även RAKEL för den delen jobbar ju med talgrupper.
  -  D-star och YSF jobbar ju med reflektorer och moduler, men principen är ungefär densamma.

En talgrupp är ungefär som en radiokanal, dock inte fysisk utan logisk.
  -  Bara de som har samma talgrupp inställd eller "scannad" kommer att höra något.

Observera att SvxLinks talgrupper inte har något med DMR att göra. 
  -  De har dock ungefär samma numrering som på DMR.
  -  Trafiken över radio är helt analog.  

I varje repeaters konfiguration finns inlagt vilka talgrupper som den repeatern skall lyssna på.
  -  Jämför detta med en scanner.
  -  Om det kommer trafik på någon av dessa talgrupper, så kommer repeatern att starta och aktivera talgruppen.
  -  Detta varar vanligen så länge repeatern är uppe - sedan startar scannern igen.
  -  Skulle repeatern redan vara upptagen av ett QSO, då händer ingenting alls.
  -  Det gäller både om detta QSO är lokalt eller på en annan talgrupp.

I varje repeaters konfiguration har man bestämt vilken talgrupp som skall aktiveras som standard.

  -  Detta sker vanligen från och med andra sändningspasset.

  -  Det innebär att även användare utan DTMF eller subton kan dra nytta av uppkopplingen.

Talgruppsnumreringen på SvxLink följer i princip den standard som redan finns på DMR.
  -  Dock finns det ingen koppling mellan SvxLinks talgrupper och respektive talgrupp med samma nummer på DMR.
  -  Trafiken på SvxLink är analog.

Nedanstående talgrupper på SvxLink passas av SK7RFL och SK7RN.

  240       Sverige
  2407      SM7
  24073     SM7, Kalmar Län

  24078     SM7, Öland, Länktalgrupp SK7RFL - SK7RN
 2407151   SK7JL i Spjutsbygd

  240501    SK5BN i Norrköping
 
240721    SK7RFLs egen talgrupp (endast SK7RFL)

  2407364   SK7RNs egen talgrupp (endast SK7RN)

Repeatern kan även ha en default-talgrupp.
  -  Den aktiveras då efter första sändningspasset.
  -  Men bara om repeatern startas lokalt från radiosidan.

SK7RFL och SK7RN är sammanlänkade med SK7JL och SK5BN, genom default-talgruppen 24078.
  -  Det är en länktalgrupp mellan dessa repeatrar - eller ett "cluster" som det heter på DMR.
  -  Så om du tänker ropa på någon via "den andra repeatern", så ge gärna ett extra sändningspass innan anropet.

Vid bulletinsändning så lägger man normalt en nolla efter distriktstalgruppen.
  -  24020  SK2SSA, söndagar kl 20:00
  -  24070  SK7SSA, söndagar kl 09:00
  -  På SK7RFL samt SK7RN, SK7RL och SK5BN, hanteras dessa talgrupper automatiskt med tidsinställning.

Portalen finns
  -  En lista över alla talgrupper på SvxLink.
  -  Information i realtid om vilken talgrupp som varje repeater just nu ligger på.
  -  Lista över de talgrupper som varje repeater passar.

Ingen ett-till-ett sammankoppling mellan SvxLink och DMR.
  -  Även om talgruppsnumreringen i princip är densamma.
  -  Däremot bryggar SK7RFL samman SvxLink lokalt (tg 24078) med DMR talgrupp 240721.

Slutligen skall vi nämna några ord om talgrupp 240. Den täcker ju hela Sverige, och därför bör man inte ligga och prata där alltför länge.
  -  I SvxLink finns därför en sk "QSY-funktion", som man aktiverar med ett kommando.
  -  Då tilldelas de som varit aktiva i detta QSO en egen talgrupp - se det som en trafikkanal.
  -  Då frigörs alla andra repeatrar för annan trafik.

Nu finns det även en QSY-automatik på talgrupp 240.
  -  Efter 90 sekunder sker en automatisk QSY.