Nu kan du nå amatörer i hela världen (nästan) via vår repeater!

Vad behöver jag (radio)?
  -  En 2-meters eller 70cm radio och tillgång till SK7RFL..

  -  För att göra utgående anrop krävs tangenter för DTMF.

  -  Alla kan besvara anrop, utan möjlighet till DTMF.

Anslutning kan ske till:
  -  Andra repeatrar över hela världen.

  -  EchoLink simplexnoder.

  -  Dator- & mobilanvändare.

Vad behöver jag (dator & mobil)?

  -  Installera EchoLink-appen.

  -  Registrera dig och få ett EchoLink-nummer.

  -  I regel krävs uppladdning av amatörtillstånd.

Anslutning till SK7RFL.

  -  Sök fram och anslut till SK7RFL-R.

Hur gör man?
  -  På SK7RFL behöver du bara slå nodnumret.

  -  I standard SvxLink står man först 2# för att aktivera EchoLink - och därefter nodnumret, avslutat med fyrkant (#).

Noder på EchoLink.

  -  Noderna har ett callsign och ett nummer.

  -  Nodnumret behöver användas vid anslutning från radio.
  -  Repeatrar har -R i slutet av sitt callsign. 
  -  Länkar har -L i slutet av sitt callsign.

SK7RFL

  -  SK7RFL-R

  -  Nodnummer 353167.  


SK7RFL är utrustad med EchoLink.
  -  SvxLink har fullt stöd för EchoLink, inbyggt i repeaterlogiken.
  -  EchoLink kan användas för både inkommande och utgående anrop.
  -  I vår implementation är detta separerat i två skilda moduler.
  -  I vår implementation behöver (läs: skall) EchoLink-modulen inte först aktiveras med 2{#}.
  -  Normalt kan EchoLink inte blandas med trafik på talgrupp.
  -  SK7RFL och SK7RN är länkade, och det gäller även inkommande EchoLink.
  -  SK7RN har ingen egen EchoLink. Utgående anslutning därifrån är inte möjligt.

Inkommande anrop

  -  Normalt aviseras dessa över repeatern när de ansluter och kopplar ifrån.

  -  Vi har gömt anslutningarna bakom en reflektor, varför inga meddelanden hörs.

  -  Repeatern startar då inte förrän den anropande trycker PTT och sänder.

  -  Vi har också lagt en spärr, så att anrop inte tillåts om repeatern redan är uppe.

      - Inkommande EchoLink tillåts dock under lokala QSOn (tg 24078) samt DMR-QSOn.

  -  Däremot tillåts flera samtidiga inkommande anslutningar (fn 10 st).

  -  Timeout vid inaktivitet är satt till 15 minuter.

  -  Alla anslutningar kopplas dock bort när repeatern stänger efter QSO.

  -  Man kan därför inte koppla upp sig och passa repeatern under längre tid.

  -  Man kommer inte att höra trafik på andra talgrupper än den lokala.

  -  Det finns speciella undantag vid bulletinsändning.

  -  Andra repeater har sannolikt andra regler för detta.

Utgående anrop

  -  Anrop görs genom att sända ett nodnummer med DTMF.

  -  På SK7RFL kan man sända numret utan att först aktivera EchoLink-modulen.

     - Standard i SvxLink är annars att man först måste aktivera EchoLink med kommandot 2#.

  -  Nodnumret kan sammanfalla med en talgrupp. Slå då 2* plus numret.    (Ej SvxLink standard)

  -  Hos oss behöver kommandon inte avslutas med "fyrkant" (#).

  -  I vår implementation kopplas eventuell anslutning mot talgrupp bort.

  -  Däremot behålls eventuellt inkommande anslutningar.

  -  Vi tillåter flera utgående anrop samtidigt, fn 10 st.

  -  Repeatern annonserar verbalt hela uppkopplingsförloppet.
  -  Timeout vid inaktivitet är satt till 30 sekunder.

EchoLink har även en Papegoja. 
  -  Den aktiveras med nodnummer/kommando 9999[#].

Kortnummer 
  -  Vi har skapat en kortnummerlista (makron) för utgående anrop.
  -  I listan finns svenska repeatrar och länkar, men inga användare.
  -  I SvxLink inleds makro med DTMF bokstav D.
  -  För utgående anslutning, slår man D följt av två siffror.
  -  Det finns fn ett par "övergångar" till DMR via EchoLink. Slå D plus talgruppsnummer.
  -  Kortnummerlistan finns här.  
  -  Kortnumren fungerar just nu även på SK6IF och SK6JX.

Nedkoppling 
  -  Nedkoppling sker med "fyrkant" (#).
  -  # kopplar ned senast anslutna utgående anslutning.
  -  I vår implementation kan man inte koppla ned inkommande anslutningar med #(Ej SvxLink standard)

Undantag vid bulletinsändning                                                                       Ej SvxLink standard.
  -  Ingen timeout vid inkommande anslutningar.
  -  Anslutning kan ske även om repeatern är uppe.
  -  Kombination av EchoLink och talgrupp är tillåten.
  -  Därför hörs EchoLink-stationer även på andra repeatrar via reflektorn.
  -  Vi startar "bulletin mode" 30 minuter innan bulletinen börjar.

Status 
  -  Kommandot * identifierar repeatern och säger även antal anslutna stationer.
  -  Kommandot 2* listar de anslutna stationerna. (Ej SvxLink standard)
     - Standard är annars att man ger kommandot 1# när EchoLink är aktivt.
  -  Eftersom in- och utgående anslutningar är separerade på SK7RFL, fås två antal/listor.

  -  Inkommande kallas "clients" och utgående "stations". (Ej SvxLink standard)

Föregående sida
Tillbaka till Repeaterskolan
Nästa sida

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!

Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.

- Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR, YSF, D-star eller EchoLink) är välkomna att checka in.

   - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.

   - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.

   - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).

   - Från D-star, på reflektor DCS010, modul X.

   - Från C4FM, på YSF-reflektor SE-SK7RFL (YSF24078).

- Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.