Samtrafik

Beskrivning av  bryggorna mellan SvxLink • EchoLink • DMR • D-Star • YSF

Bildspelet beskriver samtrafik mellan SvxLink, EchoLink, DMR, YSF och D-stsar på SK7RFL.

SvxLink.

  -  SK7RFL, SK7RN och SK5BN är uppkopplad mot flera SvxLink-nät - i Sverige, Tyskland och UK.

  -  Logiken "routar" talgrupper till rätt nät.

  -  Logiken kan brygga talgrupper mellan näten.

Via EchoLink.

  -  SK7RFL tar emot anslutningar till SK7RFL-R.

  -  Dessa bryggas internt vidare till SK7RN.

  -  SK7RN har däremot ingen egen EchoLink

DMR, YSF eller D-star.

  -  DMR talgrupp 240721, på BM och TGIF.

  -  D-star, reflektor DCS010, modul X.

  -  YSF, reflektor SE-SK7RFL.

SK7RFL bryggar automatiskt mellan dessa moder.

  -  Bryggningen avser endast SK7RFLs egna talgrupper och reflektorer.

  -  Inkommande trafik länkas automatiskt vidare till SK7RNs tre repeatrar på Öland.

  -  Undantaget är EchoLink, som inte initierar DMR/YSF/D-star.

Valfri trafikväg kan väljas med DTMF-kommandon.

  -  Du kan ansluta till valfri nod på EchoLink. Kortnummer finns också.

  -  Använd prefixet 96 för att ansluta till godtycklig DMR-talgrupp på Brandmeister.

  -  Använd prefixet 97 för att ansluta till godtycklig YSF-reflektor (5 siffror).

  -  Använd prefixet 95 för att ansluta till godtycklig D-star-reflektor (3 siffror plus ev 2 siffror för modul).

  -  Användaraktiverad talgrupp/reflektor förblir dynamisk i ytterligare 10/15 minuter efter avslutad trafik.

SSA-bulletinen från SK7SSA.

  -  Allt detta är öppet vid SSA-bulletinen eller andra event som använder bulletintalgruppen 24070 på SvxLink.

Du behöver ingen digital radio för att köra DMR, YSF och D-star via SK7RFL!

Föregående sida
Tillbaka till Repeaterskolan
Nästa sida

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!

Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.

- Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR, YSF, D-star eller EchoLink) är välkomna att checka in.

   - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.

   - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.

   - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).

   - Från D-star, på reflektor DCS010, modul X.

   - Från C4FM, på YSF-reflektor SE-SK7RFL (YSF24078).

- Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.