Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

CTCSS

Subtonsaktivering av talgrupper

Subton (CTCSS) är inget krav för att köra SK7RFL (eller SK7RN).

Men subton fyller ändå två (valfria) funktioner på repeatrarna:
  -  Start av repeatern. Repeatern kan även startas med 1750 eller DTMF.
  -  Aktivering av talgrupp. Olika toner för varje talgrupp.

Såväl SK7RFL som SK7RN kan öppnas med 1750 Hz.
  -  Varaktighet minst 250 ms.
  -  Repeatern startas efter att du släppt PTT.
  -  Ingen talgrupp är initialt aktiv.
  -  Lokal talgrupp (SK7RFL<->SK7RN) samt DMR-bryggan aktiveras efter första sändningspasset.

Såväl SK7RFL som SK7RN kan öppnas med subton 79,7 Hz.
  -  Varaktighet minst 1 sekund.
  -  Repeatern startas efter att du släppt PTT.
  -  Ingen talgrupp är initialt aktiv.
  -  Lokal talgrupp (SK7RFL<->SK7RN) samt DMR-bryggan aktiveras efter första sändningspasset.

Såväl SK7RFL som SK7RN kan öppnas med valfri subton i tabellen nedan.
  -  Motsvarande talgrupp aktiveras då efter första sändningspasset.

SK7RFL och SK7RN sänder alltid subton 79,7 Hz, oavsett vilken talgrupp som är aktiv.

Repeatrarna kan öppnas med DTMF.
  -  SK7RFL: 0 
  -  SK7RN: *
  -  Öppning med 1750, 79,7 eller DTMF ger exakt samma funktion enligt ovan.

Talgrupp kan alltid aktiveras med DTMF-kommando.
  -  Som standard slår man 91 följt av talgruppens nummer och avslutar med fyrkant (#).
  -  På SK7RFL och SK7RN behöver man inte slå fyrkant efter något kommando.
  -  På SK7RFL och SK7RN kan man även slå talgruppsnumret direkt, utan 91 framför.

Brusspärren på SK7RFL och SK7RN öppnar alltid utan subton.

Subtonsmappning på SK7RFL och SK7RN

 79.7 Hz  Lokalt QSO över SK7RFL och SK7RN.   
          Egentligen talgrupp 24078 som kopplar samman SK7RFL och SK7RN plus DMR.

 88.5 Hz  Talgrupp 240 (Sverige).

 67.0 Hz  Talgrupp 2400 (SM0).   Ej standard

146.2 Hz  Talgrupp 2402 (SM2).

250.3 Hz  Talgrupp 2403 (SM3).   Ej standard

151.4 Hz  Talgrupp 2404 (SM4).

 91.5 Hz  Talgrupp 2405 (SM5).

118.8 Hz  Talgrupp 2406 (SM6).

225.7 Hz  Talgrupp 2407 (SM7).   Ej standard

210.7 Hz  Talgrupp 24073 (Kalmar Län).

Alla dessa subtoner öppnar repeatern.

När talgrupp aktiveras med DTMF-kommando, sker detta omedelbart och repeatern kvitterar verbalt.

När talgrupp aktiveras automatiskt vid start eller med subton, sker det efter första sändningspasset.
  -  Om man slår ett kommando direkt efter start, aktiveras inte talgruppen.

Man behöver alltså sända tre gånger:
  1. För start av repeatern (sker efter att PTT släppts).
  2. Första sändningspasset är alltid lokalt. 
       - Efter att PTT släppts, kvitterar repeatern vald talgrupp.
       - Default tg som kopplar samman SK7RFL med SK7RN aviseras inte.
  3. Det som nu sänds går ut på den valda talgruppen.

Tumregeln är att det skall höras två RGR-pip från repeatern.

Val av talgrupp med subton (CTCSS) kan bara ske i samband med att repeaten startar. Därefter ignoreras använd subton.

Repeatern själv sänder alltid 79,7 Hz, oavsett vilken talgrupp som är aktiv.

Vi blockerar vissa subtoner.
  -  Detta för att begränsa QRM från avlägsna stationer som kör över andra repeatrar.
  -  Sänder du med någon av dessa toner, så kommer brusspärren att stänga eller inte öppna alls.
  -  Däremot går det fortfarande att köra över dessa repeatrar helt utan subton.

Ton    Omr   SK7RFL SK7RN-N SK7RN-C SK7RN-S
 77.0  SM0   SK7RFL SK7RN-N SK7RN-C SK7RN-S  
123.0  SM0   SK7RFL SK7RN-N SK7RN-C SK7RN-S
100.0  SM0   SK7RFL SK7RN-N SK7RN-C SK7RN-S
 82.5  SM5   SK7RFL SK7RN-N SK7RN-C SK7RN-S
114.8  SM6   SK7RFL SK7RN-N SK7RN-C SK7RN-S
156.7  SM7   SK7RFL SK7RN-N SK7RN-C SK7RN-S
 74.4  SM4          SK7RN-N

Läs vidare:
  -  Talgrupper
  -  Kommandon