Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Aktivera talgrupp 240 på SvxLink

Repeaterskolan - Lektion #28

När du startar SK7RFL eller SK7RN, aktiveras automatiskt en lokal talgrupp på SvxLink (24078) som kopplar samman dessa 5 repeaterfrekvenser. Denna talgrupp monitoreras även av SK7JL och senare även av SK5BN. Detta sker i bakgrunden och är inget du behöver känna till. Aktiveringen sker efter första sändningspasset. Andra repeatrar kan ha andra talgrupper som aktiveras på ungefär samma sätt.

Inkommande anrop på passade talgrupper aktiverar repeatern. Du kan svara utan att veta något om hur det fungerar, och du behöver ingen DTMF. Allt är som vanligt!

För att själv aktivera en annan talgrupp, i det här fallet 240, behöver du möjlighet att sända DTMF-toner eller subton (CTCSS). Många av våra radiostationer har idag denna möjlighet.

Annars kan du prova att hålla din mobiltelefon framför mikrofonen och låta den sända tonerna. Ge akt på nivån bara, så att den inte blir för hög. Prova dej fram!

Nu kan du även aktivera talgrupp med subton, t ex 88,5 Hz för talgrupp 240.

Så här gör du:

Genvägar gäller SK7RFL - SK7RN - SK5BN

Start av talgrupp 240 med DTMF.

För att aktivera talgrupp 240 (som täcker hela Sverige), håller du in din PTT och slår helt enkelt siffrorna 2-4-0, och släpper därefter PTT. På andra repeatrar måste du slå ett fullständigt kommando 91240#.

Repeatern kvitterar då verbalt tillbaka med "Talk-group 2-4-0". 

Gör ditt anrop, som nu kommer att gå ut över ca 30+ repeatrar i Sverige. Din chans att få svar har nu ökat väsentligt.

Svx-Portalen kan du se vilka repeatrar som är uppkopplade just nu.

Start av talgrupp 240 med subton.

Välj eller programmera in subton 88,5 Hz på en kanalplats för repeatern.

1. Sänd bärvåg med subton i minst 1s (när repeatern inte är igång).
2. Invänta RGR-pipet.
3. Tryck PTT kort.
3. Invänta talbesked "Talk-group 2-4-0".
4. Gör ditt anrop.

Det finns förstås många flera talgrupper, och ännu fler kommandon. Men skall du lära dej en sak - så är aktivering av talgrupp 240 det viktigaste kommandot.

På andra repeatrar finns inte de genvägar som jag skapat. Därför måste man i dessa fall slå ett fullständigt talgruppskommando: 91240#

Du behöver inte vara orolig för att "störa" andra i onödan. Det finns numera en automatisk QSY-funktion, som träder in efter några minuter. De repeatrar som inte är inblandade i samtalet kopplas då bort från QSOt.