Svx-Portalen

svxportal.sm2ampr.net

SvxPortalen används för att övervaka statusen på Sveriges nationella reflektornätverk (SvxLink). Portalen är skapad och drivs av SA2BLV, Peter.

Klienter - visar en lista över alla repeatrar
  -  vilka talgrupper de passar
  -  vilken talgrupp som just nu är aktiv på respektive repeater.

Övervakning
  -  Här kan du lyssna på inspelade QSOn.
  -  Fungerar enbart på talgrupp 240.
  -  Användbart om du vill höra hur du lät över "länken".

Station information
  -  Här publicerar varje repeaterägare information om sin repeater.

Systembeskrivning
  -  Förklarar hur systemet fungerar.

Talgrupper
  -  En lista över vilka talgrupper som finns.

Mottagarlistor
  -  En lista över mottagare.
  -  Visar vilken mottagare som är aktiv på respektive repeater.
  -  Visar signalstyrkevärden för respektive mottagare.
  -  Värdena för SK7RN är inte tillförlitliga pga de analoga länkarna.

Statistik
  -  Visar aktiv tid för varje repeater.
  -  Visar aktiv tid för varje Talgrupp.

Mottagare
  -  Ungefär samma lista som "Mottagarlistor" ovan.
  -  Visar direkt alla mottagare för varje repeater.

Log
  -  Visar alla händelser på portalen.

Karta
  -  Visar alla anslutna repeatrar på en karta.
  -  Här visas även repeaterns status.
  -  Kartan är klickbar.

Alla sidor utom Systembeskrivning och Talgrupper uppdateras i realtid.

Portalen är ett utmärkt verktyg, om man vill lära sig och förstå hur nätet fungerar.

Läs vidare:
  -  svxportal.sm2ampr.net
  -  www.svxlink.org
  -  Svx-Portalen (Lektion 4)
  -  SvxLink (Lektion 3)
  -  SvxLink på SK7RFL