Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Aktuellt

På denna sidan samlar vi alla händelser av vikt som berör repeatern SK7RFL på Öland. Senaste inlägg överst.

Sept 19 - 2021 
  -  Vi hälsar SK7JL i Spjutsbygd välkommen på SvxLink.
  -  Repeatern finns på 145,725 (Narrow).
  -  SK7RFL och SK7RN har samtrafik med denna repeater.

Sept 18 - 2021 
  -  Skapat ny sida: UK Reflector.
  -  Uppdaterat sidan DMR-brygga med DTMF-kommandon för att välja talgrupp.
  -  Uppdaterat bl a Kommandolistan med DMR-kommandon.

Sept 12 - 2021 
  -  Introduktion till SvxLink (bildspel).

Aug 22 - 2021 
  -  Att använda en repeater med SvxLink.

Aug 05 - 2021 
  -  Vi hälsar Linköpings Radioamatörer - SK5AS - välkomna på SvxLInk.

Aug 02 - 2021 
  -  Nytt supplement #17 på Repeaterskolan.
  -  SvxPortalen kan nu visa vilka som är anslutna med EchoLink och DMR.

Juli 31 - 2021 
  -  QTC nr 8 ute. Kolla in sidan 17.
  -  Artikel: Hur man använder en repeater med SvxLink.

Juli 17 - 2021 
  -  Nytt kommando: 6*
  -  Listar "anslutna" DMR-stationer (de som sänt under sessionen).

Juli 08 - 2021 
  -  Nu går det även att aktivera talgrupper med subton.

Juni 23 - 2021 
  -  Uppdaterat till SvxLink version 1.7.99.52 .

Juni 07 - 2021 
  -  Ny artikel: Att bygga en Repeater eller Simplexnod med SvxLink.

Maj 18 - 2021 
  -  Ny sida: Nyhetsartiklar

Maj 04 - 2021 
  -  Alla 4 repeatrarna på Öland är nu uppgraderade.
  -  Ny funktionalitet vid QSY-kommando samt automatiskt QSY.
  -  Nya verbala meddelanden vid QSY.

April 24 - 2021 
  -  Vi hälsar SM6UNC i Torestorp, Mark välkommen på SvxLink.
  -  TGIF är nu migrerad till TGIF Prime. Inga 500xxxx behövs längre för Prime.

April 21 - 2021 
  -  SvxLink SK7RFL SK7RN SK5BN (bildspel).

April 19 - 2021 
  -  Kortnummerlistan för EchoLink har omarbetats.

April 17 - 2021 
  -  Vi hälsar SK4RGL i Falun välkomna på SvxLink.

April 12 - 2021 
  -  SvxLink mot nya höjder.

April 11 - 2021 
  -  Incheckningsrekord för SSA-bulletinen över SK7SSA och bland annat SvxLink (hamnews.se).

April 02 - 2021 
  -  Mars 2021 - Dubbla trafikrekord och många fler anslutna repeatrar (hamnews.se).

Mars 31 - 2021 
  -  Vi hälsar SK3LH i Örnsköldsvik välkomna på SvxLink.

Mars 27 - 2021 
  -  Vi hälsar SK6IF i Lysekil-Kungshamn-Tanum välkomna på SvxLink.
  -  Vi hälsar SK6JX i Falkenberg välkomna på Svxlink.

Mars 04 - 2021 
  -  Ny funktionalitet; inkommande EchoLink tillåts under lokala QSOn.
  -  Repeaterskolan, Supplement #15.

Mars 01 - 2021 
  -  Specialversion av bildspelet Analog och Digital Radio (animering).

Februari 21 - 2021 
  -  Bildspelet finns nu även i en engelsk version.
  -  Slideshow; Repeater Network Öland 2021.

Februari 19 - 2021 
  -  Uppdaterat bildspel; Repeaternät Öland 2021.

Februari 08 - 2021 
  -  Förändrad funktionalitet för DMR-bryggan.
  -  ID sänds vid aktivering från DMR.

Februari 06 - 2021 
  -  Talgruppslistan för DMR har uppdaterats med DMR+ och TGIF.

Februari 02 - 2021 
  -  Andra DMR-nät (Repeaterskolan, Supplement #13).

Januari 22 - 2021 
  -  Analog och Ditigal Radio (bildspel)
  -  En jämförelse mellan Simplex/Repeater FM (SvxLink) samt DMR, D-Star, YSF.

Januari 15 - 2021
  -  Aktivera talgrupp 240 på SvxLink (Repeaterskolan, lektion 28)

Januari 1 - 2021
  -  2020 rekordår för anslutna repeatrar (artikel på hamnews.se av SM5GXQ).
  -  SK7RFL och SK7RN kördes i bryggat läge på Nyårsafton 2020.
  -  DMR tg 240721 och EchoLink SK7RFL-R fungerade ihop med hela SvxLink.

December 17 - 2020 
  -  Kommandot 6, för att manuellt aktivera DMR-bryggan, är borttaget.
  -  DMR-bryggan aktiveras automatiskt efter första sändningspasset, tilllsammans med tg 24078.
  -  Kommandot 6 kommer i framtiden istället användas för att ansluta till SK5BN på tg 240501.

December 16 - 2020 
  -  Navingeringsmenyer skapade.
  -  Grönfärgade länkar i den gråa rubrikrutan.

December 07 - 2020 
  -  Artikeln finns nu även tillgänglig här.
  -  Ge analoga repeatrar nytt liv!

December 02 - 2020 
  -  Decembernumret av QTC har kommit idag.
  -  Där finns en artikel om SvxLink och Ölands Repeaternät.

November 27 - 2020. 
  -  Funktionen för "bulletin mode" är förbättrad.
  -  Supplement 12: Förbättringar av Bulletin Mode.

November 23 - 2020 
  -  Intervallet för "bulletin mode" är ändrat till 08:45-10:00.
  -  SSA-Bulletinen startar kl 09:00 som vanligt.
  -  Uppkoppling via EchoLink kan fortfarande ske från 08:30

November 21 - 2020
  -  Kommandolistan uppdaterad.
  -  Genvägar till flera repeatrar.
  -  Kommandot 2 ger EchoLink ID (istället för 22).

November 20 - 2020 
  -  Vi hälsar SK3RFG i Sundsvall välkomna på SvxLink.
  -  Repeatern står på Alnön.

November 09 - 2020   
  -  Ändrade tonkaraktärer.
       - "L" = EchoLink
       - "R" = SK7RN
       - "B" = SK5BN

Oktober 31 - 2020
  -  Ny layout på webbplatsen.

Oktober 29 - 2020 
  -  Uppdaterat bildspel (PowerPoint) med animeringseffekter.

Oktober 19 - 2020 
  -  Kommandolistan uppdaterad.
  -  Genvägar till flera repeatrar.
  -  Förberedd för SK5BN.

Oktober 10 - 2020 
  -  Vi hälsar SK5LW i Eskilstuna välkomna på SvxLink.
  -  SK5LW har två separata repeatrar, på 2m respektive 70cm.
  -  70cm-repeatern passar bl a talgrupp 240 och 2405.
  -  2m-repeatern passar fn endast 240515.
  -  Använd kommandot 240515 (eller bara 515) för att ansluta direkt till SK5LW.

Oktober 06 - 2020 
  -  Uppdaterad beskrivning av hur länkning och sammankoppling sker.
  -  Även ny version av bildspelet.

September 22 - 2020 
  -  Talgrupp 6 (DMR-bryggan) är nu användaraktiverad på SK7RFL DMR-repeater.
  -  Däremot sänds alltid SSA-bulletinen på tg 6 via SK7RFL.

September 18 - 2020 
  -  Alla 4 repeatrar på Öland har uppgraderats (Linux + SvxLink).

September 16 - 2020 
  -  Repeatersystem Öland - SK7RN - SK7RFL (bildspel).

September 15 - 2020 
  -  Ölands Repeaternät - Att ligga på topp kostar på! (hamnews.se).

September 11 - 2020 
  -  Omstrukturering av menyn på sk7rfl.se.
  -  Denna sida skapades!

September 09 - 2020
  -  Mottagarfiltren är trimmade.

  -  Sändareffekt på DMR är ökad.
  -  Lågpassfilter inkopplat på UHF-mottagarna.
  -  Bilder på repeaterstativet publicerade.

September 08 - 2020
  -  Rutin för SSA-bulletinen skapad.

September 04 - 2020 
  -  SSA-bulletinen från Öland når nu hela Sverige (hamnews.se)
  -  Öländsk brygga kopplar ihop DMR med öns 5 analoga repeatrar (hamnews.se)

Augusti 30 - 2020 
  -  Repeaterinformation på SvxPortalen.

Augusti 28 - 2020 
  -  Equalizer för DMR-bryggan.

Augusti 25 - 2020 
  -  Lokala QSOn går nu automatiskt ut över DMR-bryggan, talgrupp 240721.
  -  SSA-bulletinen sänds nu också via DMR.

Augusti 10 - 2020 
  -  DMR-bryggan på SK7RFL tagen i drift.

Augusti 12 - 2020 
  -  Den digitala repeatern på SK7RFL även öppnad för D-star och YSF/C4FM.

Augusti 11 - 2020
  -  Kombinerad squelch (siglev & subton) på 70cm.

Juli 30 - 2020 
  -  DMR-repeatern på SK7RFL är i full drift.

Juli 28 - 2020 
  -  Så blir din analoga repeater uppkopplad (hamnews.se).

Juli 25 - 2020 
  -  Auto-QSY från SvxLink talgrupp 240 (SvxLink forum).

Juli 18 - 2020 
  -  Inkommande EchoLink går ut över SK7RN.

Juli 17 - 2020 
  -  Provdrift av DMR-repeatern på SK7RFL.

Juli 07 - 2020 
  -  Öland repeatrar och SvxLink (ssa.se).

Juni 30 - 2020
  -  SM5GXQs repeaterskola startar.

Juni 28 - 2020 
  -  SK7RFL.se uppdaterad med info om den nya logiken.
  -  Toppmoderna repeatrar på Öland (hamnews.se).

Juni 26 - 2020 
  -  SK7RFL är nu uppgraderad till SvxLink (sk7rn.se).
  -  SK7RFL är nu sammankopplad med SK7RN.

Juni 24 - 2020 
  -  Stort lyft för repeaternätet på Öland (sk7rn.se).

Juni 15 -  2020 
  -  SK7RN Böda uppgraderad till SvxLink.
  -  Repeaternäten på Öland uppgraderade (hamnews.se).

Maj 28 - 2020 
  -  SK7RN Mörbylånga uppgraderad till SvxLink.

Maj 22 - 2020 
  -  SK7RN Borgholm uppgraderad till senaste versionen av SvxLink.

December 2019
  -  Vi provar sammankoppling mellan SK7RFL och SK7RN.
  -  Sammankopplingen i fortsättningen aktiverad vid SSA-bulletin.

Oktober 2019
  -  SK7RN Borgholm uppgraderad till SvxLink.
  -  Repeatrarna i Mörbylånga-Borgholm-Böda nu sammankopplade.

September 2019
  -  EchoLink driftsatt på SK7RFL.
  -  Webbplatsen SK7RFL.se skapad.

April 26 - 2018
  -  Ägarskapet övergår från KRAS till SM7CLM och SM7GMD.
  -  Repeatern byter callsign från SK7CA/R till SK7RFL.

2000
  -  Repeatern byter callsign till SK7CA/R.
  -  Nya riggar för 70cm-repeatern.

1999
  -  Ny repeaterlogik: CAT-1000.
  -  2m och 70cm nu bryggade.

Oktober 31 - 1998
  -  SK7RFL får nytt QTH på Jordtorpsåsen i Algutsrum.
  -  Ny repeater på 70cm.

1989
  -  Ny frekvens: 145.600 .

1982
  -  Separata antenner för sändare och mottagare.

Juni 20 - 1979
  -  Den separata mottagarsajten avvecklad.
  -  I drift från Björnhovda med kaviteter och gemensam antenn.

Januari 01 - 1973
  -  Ny frekvens: 145,800 .
  -  Callsign: SK7FL - Flitiga Lisa.

Juni 14 - 1972
  -  Separata QTH för sändare och mottagare.
  -  Mottagaren nu placerad i Algutsrum.

Vintern - 1972
  -  Repeatern etablerad på mejeriet vid Almérs i Björnhovda.

December 23 - 1971
  -  Repeatertillstånd erhålls.
  -  Frekvens 145,700.

Datumen längre tillbaka i tiden är "rekonstruerade" och därför något osäkra.

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!
Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.