Bilder

Detta är övre delen av stativet.

... och här är nedre halvan.

Med hjälp av denna combiner kan vi låta två sändare (434,600 och 434,550) dela på samma sändarantenn. Som synes finns det två lediga ingångar!

Övre raden: Mottagare och sändare (Motorola) för DMR. Mitten: Mottagare och sändare (Anytone/CRT) för 70cm. Nedre raden: Mottagare och sändare (Icom) för 2m

Den lilla switchen är inkommande nät. Under den sitter en låda som bl a innehåller datorn och interfacet för repeaterlogiken. Underst sitter ett MikroTik RouterBoard.

I förgrunden syns mottagarfiltren. Endast de två till vänster är inkopplade. Ett går som notch och ett är ett bandpassfilter. De sändarfilter som skymtar i bakgrunden behövs inte. Vi har ju separerade antenner för sändare och mottagare.