SSA-bulletinen från SK7SSA

Söndagar kl 09:00

Målet med denna rutin, är dels att alla som vill skall ha möjlighet att checka in, och dels att hela förfarandet inte skall ta onödigt lång tid. Vi vill inte riskera att tappa incheckare pga att det drar ut på tiden. Alla är välkomna. Om alla hjälps åt, kan vi få incheckningen att löpa smidigt och smärtfritt – till fördel för alla.

Bulletinen sänds primärt över SK7RFL och SK7RN.
  -  Under tiden 08:30 – 10:30 är flera olika nät automatiskt sammankopplade.
  -  Detta aviseras verbalt av våra repeatrar.
  -  Under den tiden kan/bör man inte göra andra uppkopplingar.
  -  Under denna tid kommer varje sändning att gå ut över hela nätet.
  -  Vi kör även om det inte finns någon bulletin från SSA.

Bulletinen sänds fn ut över följande repeatrar och nät.
  SK7RFL   145,600  Analog FM Algutsrum
  SK7RFL   434,600  Analog FM Algutsrum
  SK7RFL   434,550  DMR tg 6  Algutsrum
  SK7RN    145,750  Analog FM Böda
  SK7RN    145,6625 Analog FM Borgholm
  SK7RN    145,625  Analog FM Mörbylånga
  SA0CAM   144,600  Analog FM Rotebro
  Talgrupp 24070    SvxLink   DTMF 9424070#
  Talgrupp 240721   DMR       Brandmeister 
  SK7RFL-R 353167   EchoLink  Max 10 anslutningar
  -  Flera noder kan tillkomma efterhand.
  -  På DMR och SvxLink kan talgruppen användaraktiveras på anslutna repeatrar/hotspots.

Skillnad mot tidigare.
  -  Möjlighet till föranmälan innan utläsningen.
  -  Operatören samlar lista (flera gånger) och ropar upp stationer i turordning.
  -  De som inte vill bli uppropade och ”tacka för bullen” efteråt kan ange detta.
  -  Operatören lämnar längre luckor, där flera kan anmäla sig innan operatören kvitterar.

Körschema (avvikelser kan förekomma).
08:30 Bulletinläget aktiveras automatiskt på SK7RFL och SK7RN.
08:45 Operatören annonserar bulletinen på aktuella frekvenser.
08:50 Operatören börjar ta föranmälningar (lista).
09:00 Utläsningen påbörjas.
      Operatören lyssnar efter ev omfrågningar.
      Operatören lyssnar efter ev QTC.
      Föranmälda incheckare ropas upp i turordning (utom de som sagt "lyssnar").
      Nya incheckningsrundor (lista om 3-5 stationer åt gången).
      Avslutning
10:30 Bulletinläget deaktiveras automatiskt.
  -  Alla tider utom fetstilta är cirkatider.

Föranmälan (före utläsningen).
  -  Operatören efterfrågar incheckare och lämnar en "längre lucka".
  -  Incheckare anmäler sig, en efter en, med enbart anropssignal.
  -  Vill man inte bli uppropad efter utläsningen, tillägger man ordet ”lyssnar”.
  -  Operatören går med jämna mellanrum in och kvitterar alla noterade signaler.
  -  Detta upprepas några gånger.
  -  När så är lämpligt, summerar operatören samtliga som finns på listan.

Incheckningsrundor (efter utläsningen).
  -  Efter bulletinen ropas först föranmälda incheckare upp i turordning.
  -  De som sagt ”lyssnar” blir normalt inte uppropade.
  -  Operatören efterfrågar ytterligare incheckare och lämnar en "längre lucka".
  -  Operatören samlar kortare listor om 3-5 stationer.
  -  Dessa ropas sedan upp på samma sätt.
  -  Detta upprepepas, tills inga incheckare återstår.

"Längre lucka". 
  -  Istället för att svara en station i taget, lyssnar operatören en längre stund.
  -  Flera kan anmäla sig, innan operatören går in och kvitterar.
  -  Hur lång luckan blir, beror på hur många som anmäler sig.
  -  Lämpligt antal att insamla kan vara 3-5 stationer i varje lucka.
  -  Operatören läser efter varje lucka upp de signaler som noterats i den omgången.
  -  Luckan bör inte vara så lång att repeatern faller.

Alla är välkomna.
  -  Oavsett eventuell klubbtillhörighet.
  -  Oavsett QTH.
  -  Oavsett trafiksätt.

Risk för ”dubbling”.
  -  Denna risk finns alltid.
  -  DMR och EchoLink har fördröjning.
  -  Våra länkar är fortfarande simplex.

Man kan fortsatt checka in ”som vanligt”.
  -  Enda skillnaden är att man kanske får vänta en liten stund innan man får ”tacka för bullen”.

Läs vidare:
  -  Brygga mellan DMR och analog FM (SvxLink)
  -  EchoLink på SK7RFL
  -  Bulletin mode (repeaterskolan #12)
  -  Hur når jag Öland från andra noder på SvxLink? (supp 1)
  -  SvxPortalen