Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

SSA-bulletinen från SK7SSA

Söndagar kl 09:00

Målet med denna rutin, är dels att alla som vill skall ha möjlighet att checka in, och dels att hela förfarandet inte skall ta onödigt lång tid. Vi vill inte riskera att tappa incheckare pga att det drar ut på tiden. Alla är välkomna. Om alla hjälps åt, kan vi få incheckningen att löpa smidigt och smärtfritt – till fördel för alla.

Bulletinen sänds primärt över SK7RFL och SK7RN.
  -  Under tiden 08:45 – 10:00 är flera olika nät automatiskt sammankopplade.
  -  Detta aviseras verbalt av våra repeatrar.
  -  Under den tiden kan/bör man inte göra andra uppkopplingar.
  -  Under denna tid kommer varje sändning att gå ut över hela nätet.
  -  Vi kör även om det inte finns någon bulletin från SSA.

Bulletinen sänds fn ut över följande repeatrar och nät.

  SK7RFL     145,600   Analog FM   Algutsrum
  SK7RFL     434,600   Analog FM   Algutsrum
  SK7RFL     434,550   DMR tg 6    Algutsrum
  SK7RN      145,750   Analog FM   Böda
  SK7RN      145,6625  Analog FM   Borgholm
  SK7RN      145,625   Analog FM   Mörbylånga
  SM5GXQ     245,2375  Analog FM   Norrköping
  SK7JL      145,725   Analog FM   Spjutsbygd
  SK6JX      145,625   Analog FM   Falkenberg
  SM6SXJ     434,8875  Analog FM   Galtabo
  SK6IF      145,600   Analog FM   Bokenäs
  SK6IF      434,800   Analog FM   Lysekil
  SK6IF      145,675   Analog FM   Kungshamn

  SK6IF      145,525   Analog FM   Tanumshede
  SK6QA      145,7125  Analog FM   Stenungsund
  SK0RDZ     145,700   Analog FM   Stockholm
  SK5BN      434,600   Analog FM   Norrköping
  SK5AS      145,7875  Analog FM   Linköping
  SK5LW-70   434,850   Analog FM   Eskilstuna
  SA0CAM     144,600   Analog FM   Rotebro
  SK3GW      434,875   Analog FM   Gävle
  SK3GK      145,700   Analog FM   Gävle
  SK3GK      434,825   Analog FM   Gävle
  SK4RGL     145,625   Analog FM   Falun
  SK3RFG     145,725   Analog FM   Sundsvall
  SK3RIN     145,700   Analog FM   Ånge
  SA3AUX     145,400   Analog FM   Hede, Härjedalen
  SM6UNC     145,3375  Analog FM   Torestorp, Mark
  SM6TZL     434,225   Analog FM   Örby, Mark
  SM6TZL     145,2375  Analog FM   Örby, Mark
  SA6GDS-2   145,2875  Analog FM   Istorp

  Talgrupp   24070     SvxLink     DTMF 9424070#
  Talgrupp   240721    DMR         Brandmeister
  SK7RFL-R   353167    EchoLink    Max 10 anslutningar     

  -  Flera noder kan tillkomma efterhand.
  -  På DMR och SvxLink kan talgruppen användaraktiveras på anslutna repeatrar/hotspots.

Skillnad mot tidigare.
  -  Möjlighet till föranmälan innan utläsningen.
  -  Operatören samlar lista (flera gånger) och ropar upp stationer i turordning.
  -  De som inte vill bli uppropade och ”tacka för bullen” efteråt kan ange detta.
  -  Operatören lämnar längre luckor, där flera kan anmäla sig innan operatören kvitterar.

Man kan fortsatt checka in ”som vanligt”.
  -  Enda skillnaden är att man kanske får vänta en liten stund innan man får ”tacka för bullen”.

Alla är välkomna.
  -  Oavsett eventuell klubbtillhörighet.
  -  Oavsett QTH.
  -  Oavsett trafiksätt.
  -  Att säga "lyssnar" är en möjlighet, inte ett önskemål. Ni får jättegärna komma in och "tacka för bullen".

Körschema (avvikelser kan förekomma).

08:30 Bulletinläget aktiveras automatiskt på SK7RFL och SK7RN.
08:45 Bulletintalgruppen på SvxLink 24070 ansluts till nätet.
08:45 Operatören annonserar bulletinen på aktuella frekvenser.
08:50 Operatören börjar ta föranmälningar (lista).
09:00 Utläsningen påbörjas.
      Operatören lyssnar efter ev omfrågningar.
      Operatören lyssnar efter ev QTC.
      Föranmälda incheckare ropas upp i turordning (utom de som sagt "lyssnar").
      Nya incheckningsrundor (lista om 3-5 stationer åt gången).
      Avslutning.
10:00 Bulletinläget deaktiveras automatiskt, efter avslutad trafik.

  -  Alla tider utom fetstilta är cirkatider.

Föranmälan (före utläsningen).
  -  Operatören efterfrågar incheckare och lämnar en "längre lucka".
  -  Incheckare anmäler sig, en efter en, med enbart anropssignal.
  -  Vill man inte bli uppropad efter utläsningen, tillägger man ordet ”lyssnar”.
  -  Operatören går med jämna mellanrum in och kvitterar alla noterade signaler.
  -  Detta upprepas några gånger.
  -  När så är lämpligt, summerar operatören samtliga som finns på listan.

Incheckningsrundor (efter utläsningen).
  -  Efter bulletinen ropas först föranmälda incheckare upp i turordning.
  -  De som sagt ”lyssnar” blir normalt inte uppropade.
  -  Operatören efterfrågar ytterligare incheckare och lämnar en "längre lucka".
  -  Operatören samlar kortare listor om 3-5 stationer.
  -  Dessa ropas sedan upp på samma sätt.
  -  Stationer via DMR släpps in i särskild ordning.
  -  Detta upprepepas, tills inga incheckare återstår.

"Längre lucka". 
  -  Istället för att svara en station i taget, lyssnar operatören en längre stund.
  -  Flera kan anmäla sig, innan operatören går in och kvitterar.
  -  Hur lång luckan blir, beror på hur många som anmäler sig.
  -  Lämpligt antal att insamla kan vara 3-5 stationer i varje lucka.
  -  Operatören läser efter varje lucka upp de signaler som noterats i den omgången.
  -  Luckan bör inte vara så lång att repeatern faller.

Risk för ”dubbling”.
  -  Denna risk finns alltid.
  -  DMR och EchoLink har fördröjning.
  -  Våra länkar är fortfarande simplex.
  -  De som har möjlighet, använd i första hand analog FM.

Det automatiska bulletinläget avslutas tidigast kl 10:00.
  -  Om repeatern är igång, skjuts avaktiveringen upp tills repeatern faller.
  -  Om repeatern inte är igång, utförs avaktiveringen omedelbart.
  -  Avaktivering innebär att repeatern lämnar bulletintalgruppen 24070.
  -  Nätet övergår då istället till den lokala klustertalgruppen på Öland - 24078.
  -  Pågående EchoLink-anslutningar bryts inte vid avaktivering.
  -  Läs vidare om den förbättrade bulletinautomatiken: Repeaterskolan, supplement 12.
  -  Bulletinoperatören eller sysop kan manuellt deaktivera bulletinläget, om trafiken är klar innan kl 10:00.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!
Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.
Repeatern drivs fristående av SM7CLM och SM7GMD samt sponsorer.