Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Kombinerad squelch - signalstyrka eller subton

Repeaterskolan - Supplement #9
Ej längre aktuellt.

SvxLink har uppdaterats till senaste version. Den innehåller en intressant funktionalitet. Man kan kombinera "vanlig" squelch och subton. 
  -  Signalstyrkebrusspärren måste "dras åt", eftersom det är mycket störningar.
  -  Om man använder subton, kan man komma igenom - även om man är svag.
  -  Vi avser inte kräva subton för att köra SK7RFL.
  -  Men det kan vara en fördel.

SK7RFL har två mottagare. 
  -  2m
  -  70cm
  -  Normalt är det bara trafik på den ena av dem.
  -  Skulle det vara trafik på bägge samtidigt, vinner den som är starkast (sk "voting").

Varje mottagare har två olika villkor för att öppna brusspärren.
  -  Signalstyrkan skall överstiga ett visst tröskelvärde.
  -  Signal/brus-förhållande för subtonen skall överstiga ett visst tröskelvärde.
  -  Brusspärren öppnar om minst ett av villkoren är uppfyllda.

De två detektorerna är olika snabba. 
  -  Signalstyrkemätningen är mycket  snabb.
  -  Tonsquelchen är ca 200ms långsammare.
  -  Det är en utmaning att hitta bästa inställning som passar båda dessa.

Bästa kompromiss. 
  -  Det kan bli långa bruskvastar efter de som har subton påslaget.
  -  Man kan sätta en parameter som tar bort dessa.
  -  Nackdelen är att denna parameter ger en fördröjning av talet.

Lång fördröjning är inte alltid så bra.
  -  Den leder till att man kan höra sig själv, när man släppt sin PTT.
  -  Kort fördröjning ger längre bruskvastar.

Olika riggar verkar ge längre eller kortare bruskvastar. 
  -  Mina två Anytone har jag provat och med 200-250ms får jag ingen bruskvast.
  -  Men från en Icom-rig så blir det 100-200ms bruskvast med samma inställning.
  -  Exakt vad det beror på, vet vi inte.

Vi kan behöva göra ytterligare prov och justeringar. 
  -  Dessa kommer att ske löpande.
  -  Denna sida kanske inte alltid uppdateras för att återspegla dagsläget.

Mottagaren på 2m har blivit betydligt känsligare. 
  -  SM7GMD har tagit bort ett kavitetsfilter på mottagaren.
  -  Därför kanske tonsquelchen inte behövs på 2m?
  -  Just nu är den avstängd på 2m men inte på 70cm.

Gå vidare till:
  -  Equalizer för DMR (Supp #10)
  -  Innehållsförteckningen