Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

DMR-brygga till analog FM

SK7RFL har en brygga mellan DMR och analog FM (SvxLink).
  -  Talgrupp 240721 är bryggad med analog FM (dubbelriktat).
  -  På SK7RFL DMR-repeater kan bryggan användaraktiveras med tg 6 (TS1).
  -  Lokala QSOn (SvxLink tg 24078) går med automatik ut även över DMR.
  -  Vi har även driftsatt en Equalizer.

Olika talgrupper för DMR och analog FM.
  -  Använd 240721 för att nå analog FM på Öland (SK7RFL och SK7RN).
  -  Använd 240717 för att nå DMR (tg 9) på SK7RFL DMR-repeater.

Bryggan passar bara en enda DMR-talgrupp, 240721
  -  Annan talgrupp kan tillfälligt aktiveras med kommandot 96tg.
  -  Vald talgrupp är aktiv tills repeatern går ned.
  -  Vald talgrupp är användaraktiverad under 15 minuter.

Noden SM5GXQ passar flera talgrupper på DMR.
  -  Lyssna gärna på 145,2875 (Färjestaden) eller 145,2375 (Norrköping).
  -  Det är även helt ok att köra DMR via denna nod.

DMR-kommandon                      Ej SvxLink standard

DMR-bryggan kan styras med DTMF-kommandon.

96tg   Aktiverar manuellt DMR-talgrupp tg.

96     Aktiverar manuellt default DMR-talgrupp (240721).

960    Avaktiverar DMR-talgrupp.

96*    Säger aktuell DMR-talgrupp.

6*     Säger aktuell DMR-talgrupp.
       Listar aktiva DMR-stationer.

Bryggan använder som standard samma DMR-talgrupp.
  -  Repeatern aktiverar automatiskt DMR talgrupp 240721 efter första sändningspasset.
  -  Med kommandot 96tg kan man välja annan talgrupp (tillfälligt).

Bryggan använder en lokal SvxReflector på SK7RFL.
  -  Trafiken överförs via den lokala SvxLink-talgruppen 6.
  -  Vid bulletinsändning på SvxLink tg 24070, använder bryggan samma talgrupp som EchoLink (22).

Bryggan har begränsningar inbyggda.
  -  Endast lokala QSOn går som standard ut på DMR.
  -  Man kan alltså avlyssna lokal FM-trafik, genom att monitorera DMR-tg 240721.
  -  Däremot kan man inte göra samma sak med tg 6 på SK7RFL DMR-repeater.

  -  Vi rekommenderar intresserade att monitorera DMR talgrupp 240721.
  -  Vid bulletinsändning söndagar kl 09:00 är DMR (240721/6) inlänkad med automatik.
  -  Inkommande EchoLink släpps in under pågående DMR-QSO.
  -  Inkommande EchoLink initierar däremot inte DMR-bryggan.

Vi har inte för avsikt att rutinmässigt brygga DMR med det nationella SvxReflektor-nätverket.
  -  Bryggan går lokalt på SK7RFL och använder en lokal reflektor.
  -  Det finns i vår SvxLink säkerhetsspärrar för att förhindra "läckage" mellan näten.
  -  Endast lokala QSOn och länken mellan SK7RFL och SK7RN kan aktivera DMR-bryggan.
  -  Endast vid bulletin på SvxLink tg 24070 tillåts brygga mellan SvxLink, EchoLink och DMR.

Från SK7RFL DMR-repeater. 
  -  Ställ in DMR-talgrupp 6 och tidlucka 1 (TS1).
  -  Denna talgrupp är satt som användaraktiverad (utom vid bulletin).

  -  Bryggan aktiveras vid sändning på talgruppen.
  -  Bryggan kan inte bryta in i ett pågående QSO på SK7RFL (utom på tg 24078)..
  -  Sändningen går även ut på talgrupp 240721 på Brandmeister.
  -  Under tider som SK7RFL och SK7RN i övrigt är bryggade, går trafiken även ut över SK7RN.
  -  Analog trafik kan inte rutinmässigt avlyssnas med tg
6 på SK7RFL DMR-repeater.
       - Vid SSA-bulletinen är dock tg 6 automatiskt inlänkad.
       - Man kan användaraktivera tg 6 genom att sända på talgruppen.

Från repeater eller hotspot på Brandmeister. 
  -  Ställ in DMR-talgruppen 240721.
  -  Bryggan aktiveras vid sändning på talgruppen.
  -  Bryggan kan inte bryta in i ett pågående QSO på SK7RFL (utom tg 24078).
  -  Trafiken går inte rutinmässigt ut på talgrupp 6 på SK7RFL DMR-repeater.
  -  Under tider som SK7RFL och SK7RN i övrigt är bryggade, går trafiken även ut över SK7RN.
  -  Det är inte säkert att alla repeatrar tillåter talgrupp 240721 som User Activated.
  -  Om 240721 är statisk på din hotspot, kan analog trafik avlyssnas den vägen (endast tg 24078 samt 24070).

Från SK7RFL FM-repeatrar (SvxLink). 
  -  Lokala QSOn (tg 24078) går helt automatiskt ut på DMR talgrupp 240721.
       - Bryggan aktiveras efter första sändningspasset.
       - Detta fungerar även från SK7RN.
  -  Trafiken går ut på DMR-talgrupp 240721 på Brandmeister.
  -  Eftersom SK7RFL och SK7RN i övrigt är bryggade, går DMR-trafiken även ut över SK7RN.

Repeatern identifierar sig även på DMR.
  -  Detta sker om DMR-bryggan inte varit aktiv på en liten stund.
  -  När bryggan aktiveras från DMR, säger den "SK7RFL".
  -  IDt sänds bara, om sändningen är mycket kort (typ PTT-tryck).
  -  Avsikten med IDt är att påminna om att sändningen startat 4 analoga repeatrar.
  -  Detta är ingen garanti för att du går ut över SK7RFL, eftersom repeatern kan vara upptagen på annan talgrupp.

Upprepade IDn sänds inte med tidsintervall.
  -  ID sänds bara om bryggan varit inaktiv.
  -  RGR-pipet sänds dock enligt ovan.

Aktiva DMR-stationer visas på SvxPortalen.
  -  Informationen visas på Mottagarlistor (klicka på SK7RFL för att visa alla mottagare).
  -  Varje anropssignal som varit aktiv under sessionen visas.
  -  Talande station visas som 100% signalstyrka.
  -  Listan visar vilken DMR-talgrupp som används.
  -  Informationen nollställs när repeatern går ned. Detta gäller ej vid bulletin.

Bryggan kan inte kombineras med SvxLink reflektornätverk.
  -  Vid inkommande aktivering från DMR måste repeatern vara ledig, eller vara aktiv på tg 24078/24070.
  -  Inkommande EchoLink initierar inte DMR-bryggan, men kan komma in i pågående DMR-trafik.
  -  Inkommande DMR kopplar automatiskt bort den nationella reflektorn, men tillåter inkommande EchoLink..
  -  Just nu aktiveras bryggan samtidigt som SK7RFL och SK7RN kopplas samman.
  -  Sammankopplingen sker efter första sändningspasset.
  -  Vid lokal bulletinsändning på talgrupp 24070, tillåts dock alla dessa kombinationer.

Sändning från DMR identifieras med morse.
  -  Efter varje sändningspass sänds "D" på Morse.

Varför olika/samma nummer?
  -  240721 är egentligen SK7RFLs DMR-ID (eller rättare sagt bryggans ID).
  -  240721 råkar också vara den DMR-talgrupp som länkar samman DMR och SvxLink.
  -  240721 är också numret på SK7RFLs "egna talgrupp" på SvxLink.
  -  SK7RFL DMR-repeater konverterar 240721 till 6 och vice versa.
  -  2400513 är det ID som visas hos abonnenter på DMR, när någon sänder via bryggan.
  -  240717 är däremot SK7RFL DMR-repeaters ID.
  -  240717 är också den DMR-talgrupp som länkas ut på tg 9 TS1.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!
Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.
Repeatern drivs fristående av SM7CLM och SM7GMD samt sponsorer.

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.
  -  Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR eller EchoLink) är välkomna att checka in.
     - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.
     - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.
     - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).
  -  Mellan 08:30-10:00 är SK7RFL alltid sammankopplad med SK7RNs 3 repeatrar.
  -  Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.