Brygga mellan DMR och analog FM (SvxLink)

Vi har nu driftsatt en brygga mellan DMR och analog FM (SvxLink).
  -  Bryggan använder talgruppen 240721 på Brandmeister.
  -  Bryggan använder talgruppen 6 (TS1) lokalt på SK7RFL DMR-repeater.
  -  Just nu går lokala QSO med automatik ut även över DMR.
  -  Vi har även driftsatt en Equalizer.
  -  Använd gärna Kontaktformuläret för att ge synpunkter på detta prov.

Bryggan är låst till en enda DMR-talgrupp. 
  -  Man kan alltså inte välja annan DMR-talgrupp än 240721 respektive 6.

Bryggan använder en lokal SvxReflector på SK7RFL. 
  -  Trafiken överförs via den lokala SvxLink talgruppen 6.
  -  Vid bulletinsändning på SvxLink tg 24070, använder bryggan samma talgrupp som EchoLink (22).

Bryggan har begränsningar inbyggda.
  -  Endast lokala QSOn går som standard ut på DMR. 
  -  Man kan alltså avlyssna lokal FM-trafik, genom att monitorera DMR-tg 240721.
  -  Vi rekommenderar intresserade att monitorera DMR talgrupp 240721.
  -  Vid bulletinsändning söndagar kl 09:00 är DMR inlänkad med automatik.

Vi har inte för avsikt att rutinmässigt brygga DMR med det nationella SvxReflektor-nätverket. 
  -  Bryggan går lokalt på SK7RFL och använder en lokal reflektor.
  -  Det finns i vår SvxLink säkerhetsspärrar för att förhindra "läckage" mellan näten.
  -  Endast lokala QSOn och länken mellan SK7RFL och SK7RN kan aktivera DMR-bryggan.
  -  Endast vid bulletin på SvxLink tg 24070 tillåts brygga mellan SvxLink, EchoLink och DMR.

Från SK7RFL DMR-repeater. 
  -  Ställ in DMR-talgrupp 6 och tidlucka 1 (TS1).
  -  Denna talgrupp kommer att vara användaraktiverad.

  -  Bryggan aktiveras vid sändning på talgruppen.
  -  Bryggan kan inte bryta in i ett pågående QSO på SK7RFL.
  -  Sändningen går även ut på talgrupp 240721 på Brandmeister.
  -  Under tider som SK7RFL och SK7RN i övrigt är bryggade, går trafiken även ut över SK7RN.

Från repeater eller hotspot på Brandmeister. 
  -  Ställ in DMR-talgruppen 240721.
  -  Bryggan aktiveras vid sändning på talgruppen.
  -  Bryggan kan inte bryta in i ett pågående QSO på SK7RFL.
  -  Under tider som SK7RFL och SK7RN i övrigt är bryggade, går trafiken även ut över SK7RN.
  -  Det är inte säkert att alla repeatrar tillåter talgrupp 240721 som User Activated.

Från SK7RFL FM-repeatrar (SvxLink). 
  -  Just nu går lokala QSOn ut på DMR. I andra fall måste bryggan aktiveras enligt nedan.
  -  Ge kommandot 6.
       - Detta fungerar även från SK7RN, oavsett om repeatrarna är bryggade.
  -  Repeatern kvitterar med "DMR".
  -  Trafiken går nu ut på DMR-talgrupp 240721 på Brandmeister.
  -  Under tider som SK7RFL och SK7RN i övrigt är bryggade, går trafiken även ut över SK7RN.

Bryggan kan inte kombineras med SvxLink reflektornätverk eller EchoLink.
  -  Vid inkommande aktivering från DMR måste repeatern vara ledig.
  -  Vid aktivering från DMR, kopplas EchoLink och SvxReflektor (Ostkustlänken) bort automatiskt.
  -  Vid aktivering från FM-repeatern, kopplas SvxReflektor och EchoLink bort automatiskt.
  -  Just nu aktiveras bryggan samtidigt som SK7RFL och SK7RN kopplas samman.
  -  Vid lokal bulletinsändning på talgrupp 24070, tillåts dock alla dessa kombinationer.

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.
  -  Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR eller EchoLink) är välkomna att checka in.
       - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.
       - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.
       - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).
  -  Mellan 0830-10:30 är SK7RFL alltid sammankopplad med SK7RNs 3 repeatrar.
  -  Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.

Sändning från DMR identifieras med morse. 
  -  Efter varje sändningspass sänds "D" på Morse.

Varför olika nummer? 
  -  240721 är egentligen SK7RFLs DMR-ID (eller rättare sagt bryggans ID).
  -  240721 råkar också vara den DMR-talgrupp som länkar samman DMR och FM.
  -  240721 är också numret på SK7RFLs "egna talgrupp" på SvxLink.
  -  2400513 är det ID som visas hos abonnenter på DMR, när någon sänder via bryggan.
  -  240717 är däremot DMR-repeaterns ID.
  -  240717 är också den DMR-talgrupp som länkas ut på tg 9 TS1.

Läs vidare: 
  -  DMR på SK7RFL.
  -  Kommandon på SK7RFL.
  -  Teknisk lösning (supp 8)
  -  Equalizer (supp 10)
  -  SK7RFL @ Brandmeister (DMR/FM-bryggan)