Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

YSF (C4FM) på SK7RFL

Vi har på prov aktiverat även Yaesu System Fusion (YSF/C4FM) på SK7RFLs digitala repeater.
  -  Men repeatern är i första hand avsedd för DMR.
  -  På YSF behöver den aktiveras manuellt från användaren.
  -  Endast ett mode kan köras samtidigt på repeatern.
  -  Du kan inte aktivera YSF, medan det redan pågår QSO på DMR eller D-Star.

Lokala QSOn som standard. 
  -  Repeatern är inte länkad till någon reflektor som standard.
  -  Därför blir alla QSOn lokala, tills användaren anktiverar någon reflektor.

Reflektor måste aktiveras manuellt av användaren.
  -  Då kan trafiken länkas vidare till andra repeatrar också.
  -  För instruktion, se användarmanualen för din radio.
  -  Ansluten reflektor kopplas bort efter 5 minuters inaktivitet.

Reflektorer som används i Sverige. 
  -  Dessa är funna genom sökning i listorna på Sweden och SM.

Namn                YSF/FCS    DMR     D-Star 
Sweden              FCS001-10

National SM X-link  YSF69673   240240  DCS010B 
Sweden Link         YSF43075   2416    DCS010E 
Sweden Hub          YSF80858   240216  DCS010J  
SE-SE0O_CROSS       YSF93753   2400
SE-SM4-SE-01302     YSF06000
   2404
DXhunter-SM2        YSF06989
SEOH-YSFLINK        YSF30217

 

Besök annonsörens webbplats
Limmared.nu

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!
Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.
Repeatern drivs fristående av SM7CLM och SM7GMD samt sponsorer.

Läs vidare:
  -  YSF Reflector List
  -  FCS Reflector List