Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

YSF (C4FM) på SK7RFL

Vi har på prov aktiverat även Yaesu System Fusion (YSF/C4FM) på SK7RFLs digitala repeater.
  -  Men repeatern är i första hand avsedd för DMR.
  -  På YSF behöver den aktiveras manuellt från användaren.
  -  Endast ett mode kan köras samtidigt på repeatern.
  -  Du kan inte aktivera YSF, medan det redan pågår QSO på DMR eller D-Star.
  -  Pi-Star kan hantera YSF- och FCS-reflektorer men inte rum på Wires-X.

Lokala QSOn som standard. 
  -  Repeatern är inte länkad till någon reflektor som standard.
  -  Därför blir alla QSOn lokala, tills användaren anktiverar någon reflektor.

Reflektor måste aktiveras manuellt av användaren.
  -  Då kan trafiken länkas vidare till andra repeatrar också.
  -  För instruktion, se användarmanualen för din radio.
     - Vanligen kan man lista/söka reflektorer med "X-knappen".
     - Reflektorer kan även väljas med "DTMF".
  -  Ansluten reflektor kopplas bort efter 5 minuters inaktivitet.

Namn                 YSF/FCS    Wires-X  DMR      D-Star 
Sweden               FCS001-10
SE-TG240240-Link     YSF69673            240240   DCS010B
Sweden Link          YSF43075   28635    24024    DCS010E
SE_SWEDEN_HUB        YSF80858   27781    240216   DCS010J
SSA Bulletin         YSF69733            2410     DSC010D
SE-SE0O_CROSS        YSF93753            2400 
Scandinavian Hub     YSF38742   41945    2404
DXhunter-SM2         YSF06989   44166    2402
SE-Europe-Zone       YSF95052
SEOH-YSFLINK         YSF30217
SE SM5GXQ            YSF57839            2405174
Ulricehamn                      27084

Jönköping                       67261
Malmö                           47410
Göteborg                        27364

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!
Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.
Repeatern drivs fristående av SM7CLM och SM7GMD samt sponsorer.