Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

D-Star på SK7RFL

Vi har på prov aktiverat även D-Star på SK7RFLs digitala repeater.
  - Men repeatern är i första hand avsedd för DMR.
  - På D-Star behöver den aktiveras manuellt från användaren.
  - Endast ett mode kan köras samtidigt på repeatern.
  - Du kan inte aktivera D-Star, medan det pågår QSO på DMR eller YSF.

D-Star
  -  RPT1: SK7RFLB
  -  RPT2: SK7RFLG
  -  Default reflektor: DSC010B (ej länkad - kräver aktivering från användare).

Lokalt QSO
  -  Lämna RPT2 tomt, så går trafiken garanterat bara ut via SK7RFL.

Ansluten reflektor
  -  Vi har satt reflektorn DCS010B som standard.
  -  Där verkar de flesta repeatrar ligga.
  -  I Sverige finns även reflektorn XRF699.
  -  Dessvärre ligger inte alla repeatrar i Sverige på samma reflektor.
  -  Normalt skall reflektorn vara frånkopplad. Annars får vi även inkommande trafik.
  -  Man kan styra reflektoranslutning med antingen DTMF eller URCALL.

Styrning av reflektor 
  -  Obs att URCALL måste vara satt till CQCQCQ, för att DTMF skall fungera.
  -  Man ställer in URCALL enligt tabellen nedan och sänder ett kort "blipp".
  -  Sedan måste man ställa tillbaka URCALL till CQCQCQ för att göra sitt anrop.
  -  Glöm inte att koppla ifrån reflektorn när QSOt är klart. Det sker inte automatiskt.
  -  Annars förblir reflektorn aktiv och då kommer det inkommande trafik hela tiden.
  -  Har du bytt reflektor, ställ helst tillbaka till DCS010B innan du kopplar ned.
  -  I tabellen nedan har tecknet använts för att indikera mellanslag.
  -  Kommandot skall alltid vara i 8:e positionen.

Kommando                    DMR tg  DTMF   Alt     URCALL  
Anslut frånkopplad reflektor        **             •••••••L
Koppla från reflektor               #              •••••••U
Kontrollera reflektor               0      00      •••••••I
Aktivera Echo (papegoja) 
                         •••••••E
Aktivera DCS010B  Default   240240  D010B  D01002  DCS010BL
Aktivera XRF699B                    B699B  B69902  XRF699BL
Aktivera
DCS010E  Sw. Link  2416    D01005         DCS010EL
Aktivera DCS010J 
Sw. Hub   240216  D01010         DCS010JL
Aktivera DCS010D 
Bulletin  2410    D010D  D01004  DCS010DL
Aktivera DCS010A 
WW                D010A  D01001  DCS010AL


-  Modulerna A, B, C och D kan aktiveras med respektive DTMF-bokstav.
-  Övriga moduler måste aktiveras med siffror - 05, 06, 07 etc för E, F, G osv. 
-  Modulindelning framgår av webbplatserna för DCS010 och XRF699.
-  Programmera flera minnesplatser i radion så slipper du editera URCALL för hand .

Källa: Tekniksnack.pdf

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!
Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.
Repeatern drivs fristående av SM7CLM och SM7GMD samt sponsorer.