Brygga mellan DMR och SvxLink

Det har som bekant visats visst intresse för att kunna länka en DMR-talgrupp mot våra lokala repeatrar under vissa omständigheter.
  -  Det är "vattentäta skott" mellan DMR och SvxLink.

Lösningen använder en AMBE-sticka för att omvandla mellan PCM och DMR-codec.
  -  Valda delar av paketet DV-switch används för bryggan.
  -  MMDVM_Bridge kan "tala" med Brandmeister-mastern (IPSC-protokoll).
  -  Vill man bara köra lokalt, använder man HBLink istället för anslutning till Brandmeister.
  -  AnalogBridge behövs för att brygga mellan SvxLink och DMR-codec.
  -  Problemet är att SvxLink inte förstår USRP-protokollet.

Det verkar inte finnas någon färdig lösning. 
  -  SP2ONG Waldek har tagit fram ett python-script som översätter SvxLink till USRP.
  -  Jag har modifierat detta script för SK7RFL.
  -  I ena riktningen funkade inte ett ALSA-loopback interface utan ljudet blev hackande.
  -  Där kör jag istället en direkt UDP-ström.
  -  Men i den andra riktningen blev UDP-strömmen "broken", så där kör jag med loopback :-).

Logik - från DMR BM talgrupp. 
  -  Vi skapar en talgrupp på BM som länkas ut på SK7RFL analog repeater.
  -  Vi registrerar in ett nytt repeater ID (240721) för denna "repeater". 
  -  Sedan använder vi samma nr som talgrupp för att nå den analoga repeatern.
  -  Trafik på denna tg (240721) tas emot av SK7RFL gateway fvb till SK7RFL analog repeater.
  -  Detta sker genom passad talgrupp 6 på SK7RFLs lokala reflektor.
  -  Detta blockerar också ev ny inkommande trafik från den nationella reflektorn.
  -  Om det redan pågår trafik på den analoga repeatern, kommer denna inte att avbrytas.
  -  Vi kan även länka ut detta på talgrupp 6 på SK7RFL DMR på TS1.
  -  DMR-repeatern gör då om talgrupp 240721 till talgrupp 6 lokalt.

Logik - från SK7RFL DMR-repeater. 
  -  Trafik på talgrupp 6 på TS1 kommer att gå ut på SK7RFL analogt.
  -  Talgrupp 6 görs om till 240721 och sänds ut på Brandmeister.
  -  Detta tas emot av SK7RFL gateway fvb till SK7RFL analog repeater.
  -  Detta sker genom passad talgrupp 6 på SK7RFLs lokala reflektor.
  -  Detta blockerar också ny inkommande trafik från den nationella reflektorn.
  -  Om det redan pågår trafik på den analoga repeatern, kommer detta inte att avbrytas.

Logik - från SK7RFL FM-repeater (SvxLink). 
  -  I normalfallet går ingen trafik ut på DMR, oavsett talgrupp.
  -  Man kan aktivera detta med DTMF 6, som då aktiverar talgrupp 6 på lokal reflektor.
  -  Då kopplas också den nationella reflektorn bort, så att ingen DMR-trafik lägger ut där.
  -  Talgrupp 6 på den lokala reflektorn går vidare till vår gateway.
  -  Gatewayen sänder in trafiken på Brandmeister med talgrupp 240721.
  -  Talgrupp 240721 pasas av SK7RFL DMR-repeater och görs där om till tg 6 lokalt.
  -  Vi registrerar även in ett nytt användar-ID för SK7RFL, att använda som "avsändare".

Vid bulletinsändning låter vi (eventuellt) trafiken gå ut på
  -  Talgrupp 6 lokalt på SK7RFL DMR-repeater.
  -  Talgruppen för SK7RFLs analoga repeater, 240721.
  -  Detta sker genom att vår gateway även scannar lokal EchoLink-talgrupp.

Sammanfattning. 
  -  Normalt går trafik från analog repeater inte ut på DMR.
  -  Detta kan aktiveras på repeatern med DTMF 6.
  -  DMR-trafik från talgrupp 6TS1 går ut på den analoga repeatern.
  -  DMR-trafik från BM talgrupp 240721 går ut på den analoga repeatern.
  -  Detta kan bara ske om repeatern är ledig.
  -  Vid bulletinsändning kan vi eventuellt länka samman allting.

Vi avser inte rutinmässigt länka ut DMR-trafik på det nationella SvxLink reflektornätverket ("Ostkustlänken").
  -  Man är måna om ljudkvaliteten och DMR låter inte så bra jämfört med analog FM.
  -  Vi håller detta på vår lokala reflektor.
  -  Eventuellt kan vi tillåta att bryggan är aktiv, vid våran SM7-bulle på 24070.

Detta är nu driftsatt på prov i SK7RFL repeaterlogik. 
  -  Logik och framförallt nivåer behöver fintrimmas.

Läs vidare: 
  -  Brygga mellan DMR och analog FM (SvxLink) på SK7RFL.
  -  SVXGateway for MMDVMHost for multimode repeater (GitHub)
  -  SvxLink to Digital Voice (SvxLink Forum)
  -  Introduction to the DVSwitch Project.
  -  DMRLink (Open Source IPSC client)
  -  Open Source HomeBrew Repeater Protocol Client/Master
  -  Analog Bridge

Gå vidare till: 
  -  Kombinerad squelch - signalstyrka eller subton (supp #9)
  -  Innehållsförteckningen