Anslutning av repeater till SvxLink

En redan befintlig repeater kan uppgraderas till SvxLink. 
  -  Du får då möjlighet att ansluta den till Reflektornätet "Ostkustlänken".
  -  Reflektornätet är baserat på Talgrupper.

  -  Samt en massa nya trevliga funktioner på repeatern.

SvxLink skiljer sig från de logik-kort som finns på marknaden, på så sätt att den är datorbaserad. Det finns därför en mängd av parametrar att justera, om man så önskar. Men man klarar sig ganska långt med defaultvärden på de flesta av inställningarna. Det finns också hjälp att få, t ex på Forumet.

Vad behövs? 
  -  En enkortsdator, lämpligen Raspberry Pi - t ex Model 3 eller 4.
  -  En eller flera ljudenheter (USB).
  -  Ett enklare interface för att ansluta styrsignaler till repeatern.
  -  Vill du ansluta till reflektornätet, krävs nätverksåtkomst på repeatersajten.

  -  På SK7RFL kör vi med 2,4 GHz-länk till en plats där vi kommer ut på Internet.
  -  På SK7RN kör vi med mobilt bredband.

Det finns även mer eller mindre färdiga kort, typ "hat", som kan sättas ovanpå en RPi. T ex SA2BLV håller på med utveckling av ett sådant interface. Att använda USB-ljudenheter och enklare interface kan ge störningar i ljudet. På SK7RFL och SK7RN kör vi dock med USB-ljudenheter. Vi har en trimpot mellan ljudkort och modulationsingång, för att slippa de värsta datorstörningarna.

Om du bygger ditt eget interface, beakta då att GPIO-porten på RPi jobbar med 3,3V-logik och inte får belastas med mer än 16mA eller spänningar utanför 0,0-3,3V.

Vad finns i SvxLink
  -  Repeaterlogik
  -  Simplexlogik
  -  SvxReflector (om du vill köra en egen reflektor)
  -  Reflektorlogik
  -  Fjärrmottagare/-sändare
  -  Voter för mottagare (väljer mottagare med bäst mottagning)
  -  Multi-Tx
  -  Papegoja
  -  Klient för EchoLink
  -  Klient för Free Radio Network
  -  Väder (METAR)
  -  QSO Recorder
  -  DTMF repeater
  -  Propagation monitor
  -  Tcl Voice Mail 
  -  SelCall

Som sysop väljer man förstås vilka av ovanstående logiker och moduler man vill använda. Flera mottagare och sändare kan anslutas till samma SvxLink. 

Du bygger din egen repeater med hjälp av
  -  Logiker
  -  Moduler (ansluts till logiker)
  -  Länkar (länkar samman logiker)
  -  Sändare (ansluts till logiker)
  -  Mottagare (ansluts till logiker)

Sändare och mottagare kan vara lokala, eller "remote". För anslutning mot RemoteTrx kan man använda nätverk eller analog radio. Du kan även använda analoga simplex-länkar för att koppla samman flera repeatrar (så gör vi på SK7RN).

Installation.
  -  Tanka hem och flasha senaste Raspbian-distribution på ett SD-kort.
  -  Stoppa kortet i datorn och kör Initial setup.
  -  Tanka hem och bygg SvxLink.
  -  Instruktion finns här.
  -  Jag har ett färdigt bash-script som tankar hem allt som behövs och bygger SvxLink.

Radio-anslutning. 
  -  För sändaren behövs utgående modulation och PTT.
  -  Anslut ljudet mellan interfacet och sändaren.
  -  Man bör helst ansluta direkt på modulatorn, dvs inte via mik-ingång.
  -  SvxLink kan lägga på preemphasis och/eller subton vid behov.
  -  För mottagaren behövs inkommande ljud, "diskriminatorutgång" är att föredra.
  -  SvxLink kan mäta signalstyrka och har inbyggt stöd för deemphasis.
  -  Squelch behövs egentligen inte, eftersom SvxLink kan agera brusspärr.

Konfiguration.
  -  Nu behöver SvxLink konfigureras.
  -  Konfigurationen finns i /etc/svxlink/svxlink.conf .
  -  Kör man svxlink.conf  för instruktioner.
  -  Varje modul har också en egen konfigurationsfil, som ligger i /etc/svxlink/svxlink.d .

Man har också stora möjligheter att skruva på repeaterns betéende, eftersom de flesta funktioner styrs av tcl-script. Man kan vara hur avancerad man vill och orkar. På SK7RFL och SK7RN har vi vidareutvecklat SvxLink.

Justering.
  -  Ljudnivåerna ställs in med alsamixer .
  -  Användning av devcal rekommenderas.
  -  Signalstyrkemätning behöver kalibreras med siglevdetcal .
  -  Timingparametrar för PTT och Squelch behöver fintrimmas i svxlink.conf .

Anslutning till reflektornätet. 
  -  Anslutning kräver lösenord. Kontakta SvxLink-teamet för inloggningsuppgifter.
  -  Instruktioner för sysop finns här.
  -  Mer information finns på Svx-Portalen.

Se vidare: 
  -  Så blir din analoga repeater uppkopplad (hamnews.se)
  -  svxlink.org
  -  Källkod (github)
  -  Instruktion för installation av SvxLink.
  -  Sysop-instruktion för reflektornätet
  -  Forum för SvxLink
  -  Svx-Portalen
  -  Vad är SvxLink? (Repeaterskolan, lektion 3)
  -  Vidareutveckling av SvxLink (Repeaterskolan, supp 6)

Gå vidare till: 
  -  Brygga mellan DMR och SvxLink (supp 8)
  -  Innehållsförteckningen för Repeaterskolan