Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Repeater Flitiga Lisa — SK7RFL

JO86GQ — SvxLink — Echolink SK7RFL-R 353167 — DMR 240717

Talgrupp 240 på SvxLink

Repeaterskolan - Lektion #24

Som vi tidigare har förklarat, bör man inte föra samtal några längre stunder på talgrupp 240. Ej heller bör man köra lokala QSOn på den talgruppen.
  -  Talgrupp 240 går i dagsläget ut över 25+ repeatrar över hela landet.

Man kan ha hamnat på talgrupp 240 av flera anledningar.
  -  Att man själv aktiverat den.
  -  Att man besvarat ett anrop på repeatern, där talgrupp 240 aktiverats externt.
  -  Repeatern är fortfarande öppen efter ett tidigare QSO på talgrupp 240.
  -  Är man osäker, kan man ge kommandot 9*.

Har man nu kontakt med någon över en annan repeater, gör man ett QSY-kommando. 
  -  Kommandot är 92[#].

  -  Hos oss behöver inte kommandon avslutas med "fyrkant" (#).
  -  Nu frigörs alla andra repeatrar, utom de som varit inblandade i detta QSO.

Man kan också bli uppropad av en lokal station, efter ett avslutat QSO på talgrupp 240.
  -  Ligger bägge på samma repeater, kan man ge kommandot 9[#]. Ej SvxLink standard.
     - Standard kommando är annars 910#.
  -  Då kopplas reflektornätet bort helt. Repeatern säger "deactivating".

  -  Om en station ligger på SK7RFL och den andra på SK7RN, fungerar inte detta.
  -  Då måste man även här göra QSY med 92[#].
  -  3 repeatrar följer då med i QSY.
       - Din egen repeater.
       - Repeatern där den första motstationen låg.
       - Repeatern där den som ropade upp dej ligger.
  -  Lite överkurs: Du kan göra ytterligare ett QSY-kommando efter varsitt sändningspass.

Har man inte DTMF, eller tycker detta är för svårt, kan man helt enkelt låta repeatern falla. 
  -  Alla talgrupper återställs när repeatern går ned.

Nu finns det även en automatisk QSY från talgrupp 240. 
  -  Detta sker efter 3 minuter.
  -  QSY inväntar slut på sändningspasset.

Läs vidare: 
  -  Kommandon på SK7RFL
  -  QSY-kommando (lektion 8)

  -  Lokalt QSO (lektion 9)
  -  ID & status (lektion 15)

Gå vidare till: 
  -  Auto-QSY (lektion 25)
  -  Innehållsförteckningen